Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0199(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0327/2007

Esitatud tekstid :

A6-0327/2007

Arutelud :

PV 22/10/2007 - 18
CRE 22/10/2007 - 18

Hääletused :

PV 24/10/2007 - 8.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0461

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 91k
Kolmapäev, 24. oktoober 2007 - Strasbourg
Euroopa statistika haldamise nõuandekogu ***I
P6_TA(2007)0461A6-0327/2007
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega moodustatakse Euroopa statistika haldamise nõuandekogu (KOM(2006)0599 – C6-0348/2006 – 2006/0199(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0599);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 285, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0348/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0327/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2008/EÜ, millega moodustatakse Euroopa statistika haldamise nõuandekogu
P6_TC1-COD(2006)0199

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (otsus nr 235/2008/EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika