Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0163(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0245/2007

Texte depuse :

A6-0245/2007

Dezbateri :

PV 23/10/2007 - 19
CRE 23/10/2007 - 19

Voturi :

PV 24/10/2007 - 8.18
CRE 24/10/2007 - 8.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0463

Texte adoptate
PDF 270kWORD 46k
Miercuri, 24 octombrie 2007 - Strasbourg
Calificări pentru învăţare continuă ***I
P6_TA(2007)0463A6-0245/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2007 referitoare la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a Cadrului european de calificări pentru educaţie continuă (COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0479),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 149 alineatul (4) şi articolul 150 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0294/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie, avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (A6-0245/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2007 în vederea adoptării recomandării 2008/.../CE a Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii
P6_TC1-COD(2006)0163

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Recomandarea 2008/.../CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate