Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0163(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0245/2007

Внесени текстове :

A6-0245/2007

Разисквания :

PV 23/10/2007 - 19
CRE 23/10/2007 - 19

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.18
CRE 24/10/2007 - 8.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0463

Приети текстове
PDF 274kWORD 53k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот ***I
P6_TA(2007)0463A6-0245/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0479),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, член 149, параграф 4 и член 150, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0294/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по култура и образование, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0245/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2007 г. с оглед приемането на Препоръка 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот
P6_TC1-COD(2006)0163

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Препоръка 2008/.../ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност