Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0199(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0327/2007

Ingivna texter :

A6-0327/2007

Debatter :

PV 22/10/2007 - 18
CRE 22/10/2007 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0461

Antagna texter
PDF 193kWORD 33k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken ***I
P6_TA(2007)0461A6-0327/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken (KOM(2006)0599 – C6-0348/2006 – 2006/0199(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0599),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 285 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0348/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0327/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om inrättande av det rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken
P6_TC1-COD(2006)0199

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 235/2008/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy