Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 10. mai 2007 - Brüssel
 Ühenduse õigusaktide lihtsustamine (kodukorra muutmine)
 Avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel ***II
 Kinnispakkides olevate toodete nimikogused ***II
 Mootorsõidukite ja nende haagiste ühtlustatud kinnitus ***II
 Raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamine ***I
 EL-Venemaa tippkohtumine
 ELi strateegia araabia maailma reformide kohta
 Somaali poolsaar: Euroopa Liidu piirkondlik, poliitiline koostöö rahu, julgeoleku ja arengu tagamiseks
 Hinnang Euratomile - 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat
 Keskkonna kaitse kiirguse eest pärast sõjalennuki allakukkumist Gröönimaal
 Eluasemed ja regionaalpoliitika
 Tulevase regionaalpoliitika panus ELi innovatsioonisuutlikkuse suurendamisse
 Töötajate teavitamist ja nendega konsulteerimist käsitlevate ühenduse õigusaktide tõhustamine
Tekstid (214 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika