Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 24 mei 2007 - Straatsburg
 Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten *
 Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen *
 Onderzoek van de geloofsbrieven van Beniamino Donnici *
 Nigeria
 Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
 Kennis in praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU
 Ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
 Kasjmir: huidige situatie en vooruitzichten
 Estland
 Het geval "Radio Caracas TV" in Venezuela
 Mensenrechten in Syrië
 Mensenrechten in Soedan
Teksten (283 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid