Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2088(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0414/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0414/2007

Συζήτηση :

PV 14/11/2007 - 10
CRE 14/11/2007 - 10

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2007 - 5.10
CRE 15/11/2007 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0538

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 123k
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
P6_TA(2007)0538A6-0414/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (2007/2088(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) από το 2004, και συγκεκριμένα τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής για την εφαρμογή της ΕΠΓ, της 4ης Δεκεμβρίου 2006 (SEC(2006)1504/2, SEC(2006)1505/2, SEC(2006)1506/2, SEC(2006)1507/2, SEC(2006)1508/2, SEC(2006)1509/2, SEC(2006)1510/2, SEC(2006)1511/2, SEC(2006)1512/2),

–   έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν από κοινού με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία. τη Μολδαβία και την Ουκρανία, καθώς και με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή και την Τυνησία,

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI), που συνδέεται στενά με την εφαρμογή των από κοινού εγκριθέντων σχεδίων δράσης και ο οποίος αντικαθιστά την τεχνική βοήθεια που χορηγείται έως τώρα στο πλαίσιο των προγραμμάτων TACIS και MEDA,

–   έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής (Non-Paper) "Τι θα μπορούσε να προσφέρει η ΕΕ στη Λευκορωσία", της 21ης Νοεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, "Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο", που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 4ης Δεκεμβρίου 2006, για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) (COM(2006)0726),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 11ης Απριλίου 2007, με τίτλο "Συνέργεια του Εύξεινου Πόντου – Μια νέα πρωτοβουλία περιφερειακής συνεργασίας" (COM(2007)0160),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης-15ης Δεκεμβρίου 2006 και της 21ης-22ας Ιουνίου 2007, καθώς και την έκθεση προόδου της Γερμανικής Προεδρίας, με τίτλο "Ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας" της 15ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για την Ευρύτερη Ευρώπη και για την ΕΠΓ, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας(1),

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για τις γειτονικές χώρες και περιφέρειες της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για την πολιτική γειτονίας και τη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με το μέλλον της Βόρειας Διάστασης(2), και της 16ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη στρατηγική της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση(3),

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα που περιέχονται στις εκθέσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρώπινη ανάπτυξη στον αραβικό κόσμο,

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0414/2007),

A.   εκτιμώντας ότι η εδραίωση της ασφάλειας, της δημοκρατικής σταθερότητας και της ευημερίας και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις γειτονικές χώρες της ΕΕ έχουν κρίσιμη σημασία για τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου,

Β.   εκτιμώντας ότι η ΕΠΓ παραμένει κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,

Γ.   εκτιμώντας ότι η ΕΠΓ πρέπει να παραμείνει διακριτή από τη διαδικασία της διεύρυνσης· εκτιμώντας ότι η συμμετοχή στην ΕΠΓ δεν αποκλείει, για τους ανατολικούς γείτονές μας που μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκές χώρες, μια μακροπρόθεσμη προοπτική πιθανής ένταξης στην ΕΕ· εκτιμώντας ότι η ΕΠΓ αποτελεί, για όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ευκαιρία στενότερης σύνδεσης με την ΕΕ,

Δ.   εκτιμώντας ότι, παρά την επιτυχή έναρξη προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες γειτονικές χώρες, η ΕΠΓ δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες για ενεργοποίηση και ενίσχυση της δέσμευσης των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΠΓ για πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις,

Ε.   εκτιμώντας ότι πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερα κίνητρα, προκειμένου οι εταίροι να παροτρυνθούν να προχωρήσουν στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων· εκτιμώντας ότι η ΕΠΓ χρειάζεται να ενισχυθεί ουσιαστικά για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, μεταξύ άλλων με τη διάθεση οικονομικών πόρων επαρκών για την υλοποίηση των δεδηλωμένων φιλοδοξιών και στόχων,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι ανοικτές και οι παγωμένες διενέξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην εκπλήρωση των βασικών στόχων της ΕΠΓ· εκτιμώντας ότι σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ολοκληρωμένης και διαρκούς επίλυσης των υφιστάμενων διενέξεων,

Ζ.   εκτιμώντας ότι οι ειδικές πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για τα κράτη του Νοτίου Καυκάσου, καθώς και της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου αποτελούν αντικείμενο χωριστών εκθέσεων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου,

1.   στηρίζει πλήρως τους κύριους στόχους της ΕΠΓ, η οποία αποσκοπεί στην εδραίωση μιας ζώνης ευημερίας, σταθερότητας και ασφάλειας, προκειμένου να αναπτυχθούν στενοί δεσμοί τόσο με τα γειτονικά κράτη όσο και μεταξύ αυτών και να παροτρυνθούν τα κράτη αυτά να υλοποιήσουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις με βάση τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την καλύτερη διακυβέρνηση και την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προαγωγή της ισότητας των δικαιωμάτων, ιδίως στη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και στις μειονότητες και την ικανότητα των γειτονικών χωρών να αντιμετωπίζουν εθνοτικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές συγκρούσεις με ειρηνικά μέσα·

2.   εκφράζει αμφιβολίες για την καταλληλότητα του γεωγραφικού πεδίου που καλύπτει η ΕΠΓ, δεδομένου ότι περιλαμβάνει χώρες οι οποίες, από γεωγραφική άποψη, είναι ευρωπαϊκές, αλλά και μη ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν φαίνεται επί του παρόντος ρεαλιστική η θεμελιώδης μεταβολή αυτού τού γενικού πλαισίου πολιτικής· τονίζει, για το λόγο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τον καθορισμό των πολυμερών στόχων και μέσων της πολιτικής αυτής, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ και στα γειτονικά της κράτη να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις, και ταυτόχρονα να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών και των χωρών που συμμετέχουν·

3.   υποστηρίζει, επομένως, σθεναρά την άποψη ότι η εφαρμογή της πολιτικής, στο σύνολό της, πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις διαφορετικές ταυτότητες όλων των χωρών που καλύπτονται από την ΕΠΓ, προκειμένου να αναπτυχθούν τα καταλληλότερα και σαφέστερα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κίνητρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και να ενισχυθεί η προσήλωση αυτών των κοινωνιών στη διαδικασία εκσυγχρονισμού και συνεργασίας και σύνδεσης με την ΕΕ·

4.   σημειώνει ότι η αρχή της επιβολής προϋποθέσεων που περιλαμβάνεται στην προσέγγιση της ΕΠΓ βασίζεται στη θετική εμπειρία της διεύρυνσης· θεωρεί ότι η επιβολή προϋποθέσεων μπορεί να αποτελέσει κατάλληλο κίνητρο για την επιτάχυνση των διαδικασιών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ΕΠΓ με στόχο τη σύγκλιση με την ΕΕ, μόνον εάν η αφετηρία της είναι θετική και εάν είναι διαφοροποιημένη σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και τις δυνατότητες της ενδιαφερόμενης χώρας και εάν συνοδεύεται από την ανάπτυξη οράματος το οποίο θα συμμερίζονται οι εταίροι στις πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές του πτυχές·

5.   υπογραμμίζει με έμφαση ότι ο σεβασμός των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί την κεντρική αρχή της πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο οι κυβερνήσεις των χωρών-εταίρων είναι πρόθυμες να συνεργαστούν και να μοιραστούν τις εν λόγω αξίες, πρέπει να υποστηριχθεί με θέρμη η κοινωνία των πολιτών σε όλες της χώρες της ΕΠΓ και να ενθαρρυνθούν η συμμετοχή και ο κεντρικός της ρόλος στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και του εκδημοκρατισμού, πρέπει δε να στηριχθεί η ανάπτυξη ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαπραγματεύσεις με όλες τις γειτονικές χώρες για τη συγκρότηση υποεπιτροπών για τα δικαιώματα του ανθρώπου, προκειμένου να διασφαλισθεί η διεξαγωγή αποτελεσματικού πολιτικού διαλόγου επί του ζητήματος αυτού·

6.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξήσει η ΕΕ τις επαφές της με τα κοινοβούλια, τα πολιτικά κόμματα, τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς των χωρών της ΕΠΓ, με στόχο τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή των σχεδίων δράσης· για το λόγο αυτό, ζητεί την τακτική σύγκληση φόρουμ εταιρικών σχέσεων·

7.   τονίζει ότι έχει μεγίστη σημασία να υπάρξει ευρύς διάλογος στην κοινωνία των πολιτών και να ενταθούν οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες συμβάλλουν σε καλύτερη κατανόηση μεταξύ των κοινωνιών της ΕΕ και των χωρών ΕΠΓ και προβάλλουν τα οφέλη της συνεργασίας σε αμφότερες τις πλευρές· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανταλλαγές στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ερευνητικό τομέα· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επεκτείνει τις κοινοτικές υπηρεσίες και τα κοινοτικά προγράμματα και στις χώρες της ΕΠΓ και στηρίζει ιδιαιτέρως τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των χωρών της ΕΠΓ στο πρόγραμμα Erasmus Mundus·

8.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να καταρτίσουν προγράμματα αδελφοποίησης πόλεων και περιφερειών και να παράσχουν επαρκή βοήθεια στα προγράμματα αυτά, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική και περιφερειακή διοικητική ικανότητα στις γειτονικές χώρες και να προωθηθούν προγράμματα ανταλλαγών για την κοινωνία των πολιτών και πρωτοβουλίες έργων μικρής εμβέλειας·

9.   τονίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ισχυρή πολιτική δέσμευση από την πλευρά της ΕΕ και των κρατών μελών, προκειμένου η ΕΠΓ να στεφθεί με επιτυχία με προοπτική διάρκειας· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις πολιτικές τους στις χώρες της ΕΠΓ με τις προτεραιότητες που διατυπώνονται στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα της ΕΠΓ, προκειμένου να διασφαλιστούν η συμβατότητα, η συνοχή και η συμπληρωματικότητα των πολιτικών·

10.   τάσσεται υπέρ της εμβάθυνσης του τακτικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΠΓ· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Γεωργία και η Αρμενία ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής για την Ασφάλεια· στηρίζει την απόφαση να συμμετάσχει κατά τον ίδιο τρόπο το Αζερμπαϊτζάν· έχει την πεποίθηση ότι μια τέτοια ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΠΓ·

11.   χαιρετίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο καθιέρωσης μιας ζώνης ελευθέρου εμπορίου στην περιοχή που καλύπτει η πολιτική γειτονίας, όπως προτείνεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2006· στηρίζει τη διαπραγμάτευση εμβαθυμένων διμερών συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της εκάστοτε χώρας της ΕΠΓ, οι οποίες, σε συμφωνία με την εφαρμογή των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, δεν πρέπει να περιορίζονται στους δασμούς, αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες και την προστασία των επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι, κατά τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκτιμήσεις του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου· εκφράζει τη λύπη του διότι η ΕΕ δεν έχει θεωρήσει μέχρι τούδε δυνατό να ανοίξει την αγορά της σε προϊόντα τα οποία οι γειτονικές χώρες θα μπορούσαν κάλλιστα να προσφέρουν σε ανταγωνιστικές τιμές και των οποίων η ποιότητα πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ·

12.   στηρίζει την ανάπτυξη πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της σε τομεακά θέματα, η οποία πρέπει να στηριχθεί σε υφιστάμενους περιφερειακούς και διασυνοριακούς δεσμούς σε τομείς όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, καθώς και η διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης· υποστηρίζει, όπου αυτό είναι δυνατόν, τη διαπραγμάτευση δεσμευτικών από νομική άποψη τομεακών συμφωνιών οι οποίες διευκολύνουν την ολοκλήρωση κοινών πολιτικών· τονίζει ιδίως την ανάγκη να ενεργοποιηθούν επενδύσεις για την επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας και μεταφορών στις χώρες ΕΠΓ·

13.   υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν υπάρχοντες πολυμερείς οργανισμοί για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΕΠΓ· τονίζει ιδιαίτερα τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη στους τομείς της παρακολούθησης του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

14.   υποστηρίζει ότι οι συμφωνίες διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων και επανεισδοχής πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με όλες τις χώρες ΕΠΓ· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα των χωρών ΕΠΓ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και να διασφαλισθεί η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου· καλεί τα κράτη μέλη, την ΕΕ και όλες τις χώρες της ΕΠΓ να εντείνουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης ναρκωτικών· υποστηρίζει τη συμμετοχή των γειτονικών χωρών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex), καθώς και στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κατά την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών επανεισδοχής τηρείται πλήρως η αρχή της μη επαναπροώθησης, και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δίκαιη διαδικασία χορήγησης ασύλου· προτρέπει την Επιτροπή να οργανώσει την αποτελεσματική παρακολούθηση της μεταχείρισης των ατόμων που επιστρέφουν στο πλαίσιο συμφωνιών επανεισδοχής που έχουν συναφθεί με τις χώρες ΕΠΓ, ιδίως σε ό,τι αφορά πιθανή "αλυσιδωτή επαναπροώθηση'·

15.   υπενθυμίζει ότι η ΕΠΓ παρέχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για περιφερειακή και υπο-περιφερειακή συνεργασία· ζητεί αυξημένη περιφερειακή συνεργασία στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, και ιδιαίτερα της διαχείρισης των συνόρων, της μετανάστευσης και του ασύλου, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης μετανάστευσης, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας· θεωρεί ότι η περιφερειακή συνεργασία και δικτύωση σε τέτοια θέματα θα μπορούσε να βασισθεί στην πείρα που έχει αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της "διαδικασίας Söderköping", η οποία περιλαμβάνει τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία και, από την πλευρά της ΕΕ, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία·

16.   ζητεί επειγόντως από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την κινητικότητα και να καταστήσουν λιγότερο επαχθείς και δαπανηρές τις νόμιμες μετακινήσεις προς την ΕΕ, ιδιαίτερα για ομάδες όπως φοιτητές, επιστήμονες, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις προξενικές τους υπηρεσίες· ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινών κέντρων υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης Σένγκεν στις χώρες της ΕΠΓ·

17.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβαίνουν, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερών συμφωνιών με χώρες της ΕΠΓ με σκοπό την εφαρμογή του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί κανόνων σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών και τροποποιήσεως των διατάξεων της σύμβασης Σένγκεν(4)·

18.   χαιρετίζει με ενδιαφέρον την πρόταση της Επιτροπής να εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας σχετικά με μια πιθανή "Ενεργειακή Συμφωνία Γειτονίας" και, προς τούτο, ενθαρρύνει τις χώρες μέλη της ΕΠΓ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στις παγκόσμιες αγορές·

19.   υποστηρίζει τη βελτίωση του διαλόγου και του συντονισμού και την ανάληψη περισσοτέρων κοινών δράσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την προαγωγή κοινών στόχων όπως η προώθηση της δημοκρατίας, η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και η ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας στις γειτονικές περιοχές της ΕΕ·

20.   υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη επαφών και συνεργασίας με τις χώρες του ΕΟΧ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και την Ελβετία και την ανάγκη πλήρους αξιοποίησης της εμπειρίας που έχουν αποκομίσει από τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

21.   τονίζει την ανάγκη καταλλήλων επιπέδων χρηματοδότησης και στενής συνεργασίας με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προκειμένου η πολιτική γειτονίας να στεφθεί με επιτυχία, και φρονεί ότι η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, που προβλέπεται να γίνει το 2008-2009, πρέπει να αξιοποιηθεί με στόχο την αύξηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης· χαιρετίζει τη θέσπιση της επενδυτικής διευκόλυνσης γειτονίας, που θα συμβάλει στην κινητοποίηση κεφαλαίων για τους εταίρους στο πλαίσιο της ΕΠΓ· υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη να διατηρηθεί μια συνολική ισορροπία μεταξύ των πτυχών της ΕΠΓ που αφορούν τις ανατολικές και τις νότιες περιοχές, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες και τους στόχους της ΕΕ στις περιφέρειες, την αποτελεσματικότητα της προηγούμενης βοήθειας και το μέγεθος του ενδιαφερόμενου πληθυσμού·

22.   καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις χρηματοδοτικές της ενισχύσεις και τις ικανότητες ανάλυσης της πολιτικής με εκείνες των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα), προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες στη δημιουργία των προϋποθέσεων και στην ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα σχέδια δράσης της ΕΠΓ·

23.   επιδοκιμάζει την ενθαρρυντική ιδέα του μέσου διευκόλυνσης της διακυβέρνησης για την παροχή πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης σε χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις· επιμένει ότι το μέσο αυτό πρέπει να ανταμείβει την πραγματική πρόοδο που επιτελείται για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατική διακυβέρνηση, βάσει διαφανών κριτηρίων κατανομής, και ότι πρέπει να αξιοποιείται για την περαιτέρω στήριξη της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων·

24.   συνιστά στενή και διαρκή επαγρύπνηση στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις ίδιες τις χώρες, τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καθορισμό των επιπέδων βοήθειας·

Γειτονικές Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

25.   σημειώνει ότι οι δημοκρατικές γειτονικές χώρες που μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκές χώρες και οι οποίες σέβονται το κράτος δικαίου μπορούν καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στην ΕΕ, και ότι ο ρυθμός και το βάθος μιας κοινής ευρωπαϊκής διαδικασίας πρέπει να αντιστοιχεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις ικανότητες πραγματοποίησης των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων και εκπλήρωσης των προϋποθέσεων (κριτήρια της Κοπεγχάγης) στις χώρες εταίρους και στην ΕΕ·

26.   λαμβάνοντας αυτό υπόψη, επαναλαμβάνει την άποψη που διατυπώθηκε στη σύσταση του Κοινοβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2007, προς το Συμβούλιο σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου(5)· θεωρεί ότι παρόμοια προσέγγιση πρέπει να εφαρμοσθεί για τις σχέσεις με τη Μολδαβία, δοθέντος ότι η αρχική περίοδος δέκα ετών ισχύος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη χώρα αυτή πρόκειται να λήξει τον Ιούνιο του 2008·

27.   σημειώνει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να καλέσει τη Λευκορωσία να συμμετάσχει, υπό καθεστώς παρατηρητή, στη διάσκεψη για την ΕΠΓ που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2007· ανησυχεί, ωστόσο, σοβαρά διότι δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση εκ μέρους της κυβέρνησης της Λευκορωσίας στην προσφορά υπό όρους συνεργασίας που διατυπώνεται στο ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου του 2006· καταδικάζει τις συνεχιζόμενες εκτελέσεις στη Λευκορωσία, τη μοναδική χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να επιβάλλει τη θανατική ποινή, και άλλες παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών από τις αρχές της Λευκορωσίας, και τις καλεί να ελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και να σταματήσουν κάθε καταπίεση των δημοκρατικών δυνάμεων, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στον λαό της Λευκορωσίας να επωφεληθεί από την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ευημερία, αλλά και από όλες τις δυνατότητες οι οποίες απορρέουν από τη στενότερη σύνδεση με την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ οφείλει, επειγόντως, να παράσχει αποτελεσματικότερη στήριξη στην κοινωνία των πολιτών, στα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα πολιτικά κόμματα που προασπίζονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών· καλεί μετ' επιτάσεως τη Λευκορωσία να αναστείλει προσωρινά την επιβολή της θανατικής ποινής ως πρώτο βήμα για την κατάργηση της καταδίκης σε θάνατο, και να κυρώσει το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα σχετικά πρωτόκολλά της· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) και να διασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ δεν θα χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας εις βάρος των πολιτών της Λευκορωσίας και της κοινωνίας των πολιτών·

28.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων, μειώνοντας το τρέχον κόστος χορήγησης θεώρησης για τους Λευκορώσους, ιδίως τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να φθάσει στο επίπεδο του κόστους που ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΠΓ, όπως η Ρωσία και η Ουκρανία·

29.   θεωρεί ότι η Λευκορωσία έχει την ίδια ευρωπαϊκή αποστολή και προοπτική με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, εφόσον υιοθετήσει τη δημοκρατία, επιδείξει σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ενισχύσει το κράτος δικαίου·

30.   είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να θεσπισθεί πλαίσιο παροχής κινήτρων με μεσοπρόθεσμους στόχους εφαρμογής, βασιζόμενο σε μια νέα γενιά συμφωνιών σύνδεσης, οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις χώρες της ΕΠΓ που σέβονται τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, είναι πρόθυμες να συνδεθούν στενότερα με την ΕΕ και επιδεικνύουν αντικειμενικές επιδόσεις στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΠΓ·

31.   φρονεί ότι οι εν λόγω συμφωνίες πρέπει να προβλέπουν την προοδευτική ανάπτυξη διμερών σχέσεων με την ΕΕ, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν, καθώς και υποχρεωτικά κριτήρια επιδόσεων που θα καθορίζονται στα από κοινού εγκεκριμένα σχέδια δράσης και θα συνοδεύονται από διαδικασία τακτικής παρακολούθησης· επαναλαμβάνει την παλαιότερη πρότασή του να συναφθούν με τις χώρες οι οποίες μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκές, εμβαθυμένες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου στο πλαίσιο πιθανού "Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Συν'·

32.   επιδοκιμάζει τη σύναψη συμφωνιών διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων και επανεισδοχής με την Ουκρανία, καθώς και την έναρξη ανάλογης διαδικασίας με τη Μολδαβία, και ζητεί όπως παρόμοιες συμφωνίες αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου· είναι πεπεισμένο ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να εξετασθεί η θέσπιση καθεστώτος χωρίς θεώρηση και να καθοριστούν τα απαραίτητα στάδια υλοποίησής του· τονίζει ότι, στην περίπτωση της Γεωργίας, η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων και ο ακούσιος αρνητικός αντίκτυπος της συμφωνίας διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων στις αποσχισθείσες γεωργιανές περιφέρειες της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας καθιστούν αναγκαία την ταχεία σύναψη συμφωνίας διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ· ζητεί μετ' επιτάσεως να εφαρμοσθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ατόμων που υπόκεινται σε συμφωνίες επανεισδοχής· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων εγγυήσεων πρόσβασης σε μια δίκαιη διαδικασία ασύλου για όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής "συνοπτικών διαδικασιών επανεισδοχής" σε άτομα που συλλαμβάνονται σε συνοριακές περιοχές, όπως προβλέπεται στη συμφωνία επανεισδοχής με την Ουκρανία και στην πρόταση για μια συμφωνία επανεισδοχής με τη Μολδαβία·

33.   τονίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων μεταφορών στην περιφέρεια, που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ, ιδίως του Διαδρόμου Μεταφορών Ευρώπης-Καυκάσου-Ασίας (TRASECA), αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό διαμετακόμισης των σχετικών χωρών·

34.   είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να επιδιωχθεί η βαθμιαία ενσωμάτωση των ανατολικών γειτόνων της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας, και ζητεί όπως οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της ενέργειας εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα, με την επιβολή των αρχών της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς και της διαφάνειας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τιμές, την πρόσβαση στα δίκτυα και την ενεργειακή αποδοτικότητα· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να περιληφθεί η εξωτερική ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΠΓ, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής για την Ασφάλεια (ΚΕΠΠΑ)·

35.   υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής διάστασης της ΕΠΓ· υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη σε περιφερειακά σχέδια πολιτικής συνεργασίας όπως η Κοινότητα Δημοκρατικής Επιλογής, η Συνεργασία Γεωργίας, Ουκρανίας, Αζερμπαϊτζάν και Μολδαβίας (GUAM) και η Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου, προκειμένου να προωθηθούν αποτελεσματικότερα η δημοκρατία, η εμπιστοσύνη, η πολυμερής συνεργασία και η βιώσιμη ανάπτυξη εντός της περιοχής·

36.   υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής της ΕΕ στην επίλυση των αποκαλούμενων "παγωμένων διενέξεων", μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων οικοδόμησης της εμπιστοσύνης, της διαχείρισης διενέξεων και προγραμμάτων στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και της ανάπτυξης κοινωνίας των πολιτών σε αποσχισθέντα εδάφη· επιδοκιμάζει το έργο της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ για τη Μολδαβία και την Ουκρανία (EUBAM)· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταστήσουν σαφές ότι η συμμετοχή στην ΕΠΓ δεσμεύει τις ενδιαφερόμενες χώρες σε σχέσεις καλής γειτονίας και ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ΕΠΓ, υποχρεώνει τις ενδιαφερόμενες χώρες να αναλάβουν νέες, ειλικρινείς προσπάθειες για την εξεύρεση διαρκών και βιώσιμων λύσεων στις διενέξεις στην περιφέρεια και να απόσχουν από επιθετικές δηλώσεις, απειλές και ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση και να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας·

37.   προτρέπει την Ουκρανία, στο πλαίσιο της ευθυγράμμισής της με τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ στον τομέα της ΚΕΠΠΑ , να συμμετάσχει στα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ κατά της ηγεσίας της μολδαβικής περιφέρειας της Υπερδνειστερίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν σημαντικά στην ειρηνική επίλυση της διένεξης για την Υπερδνειστερία·

38.   χαιρετίζει τη βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του ENPI για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Γεωργία και στις αποσχισθείσες από αυτή περιφέρειες της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής βοήθειας, υπό τη μορφή τοπικών σχεδίων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οικονομικής αποκατάστασης, στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με στόχο τη συμβολή στην επίλυση της διένεξης στην περιοχή·

39.   καλεί την Τουρκία να αναπτύξει ομαλές διπλωματικές σχέσεις και να ανοίξει τα χερσαία σύνορά της με τη γείτονα Αρμενία ως μέρος των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητα για τη διαρκή ειρήνη και οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής· ζητεί από την Τουρκία και την Αρμενία να αρχίσουν ειλικρινή διάλογο επί όλων των εκκρεμών θεμάτων·

40.   υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας πιο εξειδικευμένης πολιτικής για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, συμπληρωματικής της ΕΠΓ, και τονίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης με την Τουρκία και τη Ρωσία στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής για την περιοχή αυτή·

41.   θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της πολιτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χωρών που συμμετέχουν στο ανατολικό τμήμα της ΕΠΓ· προτείνει, για το λόγο αυτό, τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής συνέλευσης ΕΕ – Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURO-NEST) - κατά το παράδειγμα πολυμερών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων που έχουν ήδη συγκροτηθεί με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - στην οποία θα συμμετέχουν τα κοινοβούλια της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Αρμενίας, της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, και παρατηρητές από τη Λευκορωσία που προασπίζονται τη δημοκρατία·

42.   προκειμένου να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση, ενθαρρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν στην ανατολική συνιστώσα της ΕΠΓ, βήμα περιφερειακής πολυμερούς συνεργασίας σε υπουργικό επίπεδο, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την πολιτική διάσταση της ΕΠΓ στο ανατολικό τμήμα της Ευρώπης·

43.   είναι πεπεισμένο ότι αυτή η συνέλευση και υπουργική συνεργασία θα ήταν χρήσιμη για την εφαρμογή της ενισχυμένης ΕΠΓ και θα προσέθετε αξία στο έργο των διμερών διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, παρέχοντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, να συμβάλουν στην επίλυση των "παγωμένων διενέξεων" και να ενισχύσουν τον τακτικό πολυμερή διάλογο επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος με σαφή περιφερειακή διάσταση, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διαχείριση της μετανάστευσης, τα δικαιώματα του ανθρώπου κ.λπ.·

44.   υπογραμμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να τονιστεί η ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατικής επιλογής και του κράτους δικαίου ως αρχών που διέπουν την προσέγγιση αμφοτέρων των εταίρων στην κοινή γειτονία· καλεί τις ρωσικές αρχές να αναλάβουν την ευθύνη τους και να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας χωρών της ΕΠΓ, να εκπληρώσουν την υποχρέωση της Ρωσίας να διασφαλίσει την προστασία των μειονοτήτων σε περιοχές στις οποίες συμμετέχει σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και να μην αντιταχθεί στην πιθανή συμμετοχή ευρωπαϊκών στρατευμάτων και ευρωπαϊκού ειρηνευτικού σώματος σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης στις περιοχές των παγωμένων διενέξεων, όπως ζήτησαν ορισμένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη· εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση ενεργειακών πόρων ως μέσου επίτευξης πολιτικών στόχων· καλεί τη Ρωσία να αρχίσει εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ και τους κοινούς γείτονές μας σχετικά με τις δυνατότητες εμβάθυνσης της πολυμερούς συνεργασίας στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου·

45.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία να ενισχυθούν κατά στρατηγικό τρόπο οι σχέσεις με τους γείτονες των ανατολικών χωρών της ΕΠΓ, ιδίως τις χώρες της Κεντρικής Ασίας· χαιρετίζει, συναφώς, την πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική για την Κεντρική Ασία· φρονεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ειδική και εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Ασίας· τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον βασικό ρόλο του Καζακστάν στην περιοχή, από πολιτική, οικονομική και ενεργειακή άποψη, καθώς και τις διακεκριμένες και πετυχημένες κοσμικές πολυεθνοτικές δομές του, η χώρα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο παράδειγμα ενισχυμένης σχέσης μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το Καζακστάν πρέπει να επιτελέσει εκτεταμένες πολιτικές μεταρρυθμίσεις και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας·

46.   επιμένει ότι η εφαρμογή της ΕΠΓ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί κοινό πολιτικό καθήκον όλων των κρατών μελών της ΕΕ· προτείνει στην Επιτροπή να ληφθούν υπόψη οι μοναδικές εμπειρίες από τη συνδεόμενη με τη μετάβαση μεταρρύθμιση εκείνων των κρατών μελών που εντάχθηκαν στην ΕΕ τον 21ο αιώνα, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω και να τελειοποιηθούν οι νέοι μηχανισμοί που εφαρμόζονται επί του παρόντος και οι οποίοι μπορεί να αποβούν επωφελείς για τις χώρες της ΕΠΓ·

Γειτονικές Χώρες της Νοτίου Μεσογείου

47.   τονίζει με έμφαση τους ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Νοτίου Μεσογείου και υπογραμμίζει ότι η στενή συνεργασία είναι προς το συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών·

48.   υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει και να ενθαρρύνει με ενεργό τρόπο τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στις νότιες χώρες της ΕΠΓ, δεδομένου ότι τα πιθανά οφέλη από τις ευρείες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος τους· υπενθυμίζει επίσης ότι η πρόοδος είναι σταδιακή και εξαρτάται από την προσήλωση των χωρών μελών στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων·

49.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχέστερα τις διάφορες δυνατότητες για την επόμενη γενιά ολοκληρωμένων συμφωνιών με τις νότιες χώρες της ΕΠΓ· επιμένει ότι στις συμφωνίες αυτές πρέπει να περιληφθούν μηχανισμοί εφαρμογής της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου· επισημαίνει ότι οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες δεν πρέπει να αποβούν εις βάρος της εμβάθυνσης της πολυμερούς συνεργασίας σε ολόκληρη την περιοχή, και ιδιαίτερα εις βάρος της επιδίωξης των στόχων της διαδικασίας της Βαρκελώνης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η δημιουργία ελεύθερης ζώνης εμπορικών συναλλαγών· καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθεί η συνεργασία, για παράδειγμα μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας στο άνοιγμα γεωργικών αγορών και αγορών εργασίας στο μέλλον κατά τρόπον συμβατό με τις αρχές κοινωνικής προστασίας και ισότητας· καλεί τις νότιες χώρες της ΕΠΓ να αυξήσουν τις προσπάθειές τους σχετικά με το περαιτέρω άνοιγμα των οικονομικών τους συστημάτων και την εναρμόνιση των οικονομικών τους διατάξεων με τα οικεία τμήματα του κεκτημένου της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να εκχωρηθεί στις χώρες της Μεσογείου το δικαίωμα να ελέγχουν τον ρυθμό ελευθέρωσης των αγορών τους και των εθνικών τους στρατηγικών στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι η αποτελεσματικότερη χρήση του μέσου της πολιτικής γειτονίας για την προώθηση περιφερειακών σχεδίων θα καθιστούσε δυνατή τη βελτίωση της κατάστασης με στόχο την προαγωγή ενός πραγματικού ολοκληρωμένου περιφερειακού οικονομικού χώρου·

50.   επαναλαμβάνει ότι τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο κέντρο των αξιών της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από την έναρξη της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης έχει επιτευχθεί μεν ουσιαστική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, η πρόοδος αυτή όμως δεν είναι επαρκής, και ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις κυβερνήσεις, τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στις εν λόγω χώρες· τονίζει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης για την ανάπτυξη δημοκρατικής κουλτούρας και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να αρχίσει αποτελεσματικούς διαλόγους στον τομέα αυτόν και να αναπτύξει με ενεργό τρόπο κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές και κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, που αποσκοπούν στην προαγωγή της αμοιβαίας γνωριμίας, της ανεκτικότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών, κυρίως μεταξύ των νέων γενεών· θεωρεί ότι, για το σκοπό αυτό, οι νότιοι εταίροι πρέπει να είναι περισσότερο διαφανείς και ανοιχτοί στη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών· είναι, ωστόσο, πεπεισμένο ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ΕΕ να προβαίνει σε δημόσια κριτική και να λαμβάνει άλλα μέτρα σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

51.   αναγνωρίζει τις διαφορετικές περιστάσεις, ενδιαφέροντα και προτεραιότητες εκάστης των νοτίων χωρών, που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των σχεδίων δράσης· τονίζει ότι έχει μεγίστη σημασία να ενταθεί η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης (ΕΕΣ)· υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ με κανένα τρόπο δεν αντικαθιστά ή ανταγωνίζεται την ΕΕΣ, αλλά ότι οι δύο πολιτικές είναι συμπληρωματικές, καθιστώντας δυνατό τον συνδυασμό της πολυμερούς προσέγγισης της διαδικασίας της Βαρκελώνης με τη διμερή προοπτική· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις επικοινωνιακές της προσπάθειες, προκειμένου να αποσαφηνίσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο πολιτικών, τόσο στις χώρες-εταίρους όσο και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη·

52.   επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να συμμετάσχουν ενεργά στην επίλυση διενέξεων που μαστίζουν την περιοχή, αποτρέποντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο οι διενέξεις να εμποδίσουν την εφαρμογή της ΕΠΓ· τονίζει ότι η ΕΠΓ δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως εάν δεν επιλυθούν οι διενέξεις που καθιστούν την περιφερειακή συνεργασία δύσκολη ή αδύνατη· υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν δραστηριότητες της ΕΠΓ που μπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση των διενέξεων και πρέπει να εστιασθούν σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η διαχείριση των συνόρων, η υποστήριξη διαδικασιών συμφιλίωσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η υποστήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει το σημαντικό ρόλο του μέσου διευκόλυνσης της διακυβέρνησης στην πρόληψη και στην επίλυση των συγκρούσεων· επιμένει, εν προκειμένω, στην ανάγκη για συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ της ΕΠΓ και άλλων μέσων και τομέων πολιτικής, καθώς και στην ανάγκη για διαρθρωμένη ανάλυση των διενέξεων και για ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα των συγκρούσεων κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση προγραμμάτων·

53.   επαναλαμβάνει ότι η ΕΠΓ, από κοινού με την ΕΕΣ, αποτελούν το πλαίσιο για όλους τους τομείς συνεργασίας· φρονεί ότι η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να είναι εφικτή και οπωσδήποτε να διευκολύνεται· επισημαίνει ότι η εξέταση νέων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συνεργασίας στη Μεσόγειο πρέπει να εμπεριέχει σε κάθε περίπτωση τη νέα ώθηση της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, γεγονός το οποίο επιβάλλει να εξετάζονται σοβαρά τα όρια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία χρόνια· εμμένει στην άποψη ότι η Μεσόγειος πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί επίκεντρο κοινού πολιτικού ενδιαφέροντος για όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει τη σημασία της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης· προσδοκά ότι το σώμα αυτό θα συμμετέχει στην παρακολούθηση της εξέλιξης της ευρωμεσογειακής πολιτικής·

54.   θεωρεί σημαντική την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων, ακόμη και μέσω νέων σχέσεων, με τις χώρες που γειτνιάζουν με τις γειτονικές μας χώρες, όπως οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

55.   επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εξακολουθήσει να εξετάζει με κάθε λεπτομέρεια την εφαρμογή της ΕΠΓ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τις εξουσίες του, συμπεριλαμβανομένων, ως ύστατη λύση, των εξουσιών του ως αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής, και συνεχίζοντας τον διάλογο με την Επιτροπή για την εφαρμογή του ENPI και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, διάλογος που άρχισε το 2007 και που πρόκειται να συνεχισθεί με στόχο την αναθεώρηση που έχει προγραμματισθεί για το 2009· προτίθεται να εξετάζει σε τακτικά διαστήματα τις εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει για σχέδια δράσης στο πλαίσιο της ΕΠΓ, για την αξιολόγηση της εφαρμογής τους ούτε για την πρόοδο των συζητήσεων στο πλαίσιο των υποεπιτροπών για τα δικαιώματα του ανθρώπου·

56.   έχει επίγνωση του ρόλου του ως σημαντικού διαμορφωτή γνώμης και ως βήματος για δημόσια συζήτηση και προτίθεται να ενισχύσει τη συνεργασία του με τα κοινοβούλια και τις κοινωνίες των πολιτών στις χώρες της ΕΠΓ· αναλαμβάνει, συνεπώς, να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τις αντιπροσωπείες του σε διακοινοβουλευτικά όργανα· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της μη κυβερνητικής διάστασης, συγκεκριμένα του ευρωμεσογειακού βήματος της κοινωνίας των πολιτών, για την ενίσχυση της πολιτικής δυναμικής στις νότιες χώρες εταίρους·

o
o   o

57.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια όλων των χωρών της ΕΠΓ, καθώς και της Τουρκίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ C 287 Ε, 24.11.2006, σ. 312.
(2) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 113.
(3) ΕΕ C 314 E, 21.12.2006, σ. 330.
(4) ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0355.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου