Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0434/2007

Rozpravy :

PV 13/11/2007 - 25

Hlasovanie :

PV 14/11/2007 - 3.22
CRE 14/11/2007 - 3.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 242kWORD 82k
Streda, 14. novembra 2007 - Štrasburg
Samit EÚ - Rusko
P6_TA(2007)0528RC-B6-0434/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 o samite EÚ – Rusko

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej(1), ktorá nadobudla platnosť v roku 1997 a ktorej platnosť sa skončí v roku 2007,

–   so zreteľom na cieľ EÚ a Ruskej federácie stanovený v spoločnom vyhlásení po 11. samite EÚ - Rusko, ktorý sa konal v Petrohrade dňa 31. mája 2003, o vytvorení spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov,

–   so zreteľom na výsledok 20. samitu EÚ – Rusko, ktorý sa konal 26. októbra 2007 v Mafre, Portugalsku,

–   so zreteľom na konzultácie EÚ a Ruskej federácie v oblasti ľudských práv,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Ruskou federáciou, a najmä na uznesenie z 10. mája 2007 o samite EÚ - Rusko, ktorý sa uskutoční 18. mája 2007 v Samare(2) a uznesenie z 19. júna 2007 o hospodárskych a obchodných vzťahoch medzi EÚ a Ruskom(3),

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskou federáciou majú kľúčový význam pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu celej Európy,

B.   keďže Ruská federácia je riadnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a zaviazala sa preto k dodržiavaniu zásad demokracie a demokratických volieb stanovených týmito organizáciami,

C.   keďže existujú vážne obavy o vývoj v Ruskej federácii v súvislosti s dodržiavaním a ochranou ľudských práv, ako aj s dodržiavaním spoločne prijatých demokratických zásad, pravidiel a postupov, predovšetkým vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Dumy (2. decembra 2007) a na prezidentské voľby (marec 2008),

D.   keďže blížiace sa voľby do Dumy a prezidentské voľby majú preto veľký význam pre rozvoj demokracie a právneho štátu v Ruskej federácii,

E.   keďže Ruská federácia v posledných mesiacoch uskutočňuje stále hlasnejšiu kampaň proti pozorovateľom volieb OBSE, pričom ich obviňuje zo zaujatosti a zamerania sa takmer výlučne na voľby "na východ od Viedne"; keďže diplomatické zastúpenie Ruskej federácie v sídle OBSE vo Viedni rozšírilo minulý mesiac návrhy na obmedzenie misií Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) na 50 osôb a zrušenie možnosti verejného zhodnotenia volieb okamžite po ich skončení; keďže podľa Vladimíra Churova, predsedu Ústrednej volebnej komisie, Ruská federácia pozve na voľby 2. decembra 2007 "300 až 400 zahraničných pozorovateľov", čo je len zlomok z 1165 pozorovateľov, ktorí boli prítomní na predchádzajúcich parlamentných voľbách v marci 2003,

F.   keďže uzavretie dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskou federáciou má naďalej zásadný význam pre ďalší vývoj a zintenzívnenie spolupráce medzi oboma partnermi,

G.   keďže začiatok rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci bol odložený a je podmienený tým, že ruská vláda zruší zákaz dovozu poľnohospodárskych produktov z Poľska, ktorý zaviedla v roku 2005; keďže EÚ a Ruská federácia vyvíjajú úsilie nájsť kompromis v otázke dovozov z Poľska, aby sa politické vzťahy dostali z tejto slepej uličky, a usiluje sa o kompromis tiež v otázke uzavretia ropovodu Družba do Litvy, čo malo podľa všetkého politické pozadie,

H.   keďže na samite EÚ – Rusko v Samare 18. mája 2007 mala Ruská federácia jednoznačný záujem podpísať dohodu o preletoch nad Sibírou; keďže je len minimálna nádej, že sa tak stane v blízkej budúcnosti; keďže sa nedávno vyskytli problémy spojené s právami spoločnosti Lufthansa Cargo na prelety nad ruským územím na jej trasách z Európy do juhovýchodnej Ázie,

I.   keďže rýchly vstup Ruskej federácie do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) by výrazne prispel k ďalšiemu zlepšeniu hospodárskych vzťahov medzi Ruskou federáciou a EÚ, čo závisí od úplného dodržiavania a uplatňovania záväzkov a povinností v rámci WTO,

J.   keďže rýchle zavedenie štyroch spoločných priestorov, a to spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru pre výskum, vzdelávanie a kultúru, by malo byť hlavnou témou rokovaní o novej dohode o strategickom partnerstve,

K.   keďže Ruská federácia nedávno umožnila vstup niektorých najväčších energetických spoločností EÚ ako strategických partnerov do viacerých veľkých energetických projektov a umožnila spoločnostiam z EÚ kúpiť strategické podiely v ruských spoločnostiach; konštatuje však, že rozbitie spoločnosti Jukos a rozpredanie jej aktív neprispieva k vytváraniu transparentného podnikateľského prostredia; berie tiež na vedomie nedávne rozhodnutie Federálneho súdu Švajčiarska z 13. augusta 2007, podľa ktorého bolo trestné stíhanie Michaila Chodorkovského a spoločnosti Jukos úradmi Ruskej federácie nezákonné a politicky motivované,

L.   keďže bezpečnosť dodávok energie je jednou z najväčších výziev pre Európu a jednou z hlavných oblastí spolupráce s Ruskou federáciou a keďže je potrebné spoločne sa usilovať o úplné a účinné využitie systémov prepravy energie, a to tak existujúcich systémov, ako aj tých, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať,

M.   keďže spory v súvislosti s podmienkami dodávok a prepravy energie by sa mali riešiť rokovaniami, nediskriminačným a transparentným spôsobom a nemali by sa nikdy použiť ako nástroj politického nátlaku na členské štáty EÚ a krajiny v spoločnom susedstve,

N.   keďže budúca dohoda medzi EÚ a Ruskou federáciou by preto mala zahŕňať zásady Zmluvy o energetickej charte,

O.   keďže EÚ a Ruská federácia by mohli a  mali by spoločne zohrávať aktívnu úlohu pri nastolení mieru a stability na európskom kontinente, predovšetkým v spoločnom susedstve, ako aj v ďalších častiach sveta vrátane Iránu a Blízkeho východu; keďže v Abcházsku a Južnom Osetsku vzniklo nové napätie a pri riešení ostatných tzv. zmrazených konfliktov, ako napríklad v Podnestersku, sa nedosiahol žiadny pokrok,

P.   keďže by sa obaja partneri mali prednostne zamerať na hľadanie riešenia otázky budúceho štatútu Kosova, ktoré bude prijateľné pre obe strany zapojené do konfliktu,

Q.   keďže vyhlásenia ruských orgánov v reakcii na plány USA umiestniť časti svojho systému protiraketovej obrany v Poľsku a v Českej republike a nevhodné vyhrážky zo strany Ruskej federácie, že odstúpi od Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe vyvolali vážne znepokojenie, pokiaľ ide o udržanie mieru a stability na európskom kontinente,

R.   keďže je dôležité, aby EÚ vystupovala jednotne, preukazovala solidaritu a jednotnosť vo svojich vzťahov s Ruskou federáciou a aby tieto vzťahy boli založené na vzájomných záujmoch a spoločných hodnotách,

1.   opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Ruská federácia je aj naďalej dôležitým partnerom na účely budovania strategickej spolupráce založenej na spoločných hodnotách, s ktorým EÚ zdieľa nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzkej spolupráce na medzinárodnej scéne;

2.   vyzýva ruskú vládu, aby spoločne s EÚ vytvorila podmienky, ktoré sú nevyhnutné na rýchle začatie rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskou federáciou; zdôrazňuje význam jednotnosti a solidarity medzi členskými štátmi v ich vzťahoch s Ruskou federáciou; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje, že demokracia a ľudské práva musia byť ústredným bodom každej budúcej dohody s Ruskou federáciou;

3.   v tejto súvislosti ho teší, aj napriek obmedzeným výsledkom dosiahnutým na samite v Mafre, atmosféra stretnutia a naň nadväzujúce povzbudivé vyhlásenia, ktoré by v blízkej budúcnosti mohli viesť k uvoľneniu situácie; berie na vedomie pozitívnu dynamiku práve prebiehajúcej praktickej realizácie plánu pre štyri vyššie uvedené spoločné priestory a zdôrazňuje, že ďalšie prehĺbenie partnerstva by bolo vzájomne prínosné;

4.   víta pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť na samite v Mafre v otázke vstupu Ruskej federácie do WTO, ktorého dôsledkom bude vznik rovnakých podmienok pre podnikateľské komunity oboch strán a významne pomôže Ruskej federácii v jej úsilí vybudovať moderné, diverzifikované a na vyspelých technológiách založené hospodárstvo; vyzýva Ruskú federáciu, aby vykonala všetky potrebné kroky na odstránenie zostávajúcich prekážok procesu vstupu do WTO, ktorý sa v súčasnosti nachádza v rozhodujúcej fáze, a aby bola v plnej miere schopná splniť a realizovať záväzky a povinnosti vyplývajúce z jej členstva vo WTO;

5.   vyjadruje nádej, že bude čoskoro možné uzavrieť dohodu o podmienkach rýchleho vstupu Ruskej federácie do WTO;

6.   berie na vedomie nepretržitú výmenu názorov o ľudských právach v Ruskej federácii, ktorá je súčasťou konzultácií medzi EÚ a Ruskou federáciou týkajúcich sa ľudských práv; zdôrazňuje však, že súčasná situácia v Ruskej federácii vyvoláva vážne obavy, čo sa týka dodržiavania ľudských práv, demokracie, slobody prejavu a práv občianskej spoločnosti a jednotlivcov spochybniť konanie orgánov a žiadať, aby sa za svoje činy zodpovedali; je mimoriadne znepokojený nedostatkom zásadnej reakcie orgánov Ruskej federácie na tieto značné obavy; zdôrazňuje, že uplatňovanie súčasnej legislatívy týkajúcej sa mimovládnych organizácií má na činnosť mnohých týchto organizácií negatívny vplyv a podporuje prebiehajúce iniciatívy na zjednodušenie postupov registrácie mimovládnych organizácií;

7.   zdôrazňuje, že situácia v Čečensku je aj naďalej sporným bodom vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskou federáciou; opätovne vyjadruje ostrú kritiku na adresu ruskej politiky v Čečensku a odsudzuje početné prípady porušovania ľudských práv v Čečensku; vyzýva Ruskú federáciu, aby urýchlene podnikla konkrétne kroky na zastavenie mučenia a iného zlého zaobchádzania, svojvoľného väznenia a "zmiznutí" v Čečenskej republike a aby riešila problematiku beztrestnosti v súvislosti s týmto násilím;

8.   nalieha na Radu a Komisiu, aby vyzvali Ruskú federáciu, aby ratifikovala Dodatkový protokol č. 14 k Európskemu dohovoru o ľudských právach;

9.   požaduje, aby sa zintenzívnili konzultácie medzi EÚ a Ruskou federáciou o ľudských právach a aby bol tento proces otvorený účinným príspevkom Európskeho parlamentu, Dumy, občianskej spoločnosti a organizáciám pre ľudské práva; žiada, aby sa do programu dialógu o ľudských právach zahrnula situácia menšín v Ruskej federácii; vyzýva Ruskú federáciu, aby v plnej miere plnila svoje záväzky člena Rady Európy vrátane dodržiavania práva na združovanie a práva na pokojnú demonštráciu;

10.   upriamuje pozornosť na zložité pracovné podmienky a zastrašovanie novinárov vrátane zahraničných spravodajcov v Ruskej federácii a na tlak, ktorý sa na nich vyvíja;

11.   vyjadruje znepokojenie nad obmedzovaním demokratických slobôd v rámci príprav na voľby do Dumy v decembri 2007 a na prezidentské voľby v marci 2008; vyzýva ruské orgány, aby zaručili slobodný a spravodlivý priebeh oboch týchto volieb s cieľom zabezpečiť, aby opozičné strany mali možnosť zúčastniť sa týchto volieb a mali príležitosť viesť konkurenčnú predvolebnú kampaň, pričom sa bude plne dodržiavať zásada slobody prejavu; zdôrazňuje, že sloboda médií má kľúčový význam pre to, aby bolo možné považovať voľby za slobodné a spravodlivé; zdôrazňuje význam mimovládnych organizácií, ktoré sú nezávislé od národných vlád, pri rozvoji občianskej spoločnosti;

12.   v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že ruské orgány doteraz nevyzvali OBSE na pozorovanie volieb, čím znemožnili ustanovenie dlhodobej misie, a nad tým, že povolenie na monitorovanie parlamentných volieb udelili len obmedzenému počtu pozorovateľov OBSE; poukazuje na to, že obmedzenie počtu pozorovateľov výrazne poškodzuje kvalitu ich práce ako aj celkovú dôveryhodnosť misie; nalieha na ruské orgány, aby urýchlene zabezpečili pre medzinárodných pozorovateľov potrebné víza;

13.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad diplomatickými snahami Ruskej federácie, ktorými chce obmedziť činnosti ODHIR tak, že predkladá OBSE návrhy na zníženie veľkosti volebných pozorovateľských misií a na zákaz zverejňovania ich správ bezprostredne po voľbách; poukazuje na nenahraditeľnú a kľúčovú úlohu, ktorú táto organizácia zohráva pri transformácii totalitných systémov na demokratické; zdôrazňuje, že slobodný a spravodlivý volebný proces je základom skutočného a plnohodnotného fungovania demokracie a že pozorovateľské misie OBSE k tomu môžu výrazne prispieť;

14.   okrem toho zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia vyššie uvedeného spoločného hospodárskeho priestoru a ďalšieho rozvoja cieľov dohodnutých v rámci plánu spoločného hospodárskeho priestoru, najmä pokiaľ ide o vytvorenie otvoreného trhu medzi EÚ a Ruskou federáciou;

15.   zdôrazňuje význam zlepšovania podmienok pre európske investície v Ruskej federácii, ktoré je možné dosiahnuť iba presadzovaním a uľahčovaním nediskriminačných a transparentných obchodných podmienok, znížením byrokracie a obojsmerným investovaním; vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou predvídateľnosťou pri vykonávaní predpisov zo strany orgánov;

16.   víta zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a Ruskou federáciou o energetických otázkach; zdôrazňuje dôležitosť dovozu energie pre európske hospodárstva, pretože predstavujú potenciálnu príležitosť pre ďalšiu obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi EÚ a Ruskou federáciou; zdôrazňuje, že základom takejto spolupráce by mali byť zásady vzájomnej závislosti a transparentnosti, ako aj rovný prístup k trhom, infraštruktúre a investíciám; vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že sa do novej dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskou federáciou zahrnú zásady Zmluvy o energetickej charte, ktorá je v súlade s článkom 45 tejto zmluvy záväzná pre Ruskú federáciu dokonca pred jej ratifikáciou ruskou Dumou, jej príloha Protokol o tranzite a závery zo stretnutia G8 vrátane ďalšej spolupráce v oblasti energetickej účinnosti, úspory energie a obnoviteľných zdrojov energie; poukazuje na to, že tieto zásady by sa mali uplatňovať na dôležité projekty energetickej infraštruktúry, ako je baltský plynovod; vyzýva EÚ, aby vystupovala jednotne pri rozhovoroch s Ruskou federáciou o týchto citlivých otázkach v oblasti energetiky;

17.   vyzýva Ruskú federáciu, aby vo veľkom rozsahu investovala do opatrení na dosiahnutie energetickej účinnosti, keďže je to potrebné vzhľadom na potrebu čeliť problému klimatických zmien a na prínos, ktorý takéto investície prinesú v sociálnej oblasti; v tejto súvislosti pripomína, že mechanizmus pružnosti, ktorý je ustanovený v Kjótskom protokole, by mohol pritiahnuť investície do modernizácie odvetvia energetiky a konečného využitia energie v Ruskej federácii;

18.   víta posilnenie spolupráce medzi EÚ a Ruskou federáciou vo vesmíre v rámci trojstranného dialógu o vesmíre, ktorý vznikol v marci 2006 medzi Komisiou, Európskou vesmírnou agentúrou a agentúrou Roscosmos a ktorý sa týka aplikácie vesmírnych technológií (satelitná navigácia, sledovanie Zeme a satelitné komunikačné technológie), prístupu do vesmíru (odpaľovacie zariadenia a budúce systémy vesmírnej dopravy), vedy o vesmíre a vývoja vesmírnych technológií; berie na vedomie, že spolupráca vo vesmíre bola určená ako prioritná oblasť v rámci spoločného hospodárskeho priestoru;

19.   víta skutočnosť, že na samite v Mafre bola podpísaná dohoda o obchodovaní s určitými výrobkami z ocele, zvýšení kvót na plochú oceľ a dlhé výrobky z ocele s cieľom zohľadniť rozšírenie EÚ o Bulharsko a Rumunsko a zahrnúť dodávky do servisných stredísk pre oceľ v členských štátoch EÚ;

20.   vyzýva obe strany, aby našli riešenie problému vývozných ciel na drevo v súlade s pravidlami WTO;

21.   víta pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť, pokiaľ ide o realizáciu programov cezhraničnej spolupráce na základe zásady spolufinancovania a rovnocenného postavenia pri výbere prioritných projektov; víta predovšetkým oznámenie ruskej strany na samite v Mafre, ktorá uviedla, že je pripravená týmto programom prideliť potrebné finančné prostriedky, pričom prvou pridelenou sumou by malo byť 122 000 000 EUR;

22.   zdôrazňuje, že je neprijateľné, aby sa na hraniciach na strane EÚ tvorili 50 km dlhé rady nákladných vozidiel, a vyzýva preto Ruskú federáciu, aby zefektívnila postupy na svojich hraniciach a realizovala opatrenia dohodnuté s EÚ a zamerané na odstránenie týchto problémov;

23.   vyzýva preto Radu a Komisiu, aby zdvojnásobili svoje snahy o vyriešenie problémov pri prechádzaní hraníc EÚ s Ruskou federáciou, aby sa zapojili do konkrétnych projektov a aby plne využívali nový nástroj susedstva a partnerstva a fondy z programu INTERREG určené na cezhraničnú spoluprácu;

24.   s poľutovaním vníma skutočnosť, že Ruská federácia nedodržala svoj záväzok postupne zrušiť poplatky za prelety nad Sibírou, vyzýva Ruskú federáciu, aby podpísala dohodu týkajúcu sa tejto otázky, ku ktorej sa podarilo dospieť na poslednom samite, a zdôrazňuje, že pozitívny krok zo strany Ruskej federácie by EÚ umožnil pokračovať v príprave samitu o letectve, ktorý sa má uskutočniť na jar roku 2008 v Moskve a ktorého cieľom je identifikovať obrovský potenciál pre spoluprácu v tejto kľúčovej oblasti;

25.   vyzýva vlády Ruskej federácie a USA, aby zintenzívnili dialóg o otázkach obrany a bezpečnosti, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú členských štátov EÚ; naliehavo žiada vlády oboch štátov, aby do tohto dialógu plne zapojili EÚ a jej členské štáty a upustili od akýchkoľvek krokov alebo rozhodnutí, ktoré by sa mohli považovať za ohrozenie mieru a stability na európskom kontinente;

26.   naliehavo žiada Ruskú federáciu, aby prehodnotila svoje plány odstúpiť od Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe, zvolila si cestu rokovaní s cieľom ochrany svojich legitímnych záujmov a tým zamedzila oslabovaniu Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe, čo by mohlo viesť k novým pretekom v zbrojení a k vytvoreniu nových línií konfrontácie;

27.   vyzýva ruskú vládu, aby pozitívne prispela k úsiliu kontaktnej skupiny pre Kosovo a EÚ o trvalo udržateľné politické riešenie otázky budúceho štatútu Kosova, ktoré bude prijateľné pre všetky strany zapojené do konfliktu;

28.   vyzýva EÚ a Ruskú federáciu, ktorá je členom Bezpečnostnej rady OSN, aby pokračovali vo svojom úsilí nájsť riešenie iránskej jadrovej otázky;

29.   víta prvé stretnutie Stálej rady pre partnerstvo v oblasti kultúry; zdôrazňuje význam kontaktov medzi ľuďmi; berie na vedomie, že nedávno uzavretá dohoda medzi EÚ a Ruskou federáciou o zjednodušení vízového režimu prispela do určitej miery k prekonaniu existujúcich ťažkostí v tejto oblasti, no zdôrazňuje, že tento režim treba ďalej zjednodušovať tak, aby sa vzťahoval aj na bežných cestujúcich v dobrej viere, ktorí nespadajú do žiadnych vopred stanovených kategórií, a v dlhodobom horizonte ho liberalizovať;

30.   víta iniciatívy s cieľom dosiahnuť bezvízový styk medzi EÚ a Ruskou federáciou; vyzýva na ďalšiu spoluprácu v oblasti nelegálneho prisťahovalectva, zlepšenia kontrol dokladov totožnosti a lepšej výmeny informácií o terorizme a organizovanom zločine; zdôrazňuje, že Rada a Komisia musia zabezpečiť, aby Ruská federácia dodržiavala všetky podmienky stanovené vo všetkých prerokúvaných dohodách o zrušení víz medzi oboma stranami, a zabrániť tak narušeniu bezpečnosti a demokracie v Európe;

31.   zdôrazňuje význam pokračovania v boji proti korupcii; víta účasť Ruskej federácie v skupine štátov proti korupcii pri Rade Európy, avšak zdôrazňuje, že medzinárodné dohovory, vnútroštátna legislatíva a kódexy správania nie sú dostačujúce, ak nie sú efektívne uplatňované;

32.   víta podpísanie memoranda o porozumení medzi ruským Federálnym úradom pre kontrolu drog a Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť, ktoré požaduje posilnenie spolupráce medzi EÚ a Ruskou federáciou vo všetkých oblastiach protidrogových aktivít, od lekárskej pomoci pre drogovo závislých až po spoluprácu na príprave preventívnych opatrení s médiami a verejnými organizáciami;

33.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2007)0178.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2007)0262.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia