Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0163(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0245/2007

Esitatud tekstid :

A6-0245/2007

Arutelud :

PV 23/10/2007 - 19
CRE 23/10/2007 - 19

Hääletused :

PV 24/10/2007 - 8.18
CRE 24/10/2007 - 8.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0463

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 200k
Kolmapäev, 24. oktoober 2007 - Strasbourg
Elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik ***I
P6_TA(2007)0463A6-0245/2007
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (KOM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0479);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 149 lõiget 4 ja artikli 150 lõiget 4, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0294/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0245/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2007. aastal ettepaneku kohta võtta vastu soovitus 2008/.../EÜ Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas
P6_TC1-COD(2006)0163

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (soovitus 2008/.../EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika