Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0187(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0430/2007

Indgivne tekster :

A6-0430/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2007 - 7.2
CRE 29/11/2007 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0546

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 33k
Torsdag den 29. november 2007 - Bruxelles
Måleenheder ***I
P6_TA(2007)0546A6-0430/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (KOM(2007)0510 - C6-0277/2007 - 2007/0187(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0510),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0277/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0430/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik