Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0409/2007

Keskustelut :

PV 25/10/2007 - 13.2
CRE 25/10/2007 - 13.2

Äänestykset :

PV 25/10/2007 - 14.2

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 41k
Torstai 25. lokakuuta 2007 - Strasbourg
Pakistan
P6_TA(2007)0489RC-B6-0409/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2007 Pakistanista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Pakistanista ja etenkin 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon 24. marraskuuta 2001 tehdyn Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitysyhteistyötä koskevan yhteistyösopimuksen,

–   ottaa huomioon Kashmirista 24. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Pakistanin kansanpuolueen (PPP) johtaja Benazir Bhutto palasi Pakistaniin 18. lokakuuta 2007; ottaa huomioon, että kun Bhutto palasi Karachiin, siellä tehtiin kauhea pommi-isku, jossa kuoli yli 130 ja haavoittui yli 500 ihmistä; ottaa huomioon, että tämä isku kiristi entisestään Pakistanin herkkää ilmapiiriä vaalien alla,

B.   ottaa huomioon, että Muslimiliiton puheenjohtajan Nawaz Sharifin yritys palata Pakistaniin epäonnistui, koska hänet pakotettiin lähtemään maasta heti saavuttuaan,

C.   ottaa huomioon, että Pakistanin aseistautumisesta ja salaisen palvelun roolin kasvamisesta on olemassa selviä merkkejä ja että salaisella palvelulla on erittäin suuri vaikutus Pakistanin politiikkaan, hallitukseen ja talouteen,

D.   ottaa huomioon, että vaalikausi päättyy 15. marraskuuta 2007 ja Pakistanin parlamenttivaalit on ilmoitettu pidettäväksi tammikuun puolivälissä 2008,

E.   katsoo, että demokratian palauttaminen edellyttää vallan siirtämistä takaisin siviilihallitukselle,

F.   ottaa huomioon, että Pakistanin korkein oikeus jatkoi 17. lokakuuta 2007 sen kysymyksen käsittelyä, onko presidentti Musharrafin valinta perustuslain mukainen, ja sen odotetaan ilmoittavan päätöksensä pikimmiten,

G.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni myöntää Pakistanille huomattavia varoja köyhyyden lievittämiseksi sekä terveydenhoitojärjestelmän ja julkisen koulujärjestelmän kehittämiseksi,

1.   tuomitsee ankarasti oppositiojohtajaa ja siviilejä vastaan tehdyn itsemurhapommi-iskun; vaatii Pakistanin hallitusta ryhtymään välittömästi toimiin jatkaakseen tämän iskun tarkkaa ja riippumatonta tutkintaa, jotta siitä vastuussa olevat voidaan saattaa oikeuden eteen;

2.   ilmaisee syvän myötätuntonsa Pakistanin kansalle ja erityisesti kaikkien tämän halveksuttavan teon vuoksi kuolleiden ja loukkaantuneiden perheille;

3.   ilmaisee jälleen solidaarisuutensa Pakistanin kansalle, jonka tavoitteita ovat demokraattinen, avoin ja vastuullinen hallinto ja joka toimii rohkeasti ja päättäväisesti terrorismia ja rikollista väkivaltaa vastaan;

4.   kehottaa Pakistania noudattamaan kaikkia edellä mainitun yhteistyösopimuksen periaatteita ja erityisesti sen demokratia- ja ihmisoikeuslauseketta;

5.   tuomitsee ankarasti entisen pääministerin Nawaz Sharifin pakotetun lähdön Saudi-Arabiaan 10. syyskuuta 2007 huolimatta Pakistanin korkeimman oikeuden päätöksestä, jonka mukaan hän sai palata Pakistaniin;

6.   kehottaa Pakistanin hallitusta demokraattisten vaalien ennakkoedellytyksenä antamaan kaikkien poliittisten johtajien palata maahan vastustamaan ääriaineksia ja auttamaan vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien avulla laillisen hallituksen muodostamisessa nykyisen sotilasdiktatuurin tilalle;

7.   toistaa esittämänsä vaatimuksen, että perustettavan väliaikaishallituksen on oltava puolueeton, ja ilmaisee toistamiseen huolensa siitä, että presidentti Musharraf päättää yksin väliaikaishallituksen kokoonpanosta;

8.   pahoittelee joitakin viimeaikaisia Pakistanin korkeimmassa oikeudessa käynnissä olevia menettelyjä, jotka antavat aihetta vakavaan huoleen oikeusvaltion periaatteen noudattamatta jättämisestä; kehottaa Pakistanin hallitusta pidättäytymään poliittisesta sekaantumisesta asiaan ja kunnioittamaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

9.   pahoittelee, että presidentti Musharraf ei luopunut asemastaan armeijan ylipäällikkönä ennen asettumistaan ehdokkaaksi ja valintaansa presidentiksi, vaikka hän oli aikaisemmin EU:lle antamassaan sitoumuksessa sopinut tekevänsä niin; toistaa vaatimuksensa, että hänen olisi tehtävä niin ennen virkaanastumistaan; toteaa, että Musharrafin kieltäytymisellä toimimasta näin on ollut kielteinen vaikutus Pakistanin presidentin uskottavuuteen;

10.   tuomitsee opposition jäsenten mielivaltaiset pidätykset heidän arvosteltuaan presidentti Musharrafia ja kehottaa hallitusta hyväksymään korkeimman oikeuden määräyksen lopettaa poliittisten vastustajien katoamiset ja panemaan sen täytäntöön;

11.   kehottaa Pakistania palaamaan demokraattiseen hallintoon järjestämällä vapaat, oikeudenmukaiset ja avoimet vaalit tammikuussa 2008 ja varoittaa julistamasta poikkeustilaa tai määräämästä muita toimia, joilla rajoitetaan sananvapautta tai yhdistymis-, kokoontumis- tai liikkumisvapautta; kehottaa Pakistanin hallitusta antamaan kaikille puolueille yhtäläiset mahdollisuudet päästä tiedotusvälineisiin;

12.   kehottaa Pakistania ryhtymään välittömästi toimiin rajoittaakseen armeijan vaikutusta koko yhteiskuntaan; kehottaa Pakistanin hallitusta kunnioittamaan siirtymistä siviilihallintoon ja lujittamaan demokraattisia elimiä, koska se on ainoa tapa vastata Pakistanin yhteiskunnan haasteisiin; kehottaa hallitusta toistamiseen rajoittamaan armeijan ja muiden aseistettujen ryhmittymien roolia ja vaikutusta ja palauttamaan vallan demokraattisille elimille;

13.   on huolestunut raporteista, joissa kerrotaan uskonnollisten vähemmistöjen, kuten kristittyjen, buddhalaisten, hindujen, sikhien ja ahmadien, jatkuvasta sorrosta ja jumalanpilkkalakien käyttämisestä niitä vastaan;

14.   kehottaa Pakistanin hallitusta ryhtymään välittömiin toimiin lopettaakseen tällaisen uskontoon perustuvan sorron ja varmistaakseen kaikkien vähemmistöjen koskemattomuuden ja turvallisuuden tarjoamalla niille aitoa ja tehokasta oikeudellista ja poliittista suojelua; kehottaa Pakistania uudistamaan jumalanpilkkalakejaan, joita käytetään laajalti väärin; kehottaa Pakistanin hallitusta tarjoamaan asianmukaista suojaa asianajajille ja ihmisoikeuksien puolustajille, jotka joutuvat uhatuiksi puolustaessaan jumalanpilkasta syytettyjä henkilöitä; kehottaa Pakistanin hallitusta tarjoamaan asianmukaista suojaa haavoittuvassa asemassa oleville uskonnollisille ja muille vähemmistöyhteisöille, joita uhkaa pakkokäännyttäminen ja ääriryhmien väkivaltainen pelottelu;

15.   kehottaa Pakistanin viranomaisia kumoamaan hudood-määräykset, joiden vuoksi on vangittu satoja naisia;

16.   pitää myönteisenä, että EU aikoo seurata Pakistanin parlamenttivaaleja ja parlamentti osallistuu vaalitarkkailuvaltuuskuntaan; on huolestunut siitä, että Pakistanin naiset eivät mahdollisesti voi osallistua täysimääräisesti demokraattiseen prosessiin, koska ehdokkaaksi asettuvilta vaaditaan akateeminen loppututkinto, millä estetään 70:ää prosenttia pakistanilaisnaisista asettumasta ehdolle vaaleissa; kehottaa poistamaan tämän rajoituksen;

17.   antaa tunnustusta Pakistanin pyrkimyksille estää terrorismiryhmien nousua; pahoittelee, että ratkaisu, joka saavutettiin uuden konfliktin estämiseksi Pohjois-Waziristanissa, ei ollut onnistunut; kehottaa hallitusta torjumaan uudelleen esiintyvää kapinallismielistä väkivaltaa oikeasuhteisilla toimilla ja ottamaan käyttöön oikeusvaltion periaatteen ja ulottamaan poliittiset ja kansalaisoikeudet tälle alueelle;

18.   ottaa erityisesti huomioon jatkuvan kapinoinnin Balochistanissa ja vaatii armeijaa pidättäytymään islamistipuolueiden tukemisesta voidakseen torjua sekulaarisia balochistanilaisia ja maltillisia pashtunilaisia voimia; vaatii lisäksi vapauttamaan kaikki poliittiset vangit, tiedusteluvirastojen laittomasti pidättämät henkilöt mukaan lukien;

19.   korostaa, että yleinen pääsy julkiseen koulujärjestelmään sekä madrassa-koraanikoulujen tehokas valvonta on tärkeää, jotta estetään ääriryhmien nousu valvovaan asemaan; kehottaa Pakistanin hallitusta toteuttamaan aikaisemman sitoumuksensa, joka koskee ulkomaisten opiskelijoiden osallistumista madrassoihin;

20.   vaatii EU:n jäsenvaltioita noudattamaan täydellisesti asevientiä koskevia Euroopan unionin menettelysääntöjä;

21.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Pakistanin hallitukselle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0351.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0214.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö