Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0058(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0408/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0408/2007

Viták :

PV 14/11/2007 - 14
CRE 14/11/2007 - 14

Szavazatok :

PV 15/11/2007 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0532

Elfogadott szövegek
PDF 304kWORD 54k
2007. november 15., Csütörtök - Strasbourg
Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalállomány helyreállítása *
P6_TA(2007)0532A6-0408/2007

Az Európai Parlament 2007. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalállományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0169 – C6-0110/2007 – 2007/0058(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0169),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0110/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0408/2007),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
3a. cikk (új)
3a. cikk
Legalább egy hónappal a hajók 12. cikkben és a tonhalcsapdák 13. cikkben említett listájának a Bizottság részére történő megküldését megelőzően a tagállamok elektronikus úton benyújtanak a Bizottságnak egy halászati tervet, amely – a várt halászati erőkifejtésre vonatkozó információkkal együtt – feltünteti azon hajók és tonhalcsapdák számát, amelyekre vonatkozóan halászati engedélyeket fognak kérni.
Minden tagállam biztosítja, hogy a halászati tervben szereplő hajók és tonhalcsapdák száma arányos a számára a kékúszójú tonhal vonatkozásában kiosztott kvótával.
Módosítás: 2
4. cikk, (1) bekezdés
(1)  A tagállamok a kékúszójú tonhalra vonatkozó kvótáikat szétoszthatják azon lobogójuk alatt közlekedő halászhajóik és általuk lajstromozott tonhalcsapdáik között, amelyek számára engedélyezték a kékúszójú tonhal aktív halászatát.
(1)  A tagállamok a kékúszójú tonhalra vonatkozó kvótáikat szétoszthatják azon lobogójuk alatt közlekedő halászhajóik és általuk lajstromozott tonhalcsapdáik között, amelyek számára engedélyezték a kékúszójú tonhal aktív halászatát és amelyek szerepelnek a 3a. cikkben említett halászati tervben.
Módosítás: 3
4. cikk, (2a) bekezdés (új)
(2a)  Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy hizlaló és tenyésztési kapacitása az Atlanti-óceán keleti része és a Földközi-tenger tekintetében kékúszójú tonhal meglévő teljes kifogható mennyiségivel összhangban legyen.
Módosítás: 4
5. cikk (1) bekezdés
(1)  Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal 24 méternél nagyobb, horogsorral felszerelt nyílt tengeri hajókkal történő halászata június 1-jétől december 31-ig tilos, a NYH 10° és az ÉSZ 42° által határolt terület kivételével.
(1)  Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal 24 méternél nagyobb, horogsorral felszerelt nyílt tengeri hajókkal történő halászata június 1-jétől december 31-ig tilos.
Módosítás: 5
5. cikk (4a) bekezdés (új)
(4a)  A halászati tilalom ideje alatt a 2371/2002/EK rendelet 5. cikkében említett helyreállítási tervek céljainak megfelelően a halászok pénzügyi kompenzációban részesülnek az Európai Halászati Alapból.
Módosítás: 6
7. cikk (2) bekezdés
(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve és a 10. cikkre is figyelemmel, a kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) legkisebb fogható mérete 8 kg a következő esetekben:
a) az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálós hajóval fogott kékúszójú tonhal;
b) az Adriai-tengeren tenyésztés céljából kifogott kékúszójú tonhal.
törölve
Módosítás: 7
12. cikk, (1) bekezdés, első a. albekezdés (új)
A listán szereplő hajók számának tükröznie kell a 3a. cikkben előírt halászati tervben említett erőkifejtés feltételeit és kiszámítását.
Módosítás: 8
13. cikk, (1) bekezdés, első a. albekezdés (új)
A listán szereplő tonhalcsapdák számának tükröznie kell a 3a. cikkben előírt halászati tervben említett erőkifejtés feltételeit és kiszámítását.
Módosítás: 9
17. cikk, (5a) bekezdés (új)
(5a)  A Bizottság haladéktalanul biztosítja, hogy a kékúszójú tonhalra irányuló halászati tevékenységet abbahagyják azokban a tagállamokban, amelyek nem tartják be az (5) bekezdésben említett tájékoztatási határidőt.
Módosítás: 10
21. cikk, (2a) bekezdés (új)
(2a)  A tonhalcsapdákból származó fogási adatok alapján és a kékúszójú tonhal ellenőrzése tekintetében fontos információforrásként a Bizottság – az ICCAT Titkárságával együtt – tervet dolgoz ki az atlanti-óceáni tonhalcsapdák újbóli működésbe hozására és a Földközi-tengerben már nem működő tonhalcsapdák helyrehozatalára.
Módosítás: 11
24. cikk, (4a) bekezdés (új)
(4a)  A tagállamok együttműködnek egymással a lobogójuk alatt közlekedő hajók tekintetében meglévő olyan végrehajtási intézkedésekről szóló jogszabályaik harmonizálása érdekében, amelyeket az e rendeletből eredő kötelezettségekkel ellentétesnek ítélik meg.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat