Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 23 май 2007 г. - Страсбург
 Общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи ***II
 Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи ***I
 Сключване на втори допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Мексико *
 Влиянието и последиците от изключването на здравните услуги от директивата за услугите на вътрешния пазар
 Последиците от структурните политики зa кохезията в ЕС
 Помощта на ЕС за търговия
 Споразумения за икономическо партньорство
 Годишен доклад за ОВППС 2005 г.
 Осигуряване на достойни условия на труд за всички
Текстове (437 kb)
Правна информация - Политика за поверителност