Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0217(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0328/2007

Внесени текстове :

A6-0328/2007

Разисквания :

PV 22/10/2007 - 18
CRE 22/10/2007 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0462

Приети текстове
PDF 278kWORD 38k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Европейски статистически консултативен комитет ***I
P6_TA(2007)0462A6-0328/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейски консултативен комитет за общностна политика в областта на статистическата информация (COM(2006)0653 – C6-0379/2006 – 2006/0217(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0653),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0379/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0328/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2007 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейски статистически консултативен комитет и за отмяна на Решение 91/116/ЕИО на Съвета
P6_TC1-COD(2006)0217

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 234/2008/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност