Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 22. mai 2007 - Strasbourg
 EÜ ja Venemaa vaheline kalandusalane ja Läänemere ressursside kaitse leping *
 Keskkonna rahastamisvahend (LIFE+) ***III
 Võitlus vägivalla vastu (Daphne III programm) ***II
 Komisjonidevaheline koostöö (kodukorra artikli 47 muutmine)
 Keskkonnakvaliteedi standardid veepoliitika valdkonnas ***I
 Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine *
 EÜ ning Taani ja Gröönimaa vaheline kalandusalane partnerlusleping *
 Euroopa - Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee
 Kaasotsustamismenetluse praktiline kord
 Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. aastaks
 Globaalne Euroopa – konkurentsivõime välisaspektid
 Roheline Euroopa
Tekstid (279 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika