Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0033(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0335/2007

Texte depuse :

A6-0335/2007

Dezbateri :

PV 14/11/2007 - 15
CRE 14/11/2007 - 15

Voturi :

PV 15/11/2007 - 5.2

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0530

Texte adoptate
PDF 286kWORD 46k
Joi, 15 noiembrie 2007 - Strasbourg
Statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate ***I
P6_TA(2007)0530A6-0335/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2007 privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate (COM(2007)0076 – C6-0090/2007 – 2007/0033(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

-   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0076),

-   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0090/2007),

-   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

-   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-0335/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 noiembrie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate
P6_TC1-COD(2007)0033

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 453/2008.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate