Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0163(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0245/2007

Ingivna texter :

A6-0245/2007

Debatter :

PV 23/10/2007 - 19
CRE 23/10/2007 - 19

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.18
CRE 24/10/2007 - 8.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0463

Antagna texter
PDF 191kWORD 31k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande ***I
P6_TA(2007)0463A6-0245/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (KOM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0479),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 149.4 och 150.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0294/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0245/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2008/.../EG om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
P6_TC1-COD(2006)0163

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, rekommendation 2008/.../EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy