Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0036(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0232/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0232/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2007 - 8.19

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0464

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 33k
Keskiviikko 24. lokakuuta 2007 - Strasbourg
Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta) ***I
P6_TA(2007)0464A6-0232/2007
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0093),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0088/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6-0232/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
P6_TC1-COD(2007)0036

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2008/12/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö