Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2007. gada 22. maijs - Strasbūra
 EK un Krievijas nolīgums par zvejniecību un dzīvo jūras resursu saglabāšanu Baltijas jūrā *
 Finanšu instruments videi (LIFE +) ***III
 Īpašā Daphne III programma "Cīņa pret vardarbību" ***II
 Komiteju sadarbība (Reglamenta 47. panta reforma)
 Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā ***I
 Bioloģiskā lauksaimniecība un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšana *
 Zvejniecības partnerattiecību nolīgums starp EK, no vienas puses, un Dāniju un Grenlandi, no otras puses *
 EUROLAT pastāvīgā delegācija
 Koplēmuma procedūras praktiskie pasākumi
 Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšana līdz 2010. gadam
 Eiropa globalizācijas kontekstā - ārējie konkurētspējas aspekti
 Zaļā Eiropa
Teksti (286 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika