Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0217(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0328/2007

Teksty złożone :

A6-0328/2007

Debaty :

PV 22/10/2007 - 18
CRE 22/10/2007 - 18

Głosowanie :

PV 24/10/2007 - 8.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0462

Teksty przyjęte
PDF 271kWORD 201k
Środa, 24 października 2007 r. - Strasburg
Europejski Komitet Doradczy ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej ***I
P6_TA(2007)0462A6-0328/2007
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady o powołaniu Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej (COM(2006)0653 – C6-0379/2006 – 2006/0217(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0653),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0379/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0328/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 października 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylającej decyzję Rady 91/116/EWG
P6_TC1-COD(2006)0217

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 234/2008/WE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności