Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg
 Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí ***II
 Roaming vo verejných mobilných telefónnych sieťach ***I
 Dohoda o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi ES a Mexikom *
 Vylúčenie zdravotníckych služieb z rozsahu pôsobnosti smernice o službách
 Vplyv a dôsledky štrukturálnych politík na súdržnosť EÚ
 Pomoc poskytovaná Európskou úniou v oblasti obchodu
 Dohody o hospodárskom partnerstve
 Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika v roku 2005
 Dôstojná práca
Texty (254 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia