Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2643(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0399/2007

Predkladané texty :

B6-0399/2007

Rozpravy :

PV 25/10/2007 - 12
CRE 25/10/2007 - 12

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 14.4

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0491

Prijaté texty
PDF 200kWORD 37k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg
Právo obchodných spoločností
P6_TA(2007)0491B6-0399/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o európskej súkromnej spoločnosti a o štrnástej smernici o práve obchodných spoločností týkajúcej sa presunu sídla spoločnosti

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 192 a 232 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou z 26. mája 2005,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Modernizácia práva obchodných spoločností a rozšírenie riadenia podnikov v Európskej únii - Plán posunu vpred (KOM(2003)0284),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2006 o najnovšom vývoji a výhľadoch v oblasti práva obchodných spoločností(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 1. februára 2007 o stanovách európskej súkromnej spoločnosti(2),

–   so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie O-0042/2007, ktorú položil Výbor pre právne veci o súčasnom stave legislatívnych postupov týkajúcich sa stanov európskej súkromnej spoločnosti a štrnástej smernice o práve obchodných spoločností,

–   so zreteľom na príslušné vyhlásenie Komisie v priebehu tejto plenárnej schôdze,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 5 a článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže regulačný rámec EÚ pre obchodné právo a riadenie podnikov treba upraviť tak, aby zohľadňoval narastajúci trend európskych spoločností spočívajúci v aktivitách s cezhraničným rozmerom v rámci EÚ, ako aj neustálu integráciu európskych trhov,

1.   víta vyhlásenie Komisie, že najneskôr do 30. júna 2008 predloží legislatívny návrh o stanovách európskej súkromnej spoločnosti;

2.   víta toto vyhlásenie Komisie najmä so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 1. februára 2007 a článok 192 zmluvy týkajúci sa požiadavky na vypracovanie vhodných návrhov, ktorú môže Európsky parlament predložiť Komisii;

3.   zdôrazňuje, že žiada formálne zahrnutie tohto legislatívneho návrhu do legislatívneho plánu a plánu práce Komisie na rok 2008;

4.   verí, že Komisia tejto žiadosti vyhovie a predloží návrh do 30. júna 2008 tak, ako to vyhlásila;

5.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia prednedávnom Európskemu parlamentu s výrazným oneskorením oznámila, že neplánuje vypracovať legislatívny návrh týkajúci sa štrnástej smernice o práve obchodných spoločností týkajúcej sa presunu sídla spoločnosti;

6.   napriek tomu si ponecháva právo pokračovať v činnosti súvisiacej s otázkou cezhraničného presunu sídla spoločnosti;

7.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 114.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2007)0023.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia