Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0033(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0335/2007

Indgivne tekster :

A6-0335/2007

Forhandlinger :

PV 14/11/2007 - 15
CRE 14/11/2007 - 15

Afstemninger :

PV 15/11/2007 - 5.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0530

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 36k
Torsdag den 15. november 2007 - Strasbourg
Kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet ***I
P6_TA(2007)0530A6-0335/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. november 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet (KOM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0076),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0090/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0335/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. november 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet
P6_TC1-COD(2007)0033

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 453/2008).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik