Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
 Συμφωνία ΕΚ/Ρωσίας για την αλιεία και την προστασία των θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική Θάλασσα *
 Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) ***III
 «Δάφνη ΙΙΙ»: ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας ***II
 Αναθεώρηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ***I
 Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων *
 Αλιευτική σύμπραξη ΕΚ/Δανίας και Γροιλανδίας *
 Μόνιμη αντιπροσωπεία EUROLAT
 Εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης
 Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010
 Η Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας
 Πράσινη οικονομία στην Ευρώπη
Κείμενα (458 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου