Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0327/2007

Внесени текстове :

A6-0327/2007

Разисквания :

PV 22/10/2007 - 18
CRE 22/10/2007 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0461

Приети текстове
PDF 337kWORD 32k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Европейски консултативен съвет за статистическо управление ***I
P6_TA(2007)0461A6-0327/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление (COM(2006)0599 – C6-0348/2006 – 2006/0199(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2006)0599),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  285 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0348/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0327/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2007 г. с оглед приемането на Решение № 2008/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление
P6_TC1-COD(2006)0199

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 235/2008/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност