Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2006/0304(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0402/2007

Testi mressqa :

A6-0402/2007

Dibattiti :

PV 12/11/2007 - 21
CRE 12/11/2007 - 21

Votazzjonijiet :

PV 13/11/2007 - 7.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2007)0505

Testi adottati
PDF 559kWORD 201k
It-Tlieta, 13 ta' Novembru 2007 - Strasburgu
Emenda tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-iskema għall-iskambju ta" kwoti ta' l-emissjonijiet ta" gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità ***I
P6_TA(2007)0505A6-0402/2007
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat
 Anness

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-iskema għall-iskambju ta" kwoti ta' l-emissjonijiet ta" gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità (COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0818),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0011/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0402/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


Pożizzjoni tal-parlament ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-direttiva 2008/.../ke tal-parlament ewropew u tal-kunsill li temenda d-direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-skema għall-iskambju ta" kwoti ta' l-emissjonijiet ta" gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-komunità
P6_TC1-COD(2006)0304

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA" L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta tal-Kummissjoni║,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat(3),

Billi:

(1)  Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta" Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta" kwoti ta' l-emissjonijiet ta" gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità ║(4) stabbiliet skema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità sabiex tippromwovi tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mod effettiv fl-ispiża u ekonomikament effiċjenti.

(2)  L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima, li kienet approvata f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/69/KE tal-15 ta" Diċembru 1993 li tirrigwarda l-konklużjoni tal-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima(5), huwa li tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fl-atmosfera fuq livell li jipprevjieni indħil perikoluż antropoġeniku fis-sistema tal-klima. Il-Komunità stqarret diversi drabi li, sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-żieda globali annwali fit-temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex taqbeż il-livelli preindustrijali b'aktar minn 2°C. Riċerka u xogħol xjentifiċi ta' dan l-aħħar jindikaw li sabiex tintlaħaq din il-mira ta' temperatura fit-tul jeħtieġ li l-emissjonijiet globali ta' gassijiet b'effett ta' serra jilħqu l-quċċata fi żmien għoxrin sena u dan ikun segwit minn tnaqqis sostanzjali ta' mill-anqas 15% u forsi wkoll ta' 50% meta mqabbel ma' livelli ta' l-1990. Il-livelli ta' tnaqqisiet ikkwantifikati li l-Istati għandhom jaslu għalihom mill-2013 sabiex jintlaħaq l-għan ta' l-istabbilizzazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra għadhom ma ġewx iffissati fil-proċess internazzjonali tal-bidla fil-klima. Għalkemm din id-Direttiva għandha tkun konsistenti mal-kontribut ta' l-UE lejn il-mira tat-temperatura fil-medda t-twila, il-metodi u l-bażi ta' l-allokazzjoni ta' kwoti lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru skond din id-Direttiva wara dik id-data għandhom jinżammu taħt reviżjoni fid-dawl ta' żviluppi xjentifiċi u ta' żviluppi politiċi fuq livell internazzjonali.

(3)  Il-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima tesiġi li l-partijiiet jifformulaw u jimplimentaw programmi nazzjonali u, fejn jixraq reġjonali, b'miżuri biex tittaffa l-bidla fil-klima.

(4)  Il-Protokoll ta' Kyoto, li ġie approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE tal-25 ta' April 2002 fir-rigward ta' l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta' Kyoto fil-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima u tat-twettiq konġunt ta' l-obbligi tiegħu(6), jeħtieġ li l-pajjiżi żviluppati jsegwu l-limitazzjoni jew it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-avjazzjoni mhux ikkontrollati bil-Protokoll ta' Montreal, li jopera permezz ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' l-Avjazzjoni Ċivili (ICAO).

(5)  Għalkemm il-Komunità mhijiex Parti kontraenti għall-Konvenzjoni ta' Chicago ta' l-1944, l-Istati Membri kollha huma Partijiet kontraenti għal dik il-Konvenzjoni kif ukoll membri ta' l-ICAO, u jissoktaw fl-appoġġ tagħhom għax-xogħol fl-iżvilupp ta' strumenti bbażati fuq is-suq u jaħdmu ma stati oħrajn fuq livell globali. Fis-sitt laqgħa tal-Kumitat ICAO dwar il-Protezzjoni ta' l-Ambjent mill-Avjazzjoni fl-2004, ġie miftiehem li sistema ta' skambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet speċifiċi ma' l-avjazzjoni bbażata fuq strument legali ġdid taħt l-awspiċi ta' l-ICAO deher mhux attraenti biżżejjed biex ma jiġix segwit. Madankollu, ir-Riżoluzzjoni 35-5 ta' l-Assemblea ICAO m'approvax strument ġdid legali iżda minflok tapprova "l-iżvilupp ulterjuri ta' sistema ta' skambju miftuħ ta' kwoti ta' l-emissjonijiet għall-avjazzjoni internazzjonali" u l-possibilità li l-Istati, jinkorporaw emissjonijiet minn avjazzjoni internazzjonali fl-iskemi tagħhom ta' skambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet.

(6)  Is-Sitt Programm ta" Azzjoni Ambjentali tal-Komunità stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7) ipprovda li l-Komunità tidentifika u tistabblixxi ażżjonijiet speċifiċi sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-avjazzjoni, fil-każ li ebda azzjoni bħal din tkun ġiet miftiehma fi ħdan l-ICAO sa l-2002. Fil-konklużjonijiet tiegħu ta' Ottubru 2002, Diċembru 2003 u Ottubru 2004, il-Kunsill kemm-il darba sejjaħ lill-Kummissjoni sabiex tipproponi azzjoni li tnaqqas l-impatt tal-bidla fil-klima mit-trasport internazzjonali bl-ajru.

(7)  Il-politiki u l-miżuri għandhom jiġu implimentati fil-livell ta" l-Istati Membri u tal-Komunità fis-setturi kollha ta" l-ekonomija Komunitarja, u mhux biss fi ħdan is-setturi ta' l-industrija u ta" l-enerġija, sabiex jiġi ġġenerat it-tnaqqis sostanzjali meħtieġ fl-emissjonijiet. Jekk l-impatt fuq il-bidla fil-klima mis-settur ta' l-avjazzjoni jissokta bir-rata li għaddej biha bħalissa, dan ipatti b'mod negattiv sinifikanti għat-tnaqqis li sar mis-setturi l-oħra sabiex tiġi miġġielda l-bidla fil-klima.

(8)  Sabiex tgħin fit-tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-inġenji ta' l-ajru, il-Kummissjoni għandha tagħmel studju tal-fattibilità sa l-2009 dwar il-possibilità li jiġu stipulati standards ta' emissjonijiet għall-magni ta' l-inġenji ta' l-ajru.

(9)  Fil-komunikazzjoni tagħha tas-27 ta" Settembru 2005(8) il-Kummissjoni adottat strateġija dwar it-tnaqqis ta' l-impatt ta' l-avjazzjoni fuq il-klima. Bħala parti minn pakkett ta' miżuri komprensivi, l-istrateġija ppproponiet l-inklużjoni ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u pprovdiet għall-ħolqien ta' grupp ta' ħidma magħmul minn bosta partijiet interessati dwar l-avjazzjoni bħala parti mit-tieni fażi tal-Programm Ewropew dwar il-Bidla fil-Klima biex jikkunsidraw mezzi kif tista' tiġi mdaħħla l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja. Fil-konklużjonijiet tiegħu ta' Diċembru 2005 il-Kunsill irrikonoxxa li, mil-lat ekonomiku u ambjentali l-inklużjoni tas-settur ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja tidher l-aħjar mod kif timxi 'l quddiem u talab il-Kummissjoni biex tippreżenta proposta leġiżlattiva sa tmiem l-2006. Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 ta' Lulju 2006(9), il-Parlament Ewropew għaraf li l-iskambju ta' l-emissjonijiet għandu rwol potenzjali bħala parti minn pakkett komprensiv ta' miżuri li jindirizzaw l-impatt ta' l-avjazzjoni fuq il-klima, sakemm dan jitfassal b'mod xieraq.

(10)  Minbarra l-għodda ekonomika hemm potenzjal konsiderevoli li jitbaxxew l-emissjonijiet fit-titjib teknoloġiku u operazzjonali li għandu jiġi msaħħaħ issa aktar minn qatt qabel.

(11)  Huwa biss permezz ta'mmaniġġjar effiċjenti aktar tat-trasport ta' l-ajru li l-konsum ta' fjuwil jista' jitniżżel sa 12 % u b'hekk jagħti kontribut għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' CO2. Konsegwentement, il-proġetti ta" l-Ajru Uniku Ewropew u SESAR għandhom jiġu implimentati malajr u b'mod effiċjenti kemm jista' jkun. Huwa qabel kollox l-obbligu ta' l-Istati Membri, kif ukoll tal-Komunità , li b'konsultazzjoni mill-qrib ma' l-utenti ta' l-ispazju ta' l-ajru jieħdu azzjoni immedjata u deċiża sabiex jistabbilixxu taqsimiet funzjonali ta' l-ajru, taqsimiet ta' l-ajru flessibbli u użu flessibbli ta' l-ajru. F'dan ir-rigward, għandu jingħata appoġġ lill-Inizjattiva AIRE (Inizjattiva ta" Interoperabilità Atlantika għat-Tnaqqis ta" l-Emissjonijiet) miftehma bejn l-UE u l-Amministrazzjoni ta" l-Avjazzjoni Federali ta" l-Istati Uniti.

(12)  Ir-riċerka u t-teknoloġija huma ċ-ċavetta għall-innovazzjoni u biex jintlaħaq aktar tnaqqis fl-emissjonijiet ta' l-avjazzjoni. Il-produtturi ta' l-inġenji ta" l-ajru u l-muturi, kif ukoll il-produtturi tal-fjuwil, huma mħeġġa biex jagħmlu riċerka dwar u jimplimentaw bidliet fl-oqsma rispettivi tagħhom, li jagħtu kontribut sinifikattiv għat-tnaqqis ta" l-impatt ta' l-avjazzoni fuq il-klima. Il-Komunità għandha tkompli tappoġġa l-Inizjattiva Konġunta Teknoloġika (JTI)"Clean Sky" fis-Seba" Programm ta' Qafas għar-Riċerka (FP7) li timmira biex tnaqqas radikalment l-impatt tat-trasport ta" l-ajru fuq l-ambjent. Il-Komunità għandha tkompli tagħti appoġġ qawwi lill-ħidma ta" l-ACARE (Kunsill Konsultattiv għar-Riċerka Aeronawtika fl-Ewropa), b'mod partikolari lill-Aġenda Strateġika ta" Riċerka (SRA), li tistabilixxi miri ta" tnaqqis ta" l-emissjonijiet għall-industrija tat-trasport ta" l-ajru ta" 50% għad-dijossidu tal-karbonju għal kull passiġġier-kilometru u 80% għall-ossidju tan-nitroġenu sa l-2020.

(13)   Is-sussidji lill-ajruporti f'xi każijiet jagħtu inċentivi żbaljati dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tirrispetta b'mod sħiħ il-liġi eżistenti tal-kompetizzjoni.

(14)  L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jitnaqqas il-kontribut ta' l-avjazzjoni għall-bidla fil-klima globali billi tinkludi l-emissjonijiet minn attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja.

(15)  L-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandhom l-aktar kontroll dirett fuq it-tip ta' inġenji ta' l-ajru mħaddma u fuq il-mod kif jittajru u għalhekk għandhom ikunu responsabbli li jikkonformaw ma' l-obbligi imposti minn din id-Direttiva. Operatur jista' jiġi identifikat permezz ta' l-użu ta' designator ta' l-ICAO jew ta' kwalunkwe designator rikonoxxut u wżat għall-identifikazzjoni tat-titjira. Jekk l-identità ta' l-operatur mhix magħrufa, is-sid ta' l-inġenju ta' l-ajru għandu jitiqes bħala l-operatur ta' l-inġenju ta' l-ajru sakemm ma jippruvax min kien l-operatur.

(16)  Jeħtieġ li jkunu żgurati kundizzjonijiet indaqs bejn l-ajruporti u bejn l-operaturi ta" l-inġenji ta" l-ajru. Għalhekk titjiriet internazzjonali lejn u mill-Unjoni Ewropea u titjiriet fl-UE għandhom jiġu inklużi mill-bidu fl-iskema Komunitarja.

(17)  Mill-2011, ▌l-emissjonijiet mit-titjiriet kollha li jaslu fi jew li jitilqu minn ajruporti Komunitarji għandhom jiġu inklużi. Jekk pajjiż terz jadotta miżuri għat-tnaqqis ta' l-impatt fuq il-bidla fil-klima ta' titjiriet lejn ajruport Komunitarju li jitilqu minn dak il-pajjiż u li huma talanqas ekwivalenti għar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, l-ambitu ta' l-iskema Komunitarja għandu jiġi emendat sabiex it-titjiriet ▌ minn dak il-pajjiż jiġu esklużi. Il-bidla fil-klima hija fenomenu globali li teħtieġ soluzzjonijiet globali. Il-Komunità tqis din id-Direttiva bħala l-ewwel pass importanti. Partijiet li mhumiex fl-UE huma mistiedna jikkontribwixxu bl-ideat tagħhom għad-dibattitu sabiex jiżviluppaw aktar dan l-istrument tal-politika. Sabiex issemma" l-vuċi ta' terzi persuni, il-Kummissjoni għandha tkun f'kuntatt permanenti magħhom kemm qabel kif ukoll matul l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Jekk l-Unjoni Ewropea taqbel ma' terza persuna dwar skema komuni li għandha talanqas l-istess effetti pożittivi għall-ambjent bħad-Direttiva, il-Kummissjoni tista' tipproponi emenda għad-Direttiva. F'kull każ, il-Kummissjoni tista' tipproponi li titjiriet li ġejjin minn pajjiżi terzi ma jkunux koperti bl-iskema jekk il-pajjiż terz għandu sistema fis-seħħ li għandha talanqas l-istess benefiċċju ambjentali bħal din id-Direttiva.

(18)  L-avjazzjoni għandha impatt fuq il-klima globali minħabba rilaxx tad-dijossidu tal-karbonju, l-ossidi tan-nitroġenu, il-fwar ta' l-ilma u s-sulfat u l-partiċelli tan-nugrufun. Skond il-Grupp Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima huwa stmat li l-impatt totali ta" l-avjazzjoni huwa attwalment darbtejn sa erba' darbiet ogħla mill-effetti ta' l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju tiegħu weħedhom fil-passat. Ir-riċerka Komunitarja reċenti tindika li l-impatt totali ta' l-avjazzjoni jista' tkun ta' madwar darbtejn ogħla mill-impatt tad-dijosssidu tal-karbonju waħdu. Madankollu, l-ebda wieħed minn dawn l-estimi ma jqis l-effetti li huma ferm inċerti tas-sħab tat-tip cirrus. F'konformità ma' l-Artikolu 174(2) tat-Trattat, il-politika Komunitarja dwar l-ambjent għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u għalhekk l-impatti kollha fuq l-avjazzjoni għandhom jiġu indirizzati sal-massimu possibbli. L-awtoritajiet ta' l-immaniġġjar tat-traffiku ta' l-Ajru għandhom japplikaw miżuri effettivi sabiex jevitaw il-ħolqien ta' traċċi ta' kondensazzjoni u ta' sħab ta' tip cirrus permezz ta' bidliet fil-mudelli tat-titjiriet, b'mod partikolari billi jassiguraw li t-titjiriet jevitaw li jgħaddu minn zoni fejn minħabba kundizzjonijiet speċifiċi atmosferiċi hija prevista l-formazzjoni ta' sħab bħal dawn. Barra minn hekk, huma għandhom jippromwovu bis-sħiħ ir-riċerka dwar l-ifformar ta' traċċi ta' kondensazzjoni u ta' sħab ta' tip cirrus, inklużi miżuri effettivi ta' mitigazzjoni (pereżempju fjuwil, magni, maniġġjar tat-traffiku) li ma jaffettwawx b'mod negattiv l-għanijiet ambjentali l-oħrajn. Sakemm il-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni oħra li tiffoka b'mod speċifiku fuq il-problema ta' l-emissjonijiet ta' l-ossidu tan-nitroġenu fl-avjazzjoni, għandu jiġi applikat multiplikatur għal kull tunnellata ta' emissjonijiet tas-CO2.

(19)  Huma meħtieġa azzjonijiet oħra li jissupplimentaw din id-Direttiva. Għandhom għalhekk jitwaqqfu gruppi ta' studju sabiex jeżaminaw mezzi oħra ta' azzjoni.

(20)  Sabiex jiġi evitat it-tfixkil fil-kompetizzjoni, għandha tiġi speċifikata metodoloġija ta' allokazzjoni armonizzata. Biex jiġi żgurat l-aċċess għall-operaturi ġodda ta' l-inġenji ta' l-ajru, proporzjon tal-kwoti se jiġi allokat bl-irkant skond ir-regoli li jitħejjew mill-Kummissjoni. Operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li jieqfu bl-operat tagħhom għandhom jibqgħu jiġu allokati kwoti sa tmiem il-perjodu li għalih il-kwoti bla ħlas kienu diġa ġew allokati.

(21)  Minkejja l-fatt li huwa diffiċli għall-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li jaqilbu għal sorsi ta' enerġija alternattiva (rinovabbli), is-settur ta' l-avjazzjoni xorta għandu jikseb tnaqqis konsiderevoli ta" emissjonijiet li hu konformi mal-mira tat-tnaqqis globali ta" l-UE ta" 20 sa 30% meta mqabbel mal-livelli ta" l-1990. Għal kull perjodu ta' impenn ta' l-iskema tal-Komunità li se tiġi inkluża fih l-avjazzjoni, li jiddependi fuq il-perjodu ta' referenza użat għall-avjazzjoni f'dak il-perjodu ta' impenn, il-mira għall-avjazzjoni għandha tiġi stabbilita abbażi ta' l-isforzi medji mitluba mis-setturi kollha ta' sors fiss fl-Istati Membri kollha.

(22)  L-avjazzjoni tikkontribwixxi għall-impatt kumplessiv tal-bidla fil-klima mill-attivitajiet tal-bniedem. Dħul mill-irkant ta' kwoti għandhom jiġu wżati għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ║serra u għall-adattament ma' l-impatti tal-bidla fil-klima, fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, u għall-finanzjament ta' riċerka u ta' l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament. Sabiex sa ċertu punt jitnaqqas il-piż fuq iċ-ċittadini, id-dħul mill-irkant għandu jintuża wkoll biex jitnaqqsu t-taxxi u l-ħlasijiet fuq il-modi tat-trasport favur l-ambjent, bħat-trasport bil-ferrovija u bil-karozzi tal-linja. Għandu jintuża wkoll biex ikopri l-ispejjeż ġustifikati ta" l-Istati Membri sabiex jamministraw din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu jużaw ukoll dan id-dħul biex inaqqsu jew anke jeliminaw kwalunkwe problema ta' aċċessibilità u kompetittività li tirriżulta għar-reġjuni l-iktar imbegħda u problemi għall-obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku b'konnessjoni ma" l-implimentazzjoni ta" din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar miżuri li jittieħdu f'dan ir-rigward.

(23)  Sabiex l-infiq ta' l-iskema jkun aktar effettiv, l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandhom ikunu jistgħu jużaw il-kwoti maħruġa għal stallazzjonijiet f'setturi oħrajn ta' skemi ta" skambju ta" emissjonijiet, Tnaqqis Ċertifikat ta' Emissjonijiet (CERs) u l-Unitajiet ta' Tnaqqis ta' Emissjonijiet (ERUs) mill-attivitajiet ta' proġetti biex jissodisfaw l-obbligi li jċedu l-kwoti ▌.

(24)  Bħala riżultat ta' l-iskema ta' l-iskambju ta' l-emissjonijiet, l-industrija li tuża l-enerġija b'mod intensiv hija diġà taħt pressjoni minħabba prezzijiet tas-CO2 għoljin b'mod sinifikanti. Hemm it-theddida reali ta' telf ta' karbonju jekk settur ieħor sinifikanti jiġi inkluż fl-iskema li għandha tixtri l-permessi għall-emissjonijiet. Biex jiġi evitat it-telf tal-karbonju mill-industrija li tuża l-enerġija b'mod intensiv, per eżempju mis-settur tas-siment, tal-ġir jew ta' l-azzar, il-Kummissjoni se teżamina l-għażliet differenti bħall-miri settorjali jew l-aġġustamenti tad-dazji doganali u tippubblika rapport qabel tmiem l-2008 dwar kif għandha tiġi indirizzata l-kwistjoni.

(25)  Sabiex jiġi evitat il-piż amministrattiv eċċessiv fuq l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru, kull operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru għandu jiġi ġestit minn kull Stat Membru ikkonċernat; L-Istati Membri għandhom jintalbu jiżguraw li l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li għalihom inħarġet liċenzja operattiva f'dak l-Istat, jew inkella l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru mingħajr liċenzja operattiva jew ġejjin minn pajjiżi terzi u li l-emissjonijiet tagħhom f'sena bażi huma dovuti l-aktar lil dak l-Istat Membru, jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

(26)  Sabiex tinżamm l-integrità tas-sistema tal-kontijiet ta' l-iskema Komunitarja fid-dawl tal-fatt li l-emissjonijiet mill-avjazzjoni internazzjonali għad mhumiex integrati fl-obbligi ta' l-Istati Membri skond il-Protokoll ta' Kyoto, il-kwoti allokati għas-settur ta' l-avjazzjoni għandhom jiġu wżati biss biex jilħqu l-obbligi għall-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru biex iċedu l-kwoti skond din id-Direttiva. Madankollu, l-operturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandhom ikunu jistgħu ipartu kwota mogħtija lis-settur ta' l-avjazzjoni għal kwota li tista tintuża mill-operturi kollha fl-iskema permezz ta' l-amministratur tar-reġistru tagħhom.

(27)  Sabiex jiġi żgurat it-trattament ugwali ta' l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru, l-Istati Membri għandhom isegwu regoli armonizzati għall-amministrazzjoni ta' l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħhom, skond linji gwida speċifiċi li għandhom jiġu żviluppati mill-Kummissjoni.

(28)  L-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sikurezza tan-Navigazzjoni ta' l-Ajru (Eurocontrol), jista' jkollu informazzjoni li jgħin l-Istati Membri jew lill-Kummissjoni fit-twettiq ta' l-obbligi tagħhom skond din id-Direttiva.

(29)  Id-dispożizzjonijiet ta' l-iskema Komunitarja li għandhom x'jaqsmu mas-sorveljanza, ir-rappurtar u l-verifikar ta' l-emissjonijiet u mal-multi applikabbli għall-operaturi għandhom japplikaw ukoll għall-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru.

(30)  Din id-Direttiva m'għandhiex twaqqaf lill-Istati Membri milli jżommu jew jistabbilixxu politiki jew miżuri kumplimentari u paralleli oħrajn li jittrattaw l-impatti totali tas-settur ta' l-avjazzjoni fuq il-bidla fil-klima.

(31)  Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju ta' poteri għall-implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni(10).

(32)  B'mod partikolari il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa sabiex tadotta miżuri għall-bejgħ bl-irkant tal-kwoti ta' avjazzjoni mhux meħtieġa li jinħarġu mingħajr ħlas u biex temenda l-attivitajiet dwar l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I meta pajjiż terz jintroduċi miżuri għat-tnaqqis ta' l-impatt mill-avjazzjoni fuq il-bidla fil-klima. Peress li dawk il-miżuri għandhom ambitu ġenerali u ġew mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva kif ukoll biex jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda jew modifika ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju kif provduta fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(33)  Ladarba l-għan ta' l-azzjoni proposta ma jistax jintlaħaq meta l-Istati Membri jaġixxu individwalment u għalhekk jista', minħabba l-iskala u l-effetti ta' l-azzjoni proposta, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif jidher f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq dak il-għan.

(34)  Id-Direttiva 2003/87/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif jixraq,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2003/87/KE

Id-Direttiva 2003/87/KE hija emendata kif ġej:

(1)  L-intestatura ta' Kapitolu I li ġejja tiddaħħal qabel l-Artikolu 1:

"

Kapitolu I

Dispożizzjonijiet Ġenerali

"

(2)  L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

   a) fil-punt (b), jiżdied dan li ġej: "jew ir-rilaxx mill-inġenju ta' l-ajru, waqt li jkun qed iwettaq attività marbuta ma' l-avjazzjoni kif elenkata fl-Anness I, tal-gassijiet speċifikati fir-rigward dik l-attività";
   b) il-punt (f) huwa mibdul b'dan li ġej:"
   f) "operatur' tfisser kwalunkwe persuna li topera jew tikkontrolla stallazzjoni stazzjonarja jew, meta din tkun prevista fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, kwalunkwe persuna li tingħatalha s-setgħa ekonomika fuq il-funzjonament tekniku ta' l-istallazzjoni stazzjonarja;
"
   c) jiżdiedu l-punti li ġejjin:"
   o) "operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru' tfisser il-persuna jew organizzazzjoni identifikata mill-kodiċi ICAO tagħha li topera inġenju ta' l-ajru fiż-żmien li jwettaq attività marbuta ma' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I jew, meta l-kodiċi ICAO ma jkunx magħruf, id-detentur taċ-Ċertifikat ta" l-Operatur ta" l-Ajru (AOC) jew mis-sid ta' l-inġenju ta' l-ajru, is-sid ta' l-inġenju ta' l-ajru. Dan jirrikjedi dispożizzjoni armonizzata fir-Reġistri ta" l-Avjazzjoni Nazzjonali ta" l-Istati Membri biex jiġi żgurat li l-operatur ta" l-inġenji ta' l-ajru, kif ukoll is-sid, ikunu dejjem identifikati fejn possibbli, skond il-Konvenzjoni ta" Cape Town dwar l-Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli;
   p) "operatur ġdid' ifisser kwalunkwe persuna jew operatur li jwettaq attività marbuta ma' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I u li għadu ma applikax għal allokazzjoni tal-kwoti skond l-Artikolu 3d. Din l-attività m'għandhiex tkun, parzjalment jew b'mod totali, proprjetà ta" l-operatur ta" l-inġenji ta" l-ajru li ppreżenta applikazzjoni għal allokazjoni ta' kwoti;

(q)  "Stat Membru amministrattiv' tfisser l-Istat Membru responsabbli għall-amministrazzjoni ta' l-iskema fir-rigward ta' operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru skond l-Artikolu 18a;
   ( r) "emissjonijiet dovuti mill-avjazzjoni' tfisser emissjonijiet mit-titjiriet kollha li jaqgħu fl-ambitu ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li jitilqu minn Stat Membru jew li jaslu fi Stat Membru minn pajjiż terz;
   ( s) "emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni' ifissru l-medja ta' l-emissjonijiet annwali fis-snin kalendarji 2004, 2005 u 2006 mill-inġenji ta' l-ajru li jwettqu attività ta' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I;
   t) "kwoti ta' l-emissjonijiet ta' l-avjazzjoni' tfisser il-kwoti li jkunu allokati lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru fil-bidu ta' kull perjodu ta' negozjati.
"

(3)  Il-Kapitolu II li ġej u l-intestatura għall-Kapitolu III u l-Artikolu 3e jiddaħħlu wara l-Artikolu 3:

"

Kapitolu II

L-avjazzjoni

Artikolu 3a

Ambitu tal-Kapitolu II

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-allokazzjoni u l-ħruġ ta' kwoti fir-rigward ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I.

Artikolu 3b

Il-kwantità totali ta' kwoti għall-avjazzjoni

1.  Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu allokati lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandha tkun ekwivalenti għal 90% tat-total ta' l-emissjonijiet storiċi relatat ma' kull sena.

2.  Skond l-għażla għal mira ta" tnaqqis ta" dijossidu tal-karbonju wara l-2012 ta" 30% jew 20% bl-1990 bħala sena bażi, il-Kummissjoni għandha tnaqqas il-kwantità totali ta" kwoti allokati lill-operaturi ta" l-inġenji ta" l-ajru fil-perjodi ta" wara skond l-Artikolu 11(2) skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(2a). Din ir-reviżjoni "l isfel għandha tipprovdi mekkaniżmu li jiżgura li tinżamm l-effettività ambjentali ta' l-iskema. Għandu jkun hemm dispożizzjoni għal reviżjonijiet sussegwenti "l isfel tal-kwantità totali tal-kwoti allokati.

3.  3. Fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar l-emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni abbażi tad-dejta disponibbli.

Artikolu 3c

Il-metodu għall-allokazzjoni ta' kwoti għall-avjazzjoni

1.  Mill-2011, 25% tal-kwoti għandhom jinbiegħu bl-irkant. ▌

2.  Għall-perjodi fil-ġejjieni, il-persentaġġ għall-bejgħ bl-irkant li jirreferi għalih il-paragrafu 1 se jiżdied skond il-livell massimu ta' bejgħ bl-irkant f'setturi oħra.

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta Regolament bid-dispożizzjonijiet iddettaljati dwar l-irkant tal-kwoti mhux meħtieġa minn Stati Membri biex jinħarġu mingħajr ħlas skond il-paragrafi 1 u 2. L-għadd tal-kwoti ta' l-avjazzjoni li għandhom jinbiegħu bl-irkant minn kull Stat Membru għandu jkun f'proporzjon mas-sehem tiegħu tat-total ta' l-emissjonijiet dovuti mill-avjazzjoni ta' l-Istati Membri kollha għas-sena ta' referenza rrappurtata skond l-Artikolu 14(3) u verifikati skond l-Artikolu 15. Għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2), is-sena ta' referenza tkun l-2010 u għal kull perjodu sussegwenti msemmi fl-Artikolu 11(2) is-sena ta' referenza tkun is-sena kalendarja li tispiċċa 24 xaħar wara l-bidu tal-perjodu li għalih jirriferi l-irkant.

Dak ir-Regolament, imfassal biex jemenda l-elementi mhux essenzjali f'din id-Direttiva billi jissupplimentaha, għandu jiġi adottat skond il-proċedua regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(2a).

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta Regolament li jistipula dispożizzjonijiet dettaljati għat-twaqqif ta" riserva Ewropea ta" kwoti. Il-persentaġġ ta" kwoti li għandhom jinżammu bħala riserva għall-benefiċċju ta" operaturi ġodda potenzjali ta" l-inġenji ta" l-ajru f'kull perjodu għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni filwaqt li tqis l-istudji tal-previżjonijiet tas-suq maħruġa mill-korpi adegwati.

5.  Dħul mill-irkant ta' kwoti ta' l-avjazzjoni ▌għandu jintuża għall-mitigazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ║ serra ugħall-adattament għall-impatti tal-bidla fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, u għall-finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni, speċjalment fis-settur ta' l-avjazzjoni, u l-adattament, u biex ikopri l-ispejjeż ta' l-Istat Membru amministrattiv relatati ma' din id-Direttiva. Sabiex sa ċertu punt jitnaqqas il-piż fuq iċ-ċittadini, id-dħul mill-irkant għandu jintuża wkoll biex jitnaqqsu t-taxxi u l-ħlasijiet fuq il-modi tat-trasport favur il-klima, bħat-trasport bil-ferrovija u bil-karozzi tal-linja. Għandu jintuża wkoll biex ikopri l-ispejjeż ġustifikati ta" l-Istati Membri sabiex jamministraw din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu jużaw ukoll dan id-dħul biex inaqqsu jew anke jeliminaw kwalunkwe problema ta' aċċessibilità u kompetittività li tirriżulta għar-reġjuni l-iktar imbiegħda u problemi għall-obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku b'konnessjoni ma" l-implimentazzjoni ta" din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jagħarfu lill-Kummissjoni dwar miżuri li ttieħdu skond dan il-paragrafu.

6.  It-tagħrif mogħti lill-Kummissjoni abbażi ta' din id-Direttiva ma jeżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu tan-notifika skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat.

Artikolu 3d

L-allokazzjoni u l-ħruġ tal-kwoti lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru

1.  Għal kull perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2), kull-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru jista' japplika għal allokazzjoni ta' kwoti li għandhom jiġu allokati mingħajr ħlas skond l-Artikolu 3c. Applikazzjoni tista' ssir permezz ta' sottomissjoni lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru amministrattiv ta' dejta ivverifikata f'tunnellati l-kilometru għall-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li twettqu minn dak l-operatur matul is-sena kalendarja li tintemm 24 xahar qabel il-bidu tal-perjodu relatat magħha skond l-Annessi IV u V. Kwalunkwe applikazzjoni għandha ssir mill-anqas 21 xahar qabel il-bidu tal-perjodu relatat magħha.

2.  Għall-inqas 18-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu relatat ma' l-applikazzjoni l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-applikazzjonijiet li jkunu rċevew skond il-paragrafu 1.

3.  Għallinqas ħmistax-il xahar qabel il-bidu ta' kull perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2), il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar dan li ġej:

   (a) Il-kwantità totali tal-kwoti li għandha tiġi allokata għal dak il-perjodu skond l-Artikolu 3b;
  

   ( b) il punt ta' riferiment li għandu jintuża sabiex jiġu allokati kwoti mingħajr ħlas lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li l-applikazzjonijiet tagħhom ġew sottomessi lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 2.

Il punt ta' riferiment imsemmi f'punt (b) jiġi kkalkolat permezz tad-diviżjoni tan-numru tal-kwoti allokati b'xejn bit-total tad-dejta f'tunnellati l-kilometru inkluża fl-applikazzjonijiet sottomessi lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 2.

4.  Fi żmien tliet xhur mid-data minn meta l-Kummissjoni tadotta deċiżjoni skond il-paragrafu 3, kull Stat Membru amministrattiv għandu jikkalkula u jippubblika:

   a) l-allokazzjoni totali tal-kwoti għal dak il-perjodu lil kull operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru li l-applikazzjoni tiegħu/tagħha kien ippreżentaha lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 2, ikkalkulata permezz tal-multiplikazzjoni tad-dejta tat-tunnellati-kilometru inkluża fl-applikazzjoni mal-punt ta' riferiment ippubblikat taħt punt (b) tal-paragrafu 3; u
   b) l-allokazzjoni tal-kwoti għal kull operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru għal kull sena li għandha tiġi determinata permezz tad-diviżjoni ta' l-allokazzjoni totali tiegħu tal-kwoti għal dak il-perjodu ikkalkulata taħt punt (a) bin-numru ta' snin matul il-perjodu li fiha dak il-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru qed iwettaq attività ta' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I.

5.  Sat-28 ta' Frar 2011 u sat-28 ta' Frar f'kull sena sussegwenti, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru amministrattiv għandha toħroġ għal kull operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru in-numru ta' kwoti allokati għal dak l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru għal dik is-sena.

6.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta miżuri fir-rigward ta' l-allokazzjoni ta' kwoti biex tipprovdi għal operaturi ġodda fl-avjazzjoni.

'Operaturi ġodda fl-avjazzjoni' tfisser operatur ta' inġenji ta" l-ajru li ngħatalu Ċertifikat ta" l-Operatur ta" l-Ajru (AOC) għall-ewwel darba wara l-bidu ta' perjodu stipulat fl-Artikolu 11(2) u li attwalment beda operazzjonijiet f'dak il-perjodu.

7.  F'każ ta' inkorporazzjoni jew ta' takeover bejn bosta trasportaturi matul perjodu partikolari, il-kwoti li ġew allokati lilhom jew li huma kisbu jibqgħu ta' l-entità l-ġdida. F'każ li trasportatur ma jkomplix jopera, il-kwoti korrispondenti jiġu mqiegħda fis-suq sekondarju tal-kwoti mill-Istat ta' rabta tiegħu. Fil-bidu tas-sena sussegwenti, il-parti tal-kwoti li jkun għad baqa' terġa' titqiegħed għall-bejgħ bl-irkant, tenut kont tar-ritmu ġenerali ta' tnaqqis tal-kwoti awtorizzati.

8.  Fuq il-bażi ta' l-esperjenza miksuba matul il-perjodu 2010-2012, il-Kummissjoni għandha tressaq proposta dwar il-parti ta' permessi għall-emissjonijiet li s-settur ta' l-avjazzjoni huwa awtorizzat li jixtri fis-suq sekondarju tas-sistemi usa' ta' permessi għall-emissjoni.

Kapitolu III

Stallazzjonijiet stazzjonarji

Artikolu 3e

Ambitu tal-Kapitolu III

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-permessi ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u għall-allokazzjoni u l-ħruġ ta' kwoti fir-rigward ta' l-attivitajiet elenkati fl-Anness I minbarra l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni.

"

(4)  Fl-Artikolu 5, il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"
   a) l-istallazzjoni jew l-inġenju ta" l-ajru u l-attivitajiet tagħhom inkluża t-teknoloġija użata;
"

(5)  Fl-Artikolu 6(2)(e), wara "kwoti" jiddaħħlu l-kliem ", minbarra kwoti maħruġa taħt il-Kapitolu II.

(6)  L-intestatura ta' Kapitolu IV li ġejja tiddaħħal qabel l-Artikolu 11:

"

Kapitolu IV

Dispożizzjonijiet li japplikaw għal stallazzjonijiet ta' l-avjazzjoni u dawk stazzjonarji

"

(7)  Fl-Artikolu 11a jiddaħħal il-paragrafiu1a li ġej:

"

1a.  Bla ħsara għall-paragrafu 3, matul kull perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2), l-Istati Membri għandhom jippermettu lil kull operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru juża kwoti maħruġa skond il-Kapitolu III, s-CERs u l-ERUs minn attivitajiet ta' proġetti sa persentaġġ tan-numru tal-kwoti li huwa meħtieġ iċedi skond l-Artikolu 12(2a); dan il-persentaġġ ikun il-tal-persentaġġi speċifikati mill-Istati Membri għall-użu ta' CERs u ERUs għall-perjodu skond il-paragrafu (1).

Il-Kummissjoni għandha tippubblika dan il-persentaġġ mill-anqas sitt xhur qabel il-bidu ta' kull perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2).

Il-persentaġġ ta' CERs u ERUs li jista' jintuża fir-rigward ta' attivitajiet ta' avjazzjoni għandu jiġi rrivedut flimkien ma' l-użu tagħhom f'setturi oħra bħala parti mir-reviżjoni ta' l-iskema tal-kummerċ ta' l-emissjonijiet.

"

(8)  Fl-Artikolu 11b(2), il-kelma "stallazzjonijiet" tinbidel b''attivitajiet".

(9)  L-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:

   a) fil-paragrafu 2, wara "bl-iskop" jiddaħħlu l-kliem "li jintlaħqu l-obbligi ta' operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru skond il-paragrafu 2a jew;
   b) il-paragrafi 2a sa 2g li ġejjin jiddaħħlu:"
2a.  L-Istati Membri amministrattivi għandhom jiżguraw li, sa mhux aktar tard mit-30 ta' April ta' kull sena, kull operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru għandu jċedi numru ta' kwoti ugwali għall-emissjonijiet totali matul is-sena kalendarja preċedenti minn attivitajiet ta' avjazzjoni mwettqa minnu elenkati fl-Anness I, kif verifikati skond l-Artikolu 15. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kwoti ċeduti skond dan il-paragafu huma sussegewentement imħassra.
2b.  Sakemm ma jkunx hemm miżuri Komunitarji li jagħtu inċentiv għat-tnaqqis tar-rilaxxi ta' l-ossidi tan-nitroġenu minn inġenji ta' l-ajru li jkunu qed jagħmlu attività ta' avjazzjoni elenkati fl-Anness I u li jiżguraw l-istess livell ambizzjuż rigward il-protezzjoni ta' l-ambjent bħal din id-Direttiva, għall-iskopijiet tal-paragrafu 2a u bħala deroga mill-Artikolu 3(a), l-ammont ta' dijossidu karboniku għandu jkun diviż b'fattur ta' impatt ta' 2, fil-każ li kwota, differenti minn kwota ta' l-emissjoni ta' l-avjazzjoni, jew minn CER jew minn ERU, tippermetti lill-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru li jirrilaxxa.
2c.   Kull sena, operaturi ta' inġenji ta" l-ajru li jixtiequ li jċedu kwoti għall-iskopijiet tal-paragrafu 2a milli għal kwoti ta' emissjonijiet ta' l-avjazzjoni, għandhom ikunu mitluba jippreżentaw lill-Istat Membru li jamministra, data verifikata ta' tunnellati kull kilometru għall-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I imwettqa f'din is-sena kalendarja.
2d.   Il-Kummissjoni għandha tiddetermina indikatur ta' effiċjenza għal operaturi kollha ta' l-inġenji ta" l-ajru, ibbażat fuq id-data li trid titressaq skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 3, ikkalkulat bid-diviżjoni tat-total ta' emissjonijiet mill-operaturi ta' l-inġenji ta" l-ajru bis-somma tad-data ta' tunnellati kull kilometru. Ibbażat fuq dan l-indikatur ta' effiċjenza għall-ewwel sena li għalih hija disponibbli d-data, il-Kummissjoni għandha tippubblika indikatur ta' mira ta' effiċjenza għall-2010, 2015 u 2020 fuq il-bażi ta' tnaqqis ta' emissjonijiet għal qligħ għal kull tunnellata kull kilometru (RTK) ta' 3.5% kull sena, li jqis il-mira volontarja ta' titjib ta' 3.5% fl-effiċjenza tal-fjuwil ta' l-ajruplani kull sena sa l-2020.
2e.   Dawk l-operaturi ta' l-inġenji ta" l-ajru li, għal sena partikulari, ikollhom indikatur ta' effiċjenza b'valur 'il fuq mill-indikatur tal-mira ta' effiċjenza kalkulat mill-Kummissjoni għal dik is-sena, għandhom jintalbu li jċedu biss kwoti ta' l-emissjonijiet ta' l-avjazzjoni biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2a."

2f.   Il-Kummissjoni għandha, wara li tikkunsidra l-impenn ta' l-operaturi ta' l-ajru biex iżidu l-effiċjenza tal-magni ta' l-inġenji ta' l-ajru b'50% fl-2020, tirrapporta lill-Parlament Ewropew fl-2010 u fl-2015 dwar il-progress imwettaq fil-kisba ta' din il-mira.

2g.  Hekk kif tkun disponibbli evidenza xjentifika suffiċjenti se jkun propost multiplikatur xieraq li jqis l-effetti ta' sħab cirrus ikkawżat mill-attività ta' l-avjazzjoni.

   c) fil-paragrafu 3, wara "kwoti" jiddaħħlu l-kliem ", minbarra kwoti maħruġa taħt il-Kapitolu II;

(10)  Fl-Artikolu 13(3), "L-Artikolu 12(3) " jinbidel bl-"Artikolu 12(2a) jew (3)".

(11)  L-Artikolu 14 huwa emendat kif ġej:

  a) fil-paragrafu 1:
   i) wara "dawk l-attivitajiet" jiddaħħlu l-kliem "u ta' dejta f'tunnellati l-kilometru għall-iskop ta' l-applikazzjoni taħt l-Artikolu 3d";
   ii) il-kliem ", sat-30 ta' Settembru 2003" huma mħassra; u
  b) fil-paragrafu 3:
   i) il-kelma "ta' stallazzjoni" tinbidel għal "jew operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru";
   ii) il-kliem "minn dik l-istallazzjoni" jinbidlu għal "matul kull sena kalendarja mill-istallazzjoni, jew, mill-1 ta' Jannar 2010, l-inġenji ta' l-ajru li topera".

(12)  L-Artikolu 15 huwa emendat kif ġej:

  a) fl-ewwel sub-paragrafu:
   i) il-kelma "operaturi" tinbidel għal'operaturi u operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru";
   ii) wara "l-Anness V" jiddaħħlu il-kliem "skond dan l-Artikolu";
  b) fit-tieni sub-paragrafu:
   i) il-kelma "operatur" tinbidel għal'operaturi u operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru";
   ii) wara "l-Anness V" jiddaħħlu il-kliem "skond dan l-Artikolu"; u
   c) wara t-tieni paragrafu, jiżdied dan il-paragrafu:"
Il-Kummissjoni tista' tadotta dispożizzjonijiet dettaljati għall-verifikazzjoni tar-rapporti sottomessi minn operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru skond l-Artikolu 14(3) u l-applikazzjonijiet taħt l-Artikolu 3d skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 23(2)."

(13)  L-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

   a) fil-paragrafu 1, il-kliem "sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2003" jitħassru;
  b) fil-paragrafu 2:
   i) il-kelma "operaturi" tinbidel għal'operaturi u operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru";
   ii) il-kliem "l-Artikolu 12(3)" jinbidlu bil-kliem "din id-Direttiva"; u
  c) fil-paragrafu 3:
   i) il-kelma "operatur" tinbidel għal "operatur jew operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru";
   ii) fit-tieni sentenza, il-kliem "minn dik l-istallazzjoni" jitħassru.

(14)  Jiddaħħlu l-Artikoli 18a u 18b li ġejjin:

"

Artikolu 18a

Stat Membru Amministrattiv

1.  L-Istat Membru amministrattiv fir-rigward ta' operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru għandu jkun:

   a) fil-każ ta' operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru b'liċenzja operattiva valida maħruġa mill-Istat Membru skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2407/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar il-liċenzjar tat-trasportaturi bl-ajru*, l-Istat Membru li jkun ħareġ il-liċenzja operattiva fir-rigward ta' dak l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru; u
   b) fil-każijiet kollha l-oħra, l-Istat Membru bl-akbar ammont ta' emissjonijet stmati u dovuti lill-avjazzjoni minn titjiriet mwettqa minn dak l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru fis-sena ta' bażi.

2.  Abbażi ta' l-aħjar informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni għandha:

   (a) Sa l-1 ta' Frar 2009, tippubblika lista ta' l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li wettqu attività ta' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I fi jew wara l-1 ta' Jannar 2006 li tispeċifika l-Istat Membru amministrattiv għal kull operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru skond il-paragrafu 1; u
   b) sa l-1 ta' Frar ta' kull sena sussegwenti, taġġorna l-lista biex tinkludi l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li sussegwentement wettqu attività ta' l-avjazzjoni kif elenkata fl-Anness I.

3.  Għall-iskopijiet ta' paragrafu 1, 'sena ta' bażi' ifisser, fir-rigward ta' operatur li beda jopera fil-Komunità wara l-1 ta' Jannar 2006, l-ewwel sena kalendarja ta' l-operat; u f'kull każ ieħor, is-sena kalendarja li tibda fl-1 ta' Jannar 2006.

4.  Biex ikun żgurat trattament ugwali ta' l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru, il-Kummissjoni għandha tadotta linjigwida speċifiċi biex tarmonizza l-amministrazzjoni ta' l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru mill-Istati Membri li jamministraw.

Artikolu 18b

Għajnuna mill-Eurocontrol

Għall-iskopijiet tat-twettiq ta' l-obbligi tagħha skond l-Artikoli 3b(3) u 18a, il-Kummissjoni tista' titlob l-għajnuna ta' l-Eurocontrol u għandha tinnomina organizzazzjoni newtrali li lilha l-linji ta" l-ajru għandhom jipprovdu direttament id–data.

––––––––––

* ĠU L 240, 24.8.1992, p. 1.

"

(15)  Il-paragrafu 2a li ġej għandu jidddaħħal fl-Artikolu 23:

"

2a.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta" l-Artikolu 8 tagħha.

"

(16)  Jiddaħħal l-Artikolu 25a li ġej:

"

Artikolu 25a

Miżuri ta' pajjiżi terzi biex inaqqsu l-impatt ta' l-avjazzjoni fuq il-bidla fil-klima

Meta pajjiż terz jadotta miżuri għat-tnaqqis ta' l-impatt tal-bidla fil-klima minn titjiriet ▌li huma talanqas ekwivalenti għar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha temenda din id-Direttiva biex jiġi evitat ħlas doppju u biex jiġi ggarantit trattament ugwali.

Dik l-emenda, imfassla biex l-elementi mhux essenzjali f'din id-Direttiva jiġu emendati, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(2a).

"

(17)  L-Artikolu 28 huwa emendat kif ġej:

   a) fil-paragrafu 3(b), wara "kwoti" jiddaħħlu l-kliem ", minbarra kwoti maħruġa taħt il-Kapitolu II,"; u
   b) fil-paragrafu (4), wara "kwoti" jiddaħħlu l-kliem ", minbarra kwoti maħruġa taħt il-Kapitolu II,".

(18)  L-intestaturi li ġejjin jiddaħħlu wara l-Artikolu 30:

"

Kapitolu V

Dispożizzjonijiet Finali

"

(19)  L-Annessi I, IV u V huma emendati skond l-Anness ma" din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa ...(11). Għandhom mingħajr dewmien jipprovdu lill-Kummissjoni bit-test ta" dawn id-dispożizzjonijiet u b'tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva, jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza, fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir din ir-riferenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b'dan.

3.  Jekk il-pajjiżi terzi jew gruppi ta' tali Stati jiftehmu ma' l-Unjoni Ewropea dwar skema komuni ta' skambju ta' l-emissjonijiet li talanqas tagħti l-istess benefiċċju ambjentali bħall-iskema f'din id-Direttiva, il-Kummissjoni tista' tipproponi emenda għal din id-Direttiva biex tiġi addattata għar-regoli ta' l-iskema komuni.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta" l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi ║,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 175, 27.7.2007, p. 47.
(2) ĠU C 305, 15.12.2007, p. 15.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007.
(4) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2004/101/KE (ĠU L 338, 13.11.2004, p. 18).
(5) ĠU L 33, 7.2.1994, p. 11. Rettifika fil-ĠU L 146, 11.6.1994, p. 27.
(6) ĠU L 130, 15.5.2002, p. 1.
(7) ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.
(8) COM(2005)0459.
(9) ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 119.
(10) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
(11)* 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.


ANNESS

L-Annessi I, IV u V għad-Diretiva 2003/87/KE jiġu emendati kif ġej:

(1)  L-Anness I huwa emendat hekk:

   a) it-titolu jinbidel b'dan li ġej:"
KATEGORIJI TA' ATTIVITAJIET LI GĦALIHOM TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA"
   b) il-paragrafu li ġej jiddaħħal wara l-paragrafu 2:"
Mill-1 ta' Jannar 2011, it-titjiriet li jitilqu minn kif ukoll jaslu f'ajruport li jinsab fit-territorju ta' Stat Membru li għalih japplika t-Trattat ║ għandhom jiġu inklużi, tenut kont tas-sitwazzjoni speċjali ta' titjiriet bejn ir-reġjuni ultra-periferali u ż-żona tal-kontinent Ewropew."
   c) tiżdied il-kategorija ta' attività li ġejja:

"L-avjazzjoni
Titjiriet li jaslu jew li jitilqu minn ajruport li jinsab fit-territorju ta' Stat Membru li għalih japplika t-Trattat.
Din l-attività ma għandhiex tinkludi:

a)
a) titjiriet tal-militar imwettqa mill-inġenji ta' l-ajru militari titjiriet mis-servizzi tad-dwana u tal-pulizija titjiriet għal raġunijiet ta' tfittxija u ta' salvataġġ kif ukoll ta" għajnuna medika jew f'każ ta" diżastru, inklużi servizzi ta" tifi tan-nar li huma awtorizzati mill-awtorità kompetenti xierqa;
b) titjiriet għal skopijiet umanitarji skond mandat min-Nazzjonijiet Uniti jew mill-organizzazzjonijiet sussidjarji tagħha u titjiriet ta' Servizz ta' Emerġenza Medika, jekk l-operatur ta' l-inġenju ta" l-ajru ngħata struzzjonijiet biex iwettaqhom (eż. min-Nazzjonijiet Uniti) jew huwa fil-pussess ta' l-awtorizzazzjoni uffiċjali meħtieġa (liċenzja għal titjiriet EMS bħal dawn skond iċ-Ċertifikat ta' l-Operatur ta' l-Ajru tagħha);

c) titjiriet li jispiċċaw fl-ajruport minn fejn telaq l-inġenju ta' l-ajru u li matulhom ma sar ebda nżul immedjat;
d) titjiriet ta' taħrig mwettqa esklussivament bl-iskop ta' ksib ta' liċenzja, jew ta' klassifikazzjoni fil-każ ta' l-ekwipaġġ ta' inġenju ta' l-ajru fejn dan jiġi verifikat pemezz ta' nota adegwata fil-pjan ta' rotta sakemm it-titjira ma tkunx qed isservi għat-trasport tal-passiġġieri u/jew tagħbija ▌;
e) titjiriet imwettqa esklussivament għall-iskop ta' riċerka xjentifika u għall-iskop ta' ċekkjar jew ta' testjar, ikkwalifikar u ċertifikar ta' l-apparat jew proċeduri tal-ġestjoni tat-traffiku ta' l-ajru, kemm fl-ajru u fl-art; it-trasport ta" inġenju ta" l-ajru ġdid kif ukoll it-titjiriet ta' trasport imwettqa minn jew f'isem ta' sid ta" inġenju ta" l-ajru bħala konsegwenza ta' l-okkorrenza ta' avveniment li jintemm minn kmieni, avveniment ta' falliment, pussess mill-ġdid, jew avveniment simili fir-rigward ta' kiri, ċarter jew arranġament simili; u
f) titjiriet imwettqa permezz ta' inġenji ta' l-ajru b'piż massimu iċċertifikat għat-tluq ta' anqas minn 20 000 kg, bil-kundizzjoni li l-operaturi ta' dawn l-ajruplani jipparteċipaw fi skema ta' kumpens li topera skond il-kriterji stretti u li għandha tkun miftuħa għall-kontroll estern (kumparabbli mal-Gold Standard).

Dijossidu tal-karbonju"

(2)  L-Anness IV qiegħed jiġi emendat kif ġej:

a)   l-intestaturi li ġejjin jiddaħħlu wara t-titlu:

"

PARTI A – Is-sorveljanza u r-rappurtaġġ ta' l-emissjonijiet minn stallazzjonijiet stazzjonarji

"

b)   din il-Parti B għandha tiġi miżjuda:

"

PARTI B – Is-sorveljanza u r-rappurtaġġ ta' l-emissjonijiet minn attivitajiet ta' l-avjazzjoni

Il-monitoraġġ ta' l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju

L-emissjonijiet għandhom jiġu mmonitorjati permezz tal-kalkolu. L-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkolati permezz tal-formola:

Il-konsum tal-fjuwil bil-fattur ta' emissjoni x

Il-konsum tal-fjuwil għandu jinkludi l-fjuwil ikkunsmat mill-ġeneratur awżiljarju (apu). Il-konsum attwali tal-fjuwil għal kull titjira għandu jintuża kull fejn hu possibbli u għandu jiġi kkalkulat permezz tal-formola:

L-ammont ta' fjuwil miżmum fit-tankijiet ta' l-inġenju ta' l-ajru ladarba l-uplift tal-fjuwil għat-titjira jkun sar – l-ammont ta' fjuwil miżmum fit-tankijiet ta' l-inġenju ta' l-ajru wara l-uplift tal-fjuwil għat-titjira sussegwenti ikun sar + l-uplift tal-fjuwil għal dik it-tijira sussegwenti.

Jekk id-dejta tal-konsum attwali tal-fjuwil ma tkunx disponibbli, għandu jintuża metodu standardizzat imqassam f'livelli għall-istima tad-dejta tal-konsum tal-fjuwil u bbażat fuq l-aħjar tagħrif disponibbli.

Għandhom jintużaw il-fatturi ta' bażi għall-emissjonijiet IPCC, meħuda mil-Linji ta' Gwida ta' l-Inventarju ta' l-IPCC 2006 jew minn aġġornamenti sussegwenti ta' dawn il-Linji ta' Gwida, sakemm ma jkunux aktar preċiżi l-fatturi għall-emissjonijiet marbutin speċifikament ma' l-attività li waslu għalihom laboratorji indipendenti akkreditati permezz ta' metodi ta' analiżi aċċettati. Il-fattur ta' l-emissjoni għall-bijomassa għandu jkun żero.

Għandu jsir kalkolu separat għal kull titjira u għal kull fjuwil.

Ir-Rappurtaġġ ta' l-emissjonijiet

Taħt l-Artikolu 14(3) kull-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru għandu jinkludi din l-informazzjoni li ġejja fir-rapport tiegħu:

A.  Dejta li tiddentifika l-operatur, inkluż:

   L-isem ta' l-operatur;

–  L-Istat Membru amministrattiv tiegħu;

   L-indirizz tiegħu, inkluż il-kodiċi postali u l-pajjiż u, jekk differenti, l-indirizz ta' kuntatt tiegħu fl-Istat Membru amministrattiv;
   In-numri ta' reġistrazzjoni ta' l-inġenju ta' l-ajru u t-tipi ta' inġenji ta' l-ajru li ntużaw minnu fil-perjodu kopert bir-rapport għat-twettiq ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I;
   In-numru u l-awtorità tal-ħruġ taċ-ċertifikat ta' l-operatur ta' l-ajru u l-liċenzja operattiva li permezz tagħha l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru wettaq l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I;
   L-indirizz, u d-dettalji tat-telefown, il-fax u l-e-mail għal persuna tal-kuntatt; u
   L-isem ta' sid l-inġenju ta' l-ajru;

B.  Għal kull tip ta' fjuwil li għalih jiġu kkalkulati l-emissjonijiet:

   Il-konsum tal-fjuwil;
   Il-fattur ta' l-emissjoni;
   It-total aggregat ta' l-emissjonijiet mit-titjiriet kollha li twettqu matul il-perjodu kopert bir-rapport li jaqgħu fl-ambitu ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I ta' liema huwa l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru;
   Emissjonijiet aggregati minn:
   Titjiriet kollha li saru matul il-perjodu kopert bir-rapport li jaqgħu fl-ambitu ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I ta' liema huwa l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru u li telqu minn ajruport fit-territorju ta' Stat Membru u li waslu f'ajruport fit-territorju ta' l-istess Stat Membru;
   titjiriet kollha oħrajn li saru matul il-perjodu kopert bir-rapport li jaqgħu fl-ambitu ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I ta' liema huwa l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru;
   it-total aggregat ta' l-emissjonijiet mit-titjiriet kollha li saru matul il-perjodu kopert bir-rapport li jaqgħu' fl-ambitu ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I ta' liema huwa l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru li:
   telqu minn kull Stat Membru; u
   waslu f'kull Stat Membru minn pajjiż terz;
   L-inċertezza.

Il-monitoraġġ tad-dejta f'tunnellati l-kilometru għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 3d

Għall-iskop ta' l-applikazzjoni ta' allokazzjoni ta' kwoti ta' avjazzjoni skond l-Artikolu 3d(1), l-ammont ta' l-attività ta' l-avjazzjoni għandu jiġi kkalkulat f'tunnellata-kilometri permezz tal-formola li ġejja:

tunnellati l-kilometru = distanza x tagħbija kummerċjali

fejn:

"distanza" tfisser id-distanza fiċ-ċirku kbir bejn l-ajruport tat-tluq u l-ajruport tal-wasla; u

"tagħbija kummerċjali" tfisser il-massa totali tat-tagħbija, il-posta u l-passiġġieri li nġarru.

Għall-iskopijiet tal-kalkolu tat-tagħbija kummerċjali:

   l-għadd tal-passiġġieri għandu jkun l-għadd ta' persuni abbord eskluż il-membri ta' l-ekwipaġġ;
   operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru jista' jagħzel li japplika il-massa attwali jew standard tal-passiġġieri u l-bagalji rreġistrati kontenuta fil-massa tiegħu u d-dokumentazzjoni bilancarja għat-titjiriet relevanti jew valur ta' bażi għal kull passiġġier u l-bagalji rreġistrati tiegħu ta' 100 kg.

Ir-rappurtaġġ tad-dejta f'tunnellati l-kilometru għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 3d

Kull-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru għandu jinkludi din l-informazzjoni li ġejja fl-applikazzjoni tiegħu skond l-Artikolu 3d(1):

A.  Dejta li tiddentifika l-operatur, inkluż:

   L-isem ta' l-operatur;

–  L-Istat Membru amministrattiv tiegħu;

   L-indirizz tiegħu, inkluż il-kodiċi postali u l-pajjiż u, jekk differenti, l-indirizz ta' kuntatt tiegħu fl-Istat Membru amministrattiv;
   In-numri ta' reġistrazzjoni ta' l-inġenji ta' l-ajru u t-tipi ta' inġenji ta' l-ajru li ntużaw matul is-sena koperta bl-applikazzjoni għat-twettiq ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni mill-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru elenkati fl-Anness I;
   In-numru u l-awtorità tal-ħruġ taċ-ċertifikat ta' l-operatur ta' l-ajru u l-liċenzja operattiva li permezz tagħha l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru wettaq l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I;
   L-indirizz, u d-dettalji tat-telefown, il-fax u l-e-mail għal persuna tal-kuntatt; u
   L-isem ta' sid l-inġenju ta' l-ajru.

B.  Dejta f'tunnellati l-kilometru:

   L-għadd ta' titjiriet skond il-pari ta' ajruporti;
   L-għadd ta' passiġġieri-kilometri skond il-pari ta' ajruporti;
   L-għadd ta' tunnellata-kilometri skond il-pari ta' ajruporti;
   L-għadd totali ta' tunnellati l-kilometru għat-titjiriet kollha li saru matul is-sena relatati mar-rapport li jaqgħu fl-ambitu ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I u li twettqu mill-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru kif .

"

(3)  L-Anness V jiġi emendat kif ġej:

a)   l-intestaturi li ġejjin jiddaħħlu wara t-titlu:

"

PARTI A – Il-verifikazzjoni ta' l-emissjonijiet minn stallazzjonijiet stazzjonarji

"

b)   din il-Parti B għandha tiġi miżjuda:

"

PARTI B – Il-verifikazzjoni ta' l-emissjonijiet minn attivitajiet ta' l-avjazzjoni

(13)  Il-prinċipji ġenerali u l-metodoloġija deskritti f'dan l-Anness għandhom japplikaw għall-verifikazzjoni tar-rapporti dwar l-emissjonijiet minn titjiriet li jaqgħu fi ħdan attività ta' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I.

Għal dan il-għan:

a)   fil-paragrafu (3), ir-referenza għal stallazzjoni għandha tinftiehem bħala kieku referenza għal operatur ta' inġenju ta' l-ajru u fil-punt (c), ir-referenza għal stallazzjoni għandha tinftiehem bħala kieku referenza għall-inġenju ta' l-ajru li ntuża għat-twettiq ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni koperti bir-rapport;

   b) fil-paragrafu (5), ir-referenza għal stallazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għall-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru;
   c) fil-paragrafu (6), ir-referenza għal attivitajiet imwettqa fl-istallazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għal attivitajiet ta' l-avjazzjoni koperti bir-rapport u mwettqa mill-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru;
   d) fil-paragrafu (7), ir-referenza għas-sit ta' l-istallazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għas-siti wżati mill-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru għat-twettiq ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni koperti bir-rapport;
   e) fil-paragrafi (8) u (9) ir-referenzi għas-sorsi ta' l-emissjonijiet fl-istallazzjoni għandha tinftiehem bħala referenza għall-inġenju ta' l-ajru li għalih huwa responsabbli l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru; u
   f) fil-paragrafu (10) u (12) ir-referenzi għal operatur għandhom jinftiehmu bħala referenza għal operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru.

Dispożizzjonijiet oħrajn għall-verifikazzjoni tar-rapporti dwar l-emissjonijet ta' l-avjazzjoni

(14)  Il-verifikatur b'mod partikolari għandu jaċċerta li:

   a) it-titjiriet kollha fi ħdan attività ta' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I ittieħdu f'kunsiderazzjoni. F'din il-ħidma il-verifikatur għandu jiġi megħjun permezz tad-dejta ta' l-iskeda tal-ħinijiet u ta' dejta oħra dwar it-traffiku ta' l-operatur inkluż id-dejta ta' l-Eurocontrol mitluba mill-operatur;
   b) hemm konsistenza ġenerali bejn id-dejta dwar il-konsum aggregat tal-fjuwil u d-dejta tal-fjuwil mixtri jew inkella pprovdut lill-inġenju ta' l-ajru li jwettqu l-attività ta' l-avjazzjoni.

Il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-metodi ta' ħidma li se jintużaw minn min jivverifika huma armonizzati qabel l-implimentazzjoni tad-Direttiva u li d-dispożizzjonijiet tagħha huma applikati fuq bażi uniformi.

Dispożizzjonijiet oħrajn għall-verifika tad-dejta f'tunnellati l-kilometru sottomessa għall-iskopijiet ta' l-Artikolu 3d(1)

(15)  Il-prinċipji ġenerali, u l-metodoloġija tar-rapporti għall-verifikazzjoni ta' l-emissjonijiet skond l-Artikolu 14(3) stabbiliti f'dan l-Anness għandhom, fejn ikunu applikabbli, japplikaw ukoll b'korrispondenza għall-verifikazzjoni tad-dejta f'tunnellati l-kilometru.

(16)  Il-verifikatur għandu b'mod partikolari jiżgura li dawk it-titjiriet biss li verament twettqu u li jaqgħu fl-ambitu ta' attività ta' l-avjazzjoni kif elenkata fl-Anness I responsabbli għaliha l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru ittieħdu f'kunsiderazzjoni fl-applikazzjoni ta' dak il-operatur skond l-Artikolu 3d(1). F'din il-ħidma l-verifikatur għandu jiġi megħjun permezz tad-dejta dwar it-traffiku ta' l-operatur inkluż id-dejta ta' l-Eurocontrol mitluba mill-operatur. Minbarra dan, il-verifikatur għandu jiżgura li l-piż tat-tagħbija rrappurtat mill-operatur jikkorrispondi mar-reġistri tal-piżijiet tat-tagħbija miżmuma minn dak l-operatur għal raġunijiet ta' sikurezza.

Il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-metodi ta' ħidma li se jintużaw minn min jivverifika huma armonizzati qabel l-implimentazzjoni tad-Direttiva u li d-dispożizzjonijiet tagħha huma applikati fuq bażi uniformi.

"
Avviż legali - Politika tal-privatezza