Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 23 maja 2007 r. - Strasburg
 Pomoc finansowa Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych ***II
 Roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej ***I
 Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy WE-Meksyk *
 Wpływ i konsekwencje wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym
 Skutki i konsekwencje polityki strukturalnej dla spójności UE
 Pomoc UE na rzecz handlu
 Umowy o partnerstwie gospodarczym
 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w roku 2005
 Godna praca dla wszystkich
Teksty (263 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności