Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0033(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0335/2007

Teksty złożone :

A6-0335/2007

Debaty :

PV 14/11/2007 - 15
CRE 14/11/2007 - 15

Głosowanie :

PV 15/11/2007 - 5.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0530

Teksty przyjęte
PDF 274kWORD 74k
Czwartek, 15 listopada 2007 r. - Strasburg
Statystyki kwartalne w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie***I
P6_TA(2007)0530A6-0335/2007
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (COM(2007)0076 – C6-0090/2007 – 2007/0033(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0076),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0090/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0335/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 listopada 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie
P6_TC1-COD(2007)0033

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzeniu (WE) nr 453/2008.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności