Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0172(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0452/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0452/2007

Viták :

PV 28/11/2007 - 23
CRE 28/11/2007 - 23

Szavazatok :

PV 29/11/2007 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0550

Elfogadott szövegek
PDF 345kWORD 96k
2007. november 29., Csütörtök - Brüsszel
Pénzügyi támogatás Libanonnak *
P6_TA(2007)0550A6-0452/2007

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 – 2007/0172(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0476),

–   tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0290/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikke (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A6-0452/2007),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
(-1) preambulumbekezdés (új)
(-1) Az Európai Uniónak érdekében áll, hogy megszilárdítsa Libanon szuverenitását, területi sértetlenségét és függetlenségét, megszabadítsa az országot a külföldi beavatkozástól, és megerősítse törvényes és demokratikus kormányát.
Módosítás: 2
(-1a) preambulumbekezdés (új)
(-1a) Az Európai Unió és tagállamai kiemelkedő szerepet játszanak az új, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Libanoni Hadereje misszióban, és elkötelezték magukat az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1701. határozatának (2006) teljes végrehajtása mellett, annak érdekében, hogy stabilizálják a térséget, és hosszú távú megoldást találjanak azokra az okokra, amelyek Libanonban a 2006. nyári konfliktushoz vezettek.
Módosítás: 3
(1a) preambulumbekezdés (új)
(1a)  Libanonnak érdekében áll, hogy megfelelő egyensúlyt találjon a konfliktus utáni kiadások, az újjáépítés, a túlzott adósság és a társadalmi szükségletek között, külön figyelmet fordítva az oktatási és képzési szektorra, valamint a szegénység elleni küzdelemre.
Módosítás: 4
(2) preambulumbekezdés
(2)  Libanon társulási megállapodást írt alá az Európai Közösségekkel és annak tagállamaival, amely 2006. április 1-jén lépett hatályba.
(2)  Libanon az euro-mediterrán partnerség keretében társulási megállapodást írt alá az Európai Közösségekkel és annak tagállamaival, amely 2006. április 1-jén lépett hatályba.
Módosítás: 5
(4) preambulumbekezdés
A Libanon és az Európai Unió közötti kapcsolatok az európai szomszédsági politika keretein belül fejlődnek, ami a várakozások szerint a gazdasági kapcsolatok elmélyítéséhez vezet majd. Az EU és Libanon megállapodtak egy európai szomszédságpolitikai cselekvési tervben, amely az EU-Libanon kapcsolatok és a vonatkozó szakpolitikák tekintetében középtávú prioritásokat határoz meg.
(4)  A Libanon és az Európai Unió közötti kapcsolatok az európai szomszédsági politika (ESZA) keretein belül is fejlődnek, amelynek célkitűzései között szerepel a gazdasági kapcsolatok elmélyítése. Ebben az összfüggésben az EU és Libanon 2007 januárjában megállapodtak egy cselekvési tervben, amely kapcsolataik és a vonatkozó szakpolitikák tekintetében középtávú prioritásokat határoz meg.
Módosítás: 6
(4a) preambulumbekezdés (új)
(4a)  Az EU és Libanon közötti fenti cselekvési terv 2007. január 19-i elfogadása különösen jelentősen hozzájárult az ország stabilizálásához.
Módosítás: 7
(4b) preambulumbekezdés (új)
(4b)  Az ebben a határozatban előirányzott rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásra sürgős szükség van, mivel az európai szomszédsági és partnerségi eszköz ágazati reformokra irányuló forrásai csak 2009 után fognak Libanon rendelkezésére állni. A tervezett rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás kitölti ezt az űrt, hiszen ez a támogatás a 2007–2009 közötti időszakban áll rendelkezésre, és azonnali hatást gyakorol Libanon fizetési egyenlegére. Következésképpen egy egyetértési nyilatkozatban olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek biztosítják a két intézkedés egymást kiegészítő jellegét.
Módosítás: 8
(4c) bekezdés (új)
(4c)  A 2006-os háború Libanon gazdaságára gyakorolt makro-pénzügyi, és az elhúzódó politikai válságnak az ország krónikusan gyenge és törékeny intézményrendszerére gyakorolt hátrányos hatása még inkább szükségessé teszi a nemzetközi pénzügyi támogatást, amelynek egy részéről a Libanon támogatásáról 2007 januárjában folytatott nemzetközi adományozó konferencián (III. párizsi konferencián) már született döntés. Ezért az ebben a határozatban előirányzott rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatást, amely a Közösség Libanon iránti kötelezettségvállalásának részét képezi, további késlekedés nélkül, végre kell hajtani.
Módosítás: 9
(8a) preambulumbekezdés (új)
(8a)  A 2006 nyarán lezajlott, Izraellel szembeni konfliktus hatása és a múltbeli gazdaságpolitikák halmozott hatásai súlyos gazdasági és pénzügyi válsághoz vezettek, amely sürgős intézkedést tesz szükségessé.
Módosítás: 10
(8b) preambulumbekezdés (új)
(8b)  Az Európai Unió makroszintű pénzügyi támogatásának nem pusztán a Bretton Woods-i intézményektől származó programokat és forrásokat kell kiegészítenie, hanem biztosítania kell az EU részvétel hozzáadott értékét is.
Módosítás: 11
(8c) bekezdés (új)
(8c)  A Közösségnek biztosítania kell, hogy az EU makroszintű pénzügyi támogatása jogi szempontból és alapvetően összhangban álljon a külső fellépés és az egyéb vonatkozó közösségi politikák különféle területein belül hozott intézkedésekkel. A politika megfogalmazása során – beleértve az egyetértési nyilatkozatot és a támogatási megállapodást –, valamint annak végrehajtása során biztosítani kell a következetességet.
Módosítás: 12
(8d) preambulumbekezdés (új)
(8d)  A Közösségnek biztosítania kell továbbá, hogy az EU makroszintű pénzügyi támogatása rendkívüli és időben korlátozott, valamint kiegészítő szerepet tölt be a Bretton Woods-i intézmények, bilaterális adományozók és a Párizsi Klub hitelezői által adott támogatás mellett, továbbá hogy a világosan meghatározott követelményeknek – közöttük politikai előfeltételeknek – való megfelelés feltételéhez kötődik, és azt a csalás és a pénzügyi szabálytalanságok megelőzése érdekében gondosan figyelemmel követik és értékelik.
Módosítás: 13
(9) preambulumbekezdés
(9)  E közösségi pénzügyi támogatást képező összeg felszabadítása a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül történik.
(9)   Ezt a pénzügyi támogatást csak akkor szabad nyújtani, miután megállapították, hogy kielégítően eleget tettek a libanoni hatóságokkal való megállapodás tárgyát képező feltételeknek. A feltételeknek, amelyek mellett részletek fizethetők ki a rendkívüli támogatásból, és amelyeket az egyetértési nyilatkozatba és egy támogatási megállapodásba kell foglalni, konkrét célkitűzéseket kell magukban foglalniuk, amelyeket a következő területeken kell elérni: az átláthatóság javítása és az államháztartás fenntarthatóságának növelése; makrogazdasági és költségvetési prioritások alkalmazása; és a nemzetközi demokratikus és emberi jogi normáknak, valamint a jogállamiság alapvető elveinek való teljes megfelelés. A részletek kifizetésének alapját a fenti célkitűzések megvalósításában elért tényleges előrelépésnek kell képeznie. E közösségi pénzügyi támogatást képező összeg felszabadítása a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül történik.
Módosítás: 14
(9a) preambulumbekezdés (új)
(9a)  Az Európai Unió erőteljes pénzügyi és politikai támogatásának feltételesen a – teljes területe felett teljes körű szuverenitást gyakorolni képes – libanoni állam sikeres újjáépítésén, gazdasági és társadalmi helyzetének javításán és az ország demokratizálási folyamatának erősítésén kell alapulnia.
Módosítás: 15
(10) preambulumbekezdés
(10)  E támogatást a Bizottság kezeli a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttműködve.
(10)  E támogatást a Bizottság kezeli a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal és az Európai Parlamenttel együttműködve.
Módosítás: 16
1. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés
1.  A Közösség Libanon számára legfeljebb 80 millió EUR összegű pénzügyi támogatást nyújt, a háborút követő libanoni újjáépítést és a fenntartható gazdasági helyreállítást célzó hazai erőfeszítések alátámasztása, és így a kormány gazdasági programjának végrehajtására nehezedő pénzügyi teher enyhítése érdekében.
1.  A Közösség Libanon számára legfeljebb 80 millió EUR összegű rendkívüli pénzügyi támogatást nyújt, a háborút követő libanoni újjáépítést és a fenntartható gazdasági helyreállítást célzó hazai erőfeszítések alátámasztása, és így a kormány gazdasági programjának végrehajtására nehezedő pénzügyi teher enyhítése és a Libanon kereskedelmi és folyó fizetési mérlege egyenlegét érintő további romlás elkerülése érdekében.
Módosítás: 17
1. cikk (2) bekezdés
2.  A közösségi makroszintű pénzügyi támogatást a Bizottság kezeli a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal szorosan együttműködve és oly módon, hogy az összhangban álljon a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Libanon között létrejött megállapodásokkal vagy egyezményekkel.
2.  A közösségi makroszintű pénzügyi támogatást a Bizottság kezeli a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal szorosan együttműködve és oly módon, hogy az összhangban álljon a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Libanon között létrejött megállapodásokkal vagy egyezményekkel. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság eljárásairól, és biztosítja számára a vonatkozó dokumentumokat.
Módosítás: 18
1. cikk (3) bekezdés
3.  A közösségi pénzügyi támogatást két évre bocsátják rendelkezésre, amely időszak az e határozat hatálybalépését követő első napon veszi kezdetét. Amennyiben azonban a körülmények megkövetelik, a Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően úgy határozhat, hogy legfeljebb egy évvel meghosszabbítja a rendelkezésre állási időszakot.
3.  A közösségi pénzügyi támogatást két évre bocsátják rendelkezésre, amely időszak az e határozat hatálybalépését követő első napon veszi kezdetét.
Módosítás: 19
2. cikk (1) bekezdés
1.  A Bizottságnak – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően – hatáskörében áll megállapodni a libanoni hatóságokkal a pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, egyetértési nyilatkozatba, illetve a vissza nem térítendő támogatásról és a hitelekről szóló megállapodásokba foglalt gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről. E feltételeknek összhangban kell lenniük az 1. cikk (2) bekezdésében említett megállapodásokkal és egyezményekkel.
(1)  A Bizottságnak – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően – hatáskörében áll megállapodni a libanoni hatóságokkal a pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, egyetértési nyilatkozatba, illetve a vissza nem térítendő támogatásról és a hitelekről szóló megállapodásokba foglalt gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről. E feltételeknek összhangban kell lenniük az 1. cikk (2) bekezdésében említett megállapodásokkal és egyezményekkel. Az egyetértési nyilatkozatot és a támogatási megállapodást haladéktalanul benyújtják a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Az e bekezdésben említett feltételeknek konkrét célkitűzéseket kell tartalmaznia a következő területeken: az átláthatóság javítása és az államháztartás fenntarthatóságának növelése; makrogazdasági és költségvetési prioritások alkalmazása; és a nemzetközi demokratikus és emberi jogi normáknak, valamint a jogállamiság alapvető elveinek való teljes megfelelés. E feltételek a szegénység elleni küzdelemre, az oktatásra és az egészségügyre összpontosító gazdasági és szociális politikák megvalósításának ösztönzését is szolgálják. A részleteknek az előirányzott makroszintű pénzügyi támogatásból való kifizetésének alapját a fenti célkitűzések megvalósításában elért tényleges előrelépésnek kell képeznie. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság növelése érdekében az Európai Unió makroszintű pénzügyi támogatásának feltételeit közzé kell tenni.
Módosítás: 20
2. cikk (2) bekezdés
2.  A közösségi pénzügyi támogatás végrehajtása során a Bizottság felügyeli a közösségi pénzügyi támogatás tekintetében alkalmazandó libanoni pénzügyi megállapodások, igazgatási eljárások, valamint külső és belső ellenőrző mechanizmusok megbízhatóságát.
2.  A közösségi pénzügyi támogatás végrehajtása során a Bizottság gondosan felügyeli a közösségi pénzügyi támogatás tekintetében alkalmazandó libanoni pénzügyi megállapodások, igazgatási eljárások, valamint külső és belső ellenőrző mechanizmusok megbízhatóságát.
Módosítás: 21
2. cikk (3) bekezdés
3.  A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy Libanon gazdaságpolitikája összhangban van-e a támogatás célkitűzéseivel, és hogy kielégítően teljesülnek-e a megállapodás szerinti gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételek. Ennek során a Bizottság szorosan együttműködik a Bretton Woods-i intézményekkel és szükség esetén a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal.
3.  A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy Libanon gazdaságpolitikája összhangban van-e a támogatás célkitűzéseivel, és hogy kielégítően teljesülnek-e a megállapodás szerinti gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételek. Ennek során a Bizottság szorosan együttműködik a Bretton Woods-i intézményekkel, és szükség esetén a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal és az Európai Parlamenttel.
Módosítás: 22
2. cikk (3a) bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság, miután tájékoztatta az Európai Parlamentet és a Tanácsot, Libanon politikai fejlődéséhez igazíthatja az ebben a határozatban előirányzott rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás nyújtását, mindvégig észben tartva azt, hogy az ország stabilitását kell fokozni, és nem pedig a belső válságot növelni.
Módosítás: 23
2a. cikk (új)
2a. cikk
A Bizottság – miután tájékoztatta az Európai Parlamentet és a Tanácsot – felfüggesztheti e rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás nyújtását, amennyiben a libanoni politikai helyzet romlása ténylegesen ellehetetleníti e támogatás célkitűzéseinek teljesítését, illetve a nemzetközi demokratikus és emberi jogi szabványok és a jogállamiság alapelveinek súlyos megsértése esetén.
Módosítás: 24
3. cikk (1) bekezdés
1.  A Bizottság a közösségi pénzügyi támogatást legfeljebb három részletben bocsátja Libanon rendelkezésére.
1.  A Bizottság a közösségi pénzügyi támogatást három részletben bocsátja Libanon rendelkezésére.
Módosítás: 25
3. cikk (4) bekezdés
4.  A pénzeszközök a Banque du Libannak folyósítandók, és kizárólag Libanon finanszírozási igényeinek kielégítésére használhatók fel.
4.  A pénzeszközök a Banque du Libannak folyósítandók, és kizárólag Libanon finanszírozási igényeinek kielégítésére használhatók fel, és ezeket a "Rendkívüli pénzügyi támogatás az Európai Uniótól" megnevezés alatt veszik nyilvántartásba.
Módosítás: 26
4. cikk
A közösségi pénzügyi támogatás végrehajtása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel és végrehajtási szabályaival összhangban történik. A libanoni hatóságokkal kötött egyetértési nyilatkozat és a támogatási/hitelmegállapodások rendelkeznek Libanon megfelelő intézkedéseiről az e támogatást érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzését és az ellenük való küzdelmet illetően. Rendelkeznek továbbá a Bizottság által végzett ellenőrzésről is – beleértve a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra jogosult Európai Csalás Elleni Hivatalt – és adott esetben a Számvevőszék által végzett, helyszínen végrehajtott pénzügyi ellenőrzésekről.
A közösségi pénzügyi támogatás végrehajtása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel és végrehajtási szabályaival összhangban történik. A libanoni hatóságokkal kötött egyetértési nyilatkozat és a támogatási/hitelmegállapodások rendelkeznek a Libanon által végrehajtandó konkrét intézkedésekről az e támogatást érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzését és az ellenük való küzdelmet illetően. A pénzeszközök kezelése és kifizetése során a nagyobb fokú átláthatóság biztosítása érdekében rendelkeznek továbbá a Bizottság által végzett ellenőrzésről is – beleértve a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra jogosult Európai Csalás Elleni Hivatalt – és adott esetben a Számvevőszék és az érintett szereplők jóváhagyásával független ellenőrök által végzett, a helyszínen végrehajtott pénzügyi ellenőrzésekről.
Módosítás: 27
5. cikk
A Bizottság minden év augusztus 31-éig benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e határozat előző évi végrehajtásának értékeléséről szóló jelentést. A jelentés megvilágítja a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott szakpolitikai feltételek, Libanon aktuális gazdasági és költségvetési eredményei, valamint a Bizottságnak a folyósítási részletek felszabadítására vonatkozó határozata közötti összefüggést.
A Bizottság minden év augusztus 31-éig benyújtja az Európai Parlament érintett bizottságainak és a Tanácsnak az e határozat előző évi végrehajtásának értékeléséről szóló jelentést. A jelentés megvilágítja a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott szakpolitikai feltételek, Libanon aktuális gazdasági és költségvetési eredményei, valamint a Bizottságnak a folyósítási részletek felszabadítására vonatkozó határozata közötti összefüggést.
Módosítás: 28
5a. cikk (új)
5a. cikk
A Bizottság az e határozatban megállapított támogatásra vonatkozó végrehajtási idő lejárta után legkésőbb két évvel utólagos értékelési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Módosítás: 29
6. cikk
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba, és ezt követően két évig lesz érvényben.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat