Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg
 Avtal EG/Ryssland om fisket och bevarande av tillgångarna i Östersjön *
 Det finansiella instrumentet för miljön (Life+) ***III
 Daphne III: särskilt program för att förebygga och bekämpa våld ***II
 Samarbete mellan utskott (ändring av artikel 47 i arbetsordningen)
 Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område ***I
 Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *
 Partnerskapsavtal om fiske mellan EG, å ena sidan, och Danmark och Grönland, å andra sidan *
 Ständig delegation till Eurolat
 Praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet
 Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010
 EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter
 Ett grönt Europa
Texter (293 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy