Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel
 Vereenvoudiging van de communautaire wetgeving - Wijziging van het Reglement
 Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg ***II
 Vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten ***II
 Goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) ***II
 Installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens ***I
 Top EU-Rusland
 Hervormingen in de Arabische wereld: welke strategie voor de Europese Unie?
 Hoorn van Afrika
 Evaluatie Euratom - 50 jaar Europees kernenergiebeleid
 Gevolgen voor de volksgezondheid van het vliegtuigongeluk in Groenland
 Huisvesting en regionaal beleid
 Bijdragen van het toekomstige regionaal beleid aan het innoverend vermogen van de EU
 Strengere wetgeving op het gebied van informatie en raadpleging van de werknemers
Teksten (238 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid