Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 22 май 2007 г. - Страсбург
 Споразумение между ЕО и Русия за сътрудничество в областта на риболова и опазване на морските ресурси в Балтийско море *
 Финансов инструмент за околната среда (LIFE+) ***III
 Специална програма за предотвратяване и борба с насилието над деца, младежи и жени и за закрила на жертвите, изложени на риск (Дафне ІІІ) ***II
 Сътрудничество между комисиите (изменение на член 47 от Правилника за дейността на Европейския парламент)
 Стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите ***I
 Биологично производство и етикетиране на биологични продукти *
 Споразумение за партньорство в областта на рибното стопанство между Европейската общност, от една страна, и Дания и Гренландия, от другa *
 Постоянната делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 Съвместна декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение
 Спиране на загубата на биоразнообразие до 2010 г.
 Глобална Европа
 Зелена Европа
Текстове (438 kb)
Правна информация - Политика за поверителност