Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0036(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0232/2007

Внесени текстове :

A6-0232/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.19

Приети текстове :

P6_TA(2007)0464

Приети текстове
PDF 277kWORD 34k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I
P6_TA(2007)0464A6-0232/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0093),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член 175, параграф 1, от Договора за ЕО, съгласно които предложението беше внесено от Комисията в Парламента (C6-0088/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0232/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2007  г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
P6_TC1-COD(2007)0036

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2008/12/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност