Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0036(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0232/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0232/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2007 - 8.19

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0464

Pieņemtie teksti
PDF 265kWORD 40k
Trešdiena, 2007. gada 24. oktobris - Strasbūra
Baterijas, akumulatori un to atkritumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
P6_TA(2007)0464A6-0232/2007
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu Nr. 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0093),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz priekšlikumu Parlamentam (C6-0088/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-0232/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 24. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem
P6_TC1-COD(2007)0036

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2008/12/EK.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika