Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες
 Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας (Τροποποιήσεις του Κανονισμού του ΕΚ)
 Επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές: υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών ***II
 Θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα ***II
 Αυτοκινητοβιομηχανίες: έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων ***II
 Μετεξοπλισμός με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων ***I
 Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
 Οι μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση;
 Κέρας της Αφρικής: περιφερειακή πολιτική εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη
 Ευρατόμ - 50 έτη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας
 Συνέπειες για τη δημόσια υγεία της συντριβής αεροσκάφους στη Γροιλανδία
 Στέγαση και περιφερειακή πολιτική
 Συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ
 Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εργαζομένους
Κείμενα (398 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου