Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2643(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0399/2007

Внесени текстове :

B6-0399/2007

Разисквания :

PV 25/10/2007 - 12
CRE 25/10/2007 - 12

Гласувания :

PV 25/10/2007 - 14.4

Приети текстове :

P6_TA(2007)0491

Приети текстове
PDF 264kWORD 36k
Четвъртък, 25 октомври 2007 г. - Страсбург
Европейско частно дружество
P6_TA(2007)0491B6-0399/2007

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. относно Европейското частно дружество и Четиринадесета директива за дружествено право по въпроса за преместването на седалището на дружество

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 192 и 232 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията от 26 май 2005 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията за "Модернизиране на дружественото право и укрепване на корпоративното управление в Европейския съюз - план за придвижване напред"(COM(2003)0284),

–   като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2006 г. относно актуалното развитие и перспективите в дружественото право(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 1 февруари 2007 г. относно устава на Европейското частно дружество(2),

–   като взе предвид въпрос за устен отговор О-0042/2007, внесен от парламентарната комисия по правни въпроси, относно състоянието на законодателния процес по отношение на "Устава на Европейското частно дружество" и на "Четиринадесетата директива за дружествено право",

–   като взе предвид съответното изявление, направено от Комисията по време на настоящото пленарно заседание,

–   като взе предвид член 39, параграф 5 и член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че е необходимо регулаторната рамка на ЕС за дружествено право и корпоративно управление да бъде адаптирана така, че да вземе предвид нарастващата тенденция за европейските дружества да действат отвъд граница в рамките на ЕС и продължаващата интеграция на европейските пазари;

1.  Приветства заявеното от Комисията намерение да представи законодателно предложение относно устава на Европейското частно дружество не по-късно от 30 юни 2008 г;

2.  Приветства заявеното от Комисията намерение по-специално с оглед резолюцията на Парламента от 1 февруари 2007 г. и член 192 от Договора относно искането на Парламента до Комисията да внесе подходящо предложение;

3.  Подчертава, че очаква, това законодателно предложение формално да бъде включено в законодателната и работна програма на Комисията за 2008 г.;

4.  Вярва, че Комисията няма да пропусне да представи предложение преди крайната дата срока - 30 юни 2008 г., както е обявила;

5.  Изразява съжаление от факта, че Комисията, след значително закъснение сега информира Парламента, че не възнамерява да внесе законодателно предложение за Четиринадесета директива за дружествено право по въпроса за преместването на седалището на дружество;

6.  Все пак си запазва правото да предприеме по-нататъшни действия по въпроса за презграничното преместване на седалища на дружества;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 114.
(2) Приети текстове, P6_TA(2007)0023.

Правна информация - Политика за поверителност