Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2596(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0376/2007

Texte depuse :

B6-0376/2007

Dezbateri :

PV 24/10/2007 - 4
CRE 24/10/2007 - 4

Voturi :

PV 24/10/2007 - 8.27
CRE 24/10/2007 - 8.27

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0472

Texte adoptate
PDF 220kWORD 77k
Miercuri, 24 octombrie 2007 - Strasbourg
Relaţiile UE-Turcia
P6_TA(2007)0472B6-0376/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2007 privind relaţiile UE-Turcia

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 15 decembrie 2004 privind raportul periodic pe 2004 şi recomandarea Comisiei Europene referitoare la progresele înregistrate de Turcia în vederea aderării(1),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 28 septembrie 2005 privind deschiderea negocierilor cu Turcia(2),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 27 septembrie 2006 privind progresele înregistrate de Turcia în vederea aderării(3),

–   având în vedere Rezoluţiile sale din 16 martie 2006 privind documentele de strategie ale Comisiei pentru 2005 cu privire la extindere(4) şi din 13 decembrie 2006 privind Comunicarea Comisiei privind strategia de extindere şi principalele provocări 2006-2007(5),

–   având în vedere Cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005,

–   având în vedere Decizia 2006/35/CE a Consiliului din 23 ianuarie 2006 privind principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Turciei(6) ("Parteneriatul pentru aderare"),

–   având în vedere Raportul de progrese al Comisiei pentru 2006 privind Turcia (SEC(2006)1390),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind strategia de extindere şi principalele provocări 2006-2007 (COM(2006)0649),

–   având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât negocierile de aderare cu Turcia au fost deschise la 3 octombrie 2005, după aprobarea de către Consiliu a Cadrului de negociere şi întrucât deschiderea acestor negocieri reprezintă începutul unui proces deschis şi de durată;

B.   întrucât Turcia s-a angajat să realizeze reforme, să menţină bune relaţii de vecinătate şi să se alinieze treptat la UE şi întrucât aceste eforturi ar trebui considerate ca o oportunitate oferită Turciei de a se moderniza;

C.   întrucât respectarea pe deplin a tuturor criteriilor de la Copenhaga, precum şi capacitatea de integrare în Uniunea Europeană, reprezintă baza aderării la UE, în conformitate cu concluziile Consiliului European din decembrie 2006;

D.   întrucât Turcia nu a aplicat integral dispoziţiile din Acordul de asociere CE-Turcia şi Protocolul adiţional la acesta;

E.   întrucât, după un val de reforme introduse între 2002 şi 2004, ritmul reformelor din Turcia s-a încetinit; întrucât, pe 17 aprilie 2007, guvernul turc a adoptat "Programul de aliniere la acquis-ul UE 2007-2013" şi întrucât, la 31 august 2007, noul guvern turc şi-a prezentat programul, care include consolidarea economiei, elaborarea unei noi constituţii şi accelerarea reformelor necesare în vederea apropierii Turciei de UE,

1.   solicită Comisiei să identifice în raportul său periodic aspectele pe care Turcia trebuie să le abordeze în mod prioritar, concentrându-se pe îndeplinirea priorităţilor pe termen scurt şi mediu cuprinse în Parteneriatul pentru aderare şi să acorde o atenţie deosebită aspectelor relevate în prezenta rezoluţie; invită Comisia să utilizeze pe deplin toate mijloacele adecvate pentru sprijinirea eficientă a procesului de reformă şi reaminteşte Turciei că respectarea angajamentelor pe care şi le-a asumat, conform calendarului stabilit în Parteneriatul pentru aderare, este de o importanţă primordială pentru credibilitatea acestei ţări;

2.   felicită Turcia pentru desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte, aşa cum menţionează Misiunea pentru evaluarea alegerilor desfăşurată de Biroul pentru instituţii democratice şi drepturile omului al OSCE şi de o delegaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei; salută alegerea unei Mari Adunări Naţionale a Turciei, în care sunt reprezentate toate regiunile şi în care participarea femeilor a crescut şi îi încurajează pe deputaţii nou aleşi să se angajeze în consolidarea democraţiei în Turcia;

3.   salută alegerea noului preşedinte ca fiind un semnal al consolidării democraţiei în Turcia; îl invită pe preşedintele Abdullah Gül să promoveze pluralismul şi unitatea poporului turc, într-un stat secular, angajat pe calea spre reforme dificile, dar necesare;

4.   se aşteaptă ca noul guvern turc, care beneficiază de un mandat puternic şi de încrederea poporului, să accelereze procesul de reforme pentru a îndeplini angajamentele definite în Parteneriatul pentru aderare; încurajează guvernul să urmărească realizarea unui larg consens în cadrul parlamentului turc şi al societăţii civile din Turcia privind aspectele constituţionale şi instituţionale; reaminteşte faptul că transformarea Turciei într-un stat democratic şi prosper, guvernat de principiul statului de drept, alături de aplicarea uniformă a normelor juridice sunt de o importanţă strategică pentru Turcia, pentru societatea sa şi pentru UE; salută, în această privinţă, angajamentul noului guvern de a îmbunătăţi procesul de reformă în lunile şi anii următori;

5.   salută intenţia noului guvern turc de a adopta o nouă constituţie civilă, care să protejeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; subliniază necesitatea de a garanta că noua constituţie stabileşte un sistem de control şi de echilibru al puterilor menit să asigure caracterul democratic şi secular al statului turc; invită toate părţile să sprijine un proces constituţional deschis şi consensual; reaminteşte, în această privinţă, recomandarea sa anterioară privind pragul electoral; subliniază faptul că planurile constituţionale nu ar trebui să conducă la amânarea reformelor imediat necesare, în special a celor privind articolul 301 din Codul Penal;

6.   salută dezvoltarea economică a Turcii din ultimii ani; consideră, cu toate acestea, că este vital să se mărească gradul de ocupare a forţei de muncă şi să se dezvolte o strategie de reforme care să consolideze coeziunea socială a societăţii turce;

7.   salută eforturile depuse de guvernul turc de a se alinia la acquis-ul comunitar din domeniul energiei şi sprijină deschiderea negocierilor privind capitolul referitor la energie, de îndată ce s-a stabilit cadrul tehnic prealabil; încurajează Turcia să adere, ca membru cu drepturi depline, la Comunitatea Energetică Europeană, consolidând astfel cooperarea în domeniul energetic dintre UE şi Turcia, menită să consolideze securitatea furnizării de energie şi să sprijine utilizarea surselor de energie regenerabilă şi a investiţiilor în ameliorarea eficienţei energetice; subliniază importanţa Turciei ca centru de tranzit pentru diversificarea aprovizionării cu gaze naturale a UE; subliniază că proiectele în domeniul energiei din Caucazul de Sud, în care este implicată şi Turcia ar trebui să fie deschise tuturor ţărilor din această regiune, care fac parte din politica de vecinătate a UE;

8.   remarcă faptul că poziţia geostrategică a Turciei în regiune şi rolul său în domeniul transportului şi al logisticii vor deveni mai importante în anii următori; solicită Comisiei să prezinte un raport special privind ultimele realizări şi provocările viitoare;

9.   este preocupat de implicarea repetată a forţelor armate turce în procesul politic; subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura controlul civil deplin şi eficient asupra forţelor militare; subliniază că formularea strategiei naţionale de securitate şi aplicarea acesteia ar trebui supravegheate de către autorităţile civile; solicită instituirea unui control parlamentar deplin asupra politicii militare şi de apărare şi asupra tuturor cheltuielilor aferente; în plus, solicită exercitarea controlului parlamentar asupra serviciilor secrete, a jandarmeriei şi a poliţiei la nivel naţional;

10.   salută dialogul dintre UE şi Turcia la nivelul societăţii civile şi solicită Comisiei să prezinte un raport asupra activităţilor care au fost realizate în acest cadru; subliniază importanţa unor contacte mai numeroase între societatea civilă din Turcia şi cea din UE; solicită Comisia să ofere sprijin specific societăţii civile, să fie mai activă în diferitele regiuni ale Turciei şi să acorde, în acest context, o atenţie deosebită regiunii sud-estice; solicită noului guvern turc să implice mai activ societatea civilă, un promotor important al democraţiei în Turcia, în procesul de reforme;

11.   face referire la rezoluţia mai sus-menţionată din 27 septembrie 2006 privind Turcia, în special la paragrafele privind reformele necesare pentru a îmbunătăţi funcţionarea sistemului judiciar şi combaterea corupţiei, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, protecţia drepturilor femeilor, aplicarea politicii de toleranţă zero faţă de tortură, precum şi protecţia drepturilor minorităţilor şi a drepturilor religioase şi culturale; înainte de a evalua progresul realizat în aplicarea acestor reforme, aşteaptă rezultatele monitorizării intense a criteriilor politice, anunţate de către Comisie în ultima sa strategie privind extinderea; solicită Comisia să publice aceste rezultate în viitorul său raport privind progresele înregistrate de Turcia;

12.   solicită noului guvern turc să pună în aplicare integral dispoziţiile prevăzute în Acordul de asociere şi în Protocolul adiţional la acesta; reaminteşte că neîndeplinirea de către Turcia a angajamentelor prevăzute în Parteneriatul pentru aderare va continua să afecteze în mod serios procesul negocierilor;

13.   regretă că există persoane care continuă să fie urmărite în justiţie în temeiul articolului 301 din Codul Penal; condamnă cu tărie condamnarea recentă a lui Sarkis Seropyan şi Arat Dink în temeiul respectivului articol; îndeamnă guvernul şi parlamentul nou ales să se asigure că sunt eliminate toate dispoziţiile din Codul Penal care permit impunerea de restricţii arbitrare ale exprimării opiniilor non-violente şi că sunt garantate libertatea de exprimare şi libertatea presei; consideră acest lucru ca fiind prioritatea esenţială a noului guvern;

14.   accentuează necesitatea adoptării neîntârziate a unei legi privind fundaţiile, care să abordeze actuala situaţie de insecuritate juridică a minorităţilor religioase şi care să stabilească un cadru juridic clar, care să le permită să îşi practice religia în mod liber şi, printre altele, să deţină proprietăţi şi să îşi instruiască clerul; împărtăşeşte îngrijorarea exprimată de Consiliu la 24 iulie 2007 legată de recenta hotărâre a Curţii de Casaţie turce privind Patriarhatul ecumenic; îndeamnă noul guvern turc să îşi alinieze poziţia faţă de minorităţile religioase la principiul libertăţii religioase, aşa cum este definit de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; solicită Comisiei să ridice aceste probleme în faţa noului guvern; de asemenea, invită Comisia să indice modul în care instrumentul de preaderare instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1085/2006(7) poate fi folosit pentru a proteja moştenirea creştină;

15.   condamnă ferm asasinarea lui Hrant Dink, asasinarea preotului creştin Andrea Santoro şi a trei creştini la Malatya, atacurile teroriste de la Ankara şi toate celelalte acte de violenţă motivate politic sau religios; se aşteaptă ca autorităţile turce să investigheze amănunţit aceste cazuri şi să îi aducă pe toţi cei responsabili în faţa justiţiei; subliniază nevoia urgentă de a combate în mod eficient toate tipurile de extremism şi de violenţă şi de a le exclude de la toate nivelurile vieţii publice din Turcia; solicită guvernului turc să ofere o protecţie sporită acestor grupuri, minorităţi sau persoane care se simt vulnerabile în faţa ameninţărilor şi a discriminării;

16.   solicită noului guvern să ia măsuri concrete pentru a garanta respectarea pe deplin a drepturilor sindicatelor, în conformitate cu normele europene şi normele Organizaţiei Iinternaţionale a Muncii; încurajează guvernul turc să sprijine intensificarea dialogului social între asociaţiile patronale şi sindicate; solicită Comisiei să abordeze această problemă cu noul guvern;

17.   remarcă faptul că un număr considerabil de femei din Turcia deţin poziţii importante în domeniul economic şi în mediul universitar şi că în Parlamentul turc au fost alese mai multe femei decât până în prezent; subliniază că accesul la educaţie pentru femei şi tratamentul egal şi puterea economică acordate femeilor reprezintă elemente-cheie pentru continuarea creşterii economice şi a bunăstării în Turcia; regretă încălcarea drepturilor femeii şi, în special, aşa-zisele "crime de onoare", care continuă să genereze profundă îngrijorare; îndeamnă, prin urmare, Comisia să sublinieze, în faţa noului guvern, necesitatea de a-şi intensifica eforturile în vederea eradicării violenţei şi a practicilor discriminatorii împotriva femeilor şi subliniază faptul că aceste eforturi ar trebui să includă, printre altele, o campanie publică susţinută şi asigurarea de mai multe adăposturi pentru femei aflate în condiţii dificile;

18.   remarcă necesitatea unei strategii cuprinzătoare pentru dezvoltarea socio-economică a sud-estului Turciei; solicită Comisiei să indice modul în care Instrumentul de preaderare poate fi folosit pentru a sprijini eforturile pe care va trebui să le depună noul guvern turc pentru dezvoltarea părţii de sud-est a ţării şi pentru a coordona acest sprijin cu acţiunile altor instituţii financiare internaţionale;

19.   este îngrijorat de consecinţele sociale, ecologice, culturale şi geopolitice ale Proiectului Anatoliei Turciei de sud-est, în care barajele proiectate au un impact direct asupra furnizării cu apă potabilă în ţările învecinate; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape, în raportul său periodic, dezvoltarea cooperării transfrontaliere în domeniul apei în conformitate cu convenţiile internaţionale, directivele privind protecţia naturii şi a mediului şi cu Directiva-cadru în domeniul apei(8) şi să promoveze aplicarea standardelor europene în domeniul mediului în cazul proiectelor la scară extinsă referitoare la baraje şi la activităţile miniere;

20.   îndeamnă noul guvern să lanseze o iniţiativă politică pentru a favoriza rezolvarea durabilă a problemei kurde şi să realizeze, cu implicarea constructivă a reprezentanţilor nou aleşi în Marea Adunare Naţională a Turciei, a primarilor aleşi şi a societăţii civile din sud-est, îmbunătăţiri semnificative ale vieţii sociale, economice şi culturale; salută iniţiativa preşedintelui Gül de a-şi efectua prima sa vizită în sud-estul Turciei;

21.   condamnă ferm actele de violenţă comise de Partidul Muncitorilor Kurzi (PKK) şi de alte grupări teroriste pe teritoriul turc; îşi exprimă solidaritatea cu Turcia în lupta împotriva terorismului şi reiterează apelul către PKK de a declara şi de a respecta încetarea imediată şi necondiţionată a focului; subliniază că lupta împotriva terorismului trebuie purtată cu ajutorul unor mijloace proporţionale cu ameninţarea si cu respectarea integrală a instrumentelor şi a normelor juridice internaţionale; subliniază că violenţa de orice natură împotriva civililor nu poate fi niciodată justificată;

22.   îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de consecinţele unei posibile acţiuni militare transfrontaliere a forţelor armate turce în nordul Irakului; solicită Turciei să se abţină de la implicarea în orice operaţiuni militare disproporţionate care violează teritoriul irakian şi îndeamnă Turcia şi Irakul să-şi intensifice cooperarea militară şi poliţienească în vederea prevenirii în mod eficace a activităţilor teroriste care pornesc din nordul Irakului, pentru a reduce tensiunea la graniţa dintre Turcia şi Irak; invită Consiliul să facă presiuni în direcţia unei cooperări concrete între Turcia şi guvernul regional kurd din Irak, care ar trebui să îşi asume responsabilitatea de a preveni atacurile teroriste care pornesc din nordul Irakului;

23.   acordă o mare importanţă angajamentului Turciei de a menţine bune relaţii de vecinătate, în conformitate cu cerinţele prevăzute în Cadrul de negociere; reaminteşte că se aşteaptă ca Turcia să înceteze orice blocadă economică şi închidere a frontierelor şi să se abţină de la ameninţări sau activităţi militare ce pot cauza tensiuni în relaţia cu ţările învecinate; îşi reînnoieşte invitaţia ca Turcia să depună eforturi serioase şi susţinute în vederea soluţionării diferendelor cu toate ţările învecinate, în conformitate cu Carta ONU şi cu alte convenţii internaţionale relevante, şi să participe la o discuţie sinceră şi deschisă referitoare la evenimentele din trecut; reiterează solicitarea ca guvernele turc şi armean să lanseze un proces de reconciliere pentru evenimentele prezente şi trecute şi solicită Comisiei să faciliteze reconcilierea turco-armeană, beneficiind în acelaşi timp de cooperarea regională realizată în cadrul politicii europene de vecinătate şi al politicii privind sinergia Mării Negre;

24.   regretă că nu s-a realizat niciun progres substanţial în găsirea unei soluţii globale la problema Ciprului; reînnoieşte apelul adresat ambelor părţi de a adopta o atitudine constructivă pentru găsirea unei soluţii globale în cadrul ONU, pe baza principiilor pe care se întemeiază UE; reaminteşte, în această privinţă, rezoluţiile sale anterioare care afirmă că retragerea forţelor turce ar facilita negocierea unei înţelegeri;

25.   salută înfiinţarea unui instrument de sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunităţii cipriote turce; solicită Comisiei să prezinte un raport special privind punerea în aplicare şi eficienţa acestui instrument;

26.   subliniază importanţa potenţialului pe care îl are Turcia în regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud şi regiunea Asiei Centrale de a aduce stabilitate, guvernare democratică, încredere reciprocă şi prosperitate în aceste zone, în special prin proiecte de cooperare regională; subliniază rolul important pe care îl are Turcia în Orientul Mijlociu; solicită Comisiei să îşi consolideze cooperarea cu guvernul turc în cadrul politicii UE faţă de aceste regiuni;

27.   reaminteşte Comisiei solicitarea de a realiza o continuare a studiului de impact prezentat în 2004 şi solicită ca aceasta să îi parvină în 2007;

28.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor şi guvernelor statelor membre şi guvernului şi parlamentului turc.

(1) JO C 226 E, 15.9.2005, p. 189.
(2) JO C 227 E, 21.9.2006, p. 163.
(3) JO C 306 E, 15.12.2006, p. 284.
(4) JO C 291 E, 30.11.2006, p. 402.
(5) Texte adoptate, P6_TA(2006)0568.
(6)6 JO L 22, 26.1.2006, p. 34.
(7) JO L 210, 31.7.2006, p. 82.
(8) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate