Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 22. toukokuuta 2007 - Strasbourg
 EY:n ja Venäjän sopimus Itämeren kalastuksesta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä *
 Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) ***III
 Väkivallan torjuminen (Daphne III) ***II
 Valiokuntien yhteistyö (työjärjestyksen 47 artiklan muuttaminen)
 Ympäristönlaatunormit vesipolitiikan alalla ***I
 Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät *
 EY:n sekä Tanskan ja Grönlannin välinen kalastuskumppanuus *
 Pysyvä valtuuskunta Eurolatissa
 Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavat käytännön menettelytavat
 Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä
 Globaali Eurooppa – kilpailukyvyn ulkoiset näkökohdat
 Ekologinen kestävyys Euroopassa
Tekstit (294 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö