Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0073(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0352/2007

Predkladané texty :

A6-0352/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.21

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0466

Prijaté texty
PDF 194kWORD 33k
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg
Vzájomná pomoc a spolupráca medzi colnými správami *
P6_TA(2007)0466A6-0352/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o odporúčaní pre rozhodnutie Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0216 – C6-0170/2007 – 2007/0073(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie pre Radu (KOM(2007)0216),

–   so zreteľom na článok 3 ods. 4 aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0170/2007),

–   so zreteľom na úsilie, ktoré jednotlivé vlády Bulharska a Rumunska vynaložili na splnenie príslušných noriem, ktoré sa stanovili na začatie zjednodušeného postupu pristúpenia,

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0352/2007),

1.   schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť odporúčanie Komisie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam Bulharska a Rumunska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia