Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0187(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0430/2007

Ingediende teksten :

A6-0430/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/11/2007 - 7.2
CRE 29/11/2007 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0546

Aangenomen teksten
PDF 189kWORD 29k
Donderdag 29 november 2007 - Brussel
Meeteenheden ***I
P6_TA(2007)0546A6-0430/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 november 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (COM(2007)0510 – C6-0277/2007 – 2007/0187(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0510),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0277/2007),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6-0430/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid