Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0033(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0335/2007

Predkladané texty :

A6-0335/2007

Rozpravy :

PV 14/11/2007 - 15
CRE 14/11/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 15/11/2007 - 5.2

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0530

Prijaté texty
PDF 276kWORD 43k
Štvrtok, 15. novembra 2007 - Štrasburg
Štvrťročná štatistika o voľných pracovných miestach v Spoločenstve ***I
P6_TA(2007)0530A6-0335/2007
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúcom sa štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (KOM(2007)0076 – C6-0090/2007 – 2007/0033(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0076),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0090/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0335/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve
P6_TC1-COD(2007)0033

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č 453/2008.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia