Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0199(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0327/2007

Texte depuse :

A6-0327/2007

Dezbateri :

PV 22/10/2007 - 18
CRE 22/10/2007 - 18

Voturi :

PV 24/10/2007 - 8.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0461

Texte adoptate
PDF 271kWORD 28k
Miercuri, 24 octombrie 2007 - Strasbourg
Comitetul consultativ european pentru guvernare statistică ***I
P6_TA(2007)0461A6-0327/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Comitetului consultativ european pentru guvernanţă statistică (COM(2006)0599 – C6-0348/2006 – 2006/0199(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0599),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0348/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A6-0327/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2007 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Comitetului consultativ european pentru guvernare statistică
P6_TC1-COD(2006)0199

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 235/2008/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate