Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0158(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0428/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0428/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2007 - 7.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0551

Elfogadott szövegek
PDF 423kWORD 128k
2007. november 29., Csütörtök - Brüsszel
A tárgyalást megelőző eljárásokban hozott, igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat *
P6_TA(2007)0551A6-0428/2007

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió tagállamai között a tárgyalást megelőző eljárásokban hozott, igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2006)0468),

–   tekintettel az EU-Szerződés 31. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjára, valamint 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0328/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0428/2007),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.   felhívja a Bizottság figyelmét, hogy az európai elfogatóparancs letartóztatási és átadási eljárásait oly módon kell kiigazítani, hogy azok kiterjedjenek minden olyan esetre, amikor a gyanúsítottat az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat megsértését követően át kell adni az eljárás szerinti államnak;

4.   felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.   felhívja a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Az Európai Parlament módosításai
Módosítás: 1
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS
(5)  A tagállamoknak lehetővé kell tenniük videokonferencia tartását, hogy elkerüljék azon szükségtelen költségeket és nehézségeket, melyek a gyanúsított előzetes kihallgatás vagy tárgyalás céljából történő szállítása során felmerülnének.
(5)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni az Európai Unió tagállamai közötti 2000. május 29-i kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény1 10. cikkében foglalt eljárás alkalmazását, hogy elkerüljék azon szükségtelen költségeket és nehézségeket, melyek a gyanúsított előzetes kihallgatás vagy tárgyalás céljából történő szállítása során felmerülnének.
________________________
1HL C 197., 2000.7.12., 1. o.
Módosítás: 2
(6a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(6a)  Az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat megsértése esetén a kibocsátó hatóság dönthet arról, hogy európai elfogatóparancsot ad ki a gyanúsítottnak a kibocsátó állam számára történő átadása érdekében. Ebben az esetben, amelyet kizárólag a jelen kerethatározat alkalmazására kell korlátozni, a 2002/584/IB kerethatározat valamennyi olyan bűncselekményre kiterjed, amellyel kapcsolatosan igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat bocsátható ki.
Módosítás: 3
1. cikk első bekezdés
E kerethatározat létrehozza az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatot és a tagállamok közötti, tárgyalást megelőző átadási eljárást.
E kerethatározat létrehozza az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatot.
Módosítás: 4
1. cikk, második bekezdés
Az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat valamely tagállam illetékes hatósága által hozott olyan igazságügyi hatósági határozat, amely lehetővé teszi egy nem honos gyanúsítottnak a lakóhelye szerinti tagállamba való visszatérését azzal a feltétellel, hogy eleget tesz a felügyeleti intézkedéseknek, és amelynek célja az eljárás megfelelő lefolytatásának és különösen annak biztosítása, hogy e személy a kibocsátó tagállam bírósága előtt megjelenik.
Az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat valamely tagállam illetékes hatósága által hozott olyan igazságügyi hatósági határozat, amely lehetővé teszi egy nem honos gyanúsítottnak az aktuális jogszerű és szokásos lakóhelye szerinti tagállamba, vagy a gyanúsított kérésére és az érintett tagállam hozzájárulásával bármely más tagállamba való visszatérését azzal a feltétellel, hogy eleget tesz a felügyeleti intézkedéseknek, és amelynek célja az eljárás megfelelő lefolytatásának és különösen annak biztosítása, hogy e személy a kibocsátó tagállam bírósága előtt megjelenik.
Módosítás: 5
3. cikk
3. cikk
Az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat végrehajtására vonatkozó kötelezettség
A tagállamok minden igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatot a kölcsönös elismerés elve alapján és e kerethatározat rendelkezéseinek megfelelően hajtanak végre.
törölve
Módosítás: 6
4a. cikk (új)
4a. cikk
Költségek
(1)  Azokat a költségeket, amelyek a végrehajtó állam területén az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat végrehajtása során merülnek fel, e tagállam viseli.
(2)  Minden egyéb költséget a kibocsátó állam visel.
Módosítás: 7
5. cikk (1) bekezdés
(1)  Az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatot a kibocsátó hatóság azután hozhatja meg, hogy a gyanúsítottat tájékoztatta a 6. cikk alapján elrendelt kötelezettségekről, valamint különösen a 17. és 18. cikk szerinti következményekről.
(1)  Az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat kibocsátása után a kibocsátó hatóság számára érthető nyelven tájékoztatja a gyanúsítottat a 6. cikk alapján elrendelt kötelezettségekről, valamint különösen a 17. és 18. cikk szerinti következményekről.
Módosítás: 8
6. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
Az eljárás akadályozása vagy újabb bűncselekmény elkövetése az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat megsértését jelentheti.
Az eljárás akadályozása vagy újabb bűncselekmény elkövetése az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat megsértését jelenti.
Módosítás: 9
6. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés
A kibocsátó hatóság a gyanúsítottal szemben a következő kötelezettség(ek)et írhatja elő:
A kibocsátó hatóság a gyanúsítottal szemben a következő kötelezettség(ek)et írhatja elő:
a) azon bűncselekményekkel kapcsolatos előzetes kihallgatásokon való részvétel, melyek elkövetésével vádolják;
a) azon bűncselekményekkel kapcsolatos előzetes kihallgatásokon való részvétel, melyek elkövetésével vádolják;
b) a kibocsátó állam bizonyos helyeire való engedély nélküli belépés tilalma; vagy
b) a kibocsátó vagy végrehajtó állam bizonyos helyeire vagy területeire való engedély nélküli bejárás tilalma.
c) a gyanúsított előzetes kihallgatás vagy tárgyalás céljából történő átadásával kapcsolatos költségek megtérítése.
Módosítás: 10
6. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, ca) pont (új)
ca) a végrehajtó hatóság tájékoztatása lakóhelyének a végrehajtó államban bekövetkező bármely változásáról.
Módosítás: 11
6. cikk (2) bekezdés c) pont
c) útlevelének vagy más személyazonosító iratainak a végrehajtó hatóság számára történő átadása;
törölve
Módosítás: 12
6. cikk (2) bekezdés e) pont
e) meghatározott időpontokban meghatározott munkahelyen való tartózkodás a végrehajtó államban;
e) meghatározott időpontokban meghatározott munkahelyen, szolgálati helyen stb. való tartózkodás a végrehajtó államban;
Módosítás: 13
6. cikk, (2) bekezdés, ga) pont (új)
ga) meghatározott személyekkel vagy tárgyakkal való érintkezés kerülése;
Módosítás: 14
6. cikk (2) bekezdés h) pont
h) meghatározott orvosi kezelésben való részvétel.
h) a gyanúsított hozzájárulásával meghatározott orvosi kezelésben való részvétel;
Módosítás: 15
6. cikk (2) bekezdés ha) pont (új)
ha) elektronikus távvezérelt felügyelet alkalmazása.
Módosítás: 16
6. cikk (2a) bekezdés (új)
(2a)  E kerethatározat átültetésekor minden tagállam értesíti a Tanács Főtitkárságát azokról az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő kötelezettségekről, amelyeket kész felügyelni. A Tanács Főtitkársága a részére eljuttatott információt valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.
Módosítás: 17
6. cikk, (3) bekezdés
(3)  Az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatban fel kell tüntetni a kibocsátó hatóság által e cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerint előírt valamennyi kötelezettséget.
(3)  Az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatban fel kell tüntetni a kibocsátó hatóság által az (1) és (2) bekezdés szerint előírt valamennyi kötelezettséget.
Módosítás: 19
6. cikk (4) bekezdés (1a) albekezdés (új)
Az első albekezdésben említett módosítások kizárólag technikai jellegűek, és önmagukban nem írnak elő további kötelezettségeket a gyanúsítottal szemben.
Módosítás: 20
8. cikk (1a) bekezdés (új)
(1a)  A gyanúsított kérésére az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatot továbbítani kell bármely olyan tagállamnak, amelynek illetékes hatósága hozzájárul a továbbításhoz.
Módosítás: 21
10. cikk, (1) bekezdés
(1)  A megkeresett államban a bíróság, a bíró, a vizsgálóbíró vagy az ügyész megtagadja az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat elismerését és végrehajtását, amennyiben egyértelmű, hogy az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat alapjául szolgáló bűncselekmény miatt büntetőeljárás indítása sértené a ne bis in idem elvét.
(1)  A megkeresett állam illetékes hatósága megtagadja az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat elismerését és végrehajtását, amennyiben egyértelmű, hogy az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat alapjául szolgáló bűncselekmény miatt büntetőeljárás indítása sértené a ne bis in idem elvét.
Módosítás: 22
10. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész
(2)  A megkeresett államban a bíróság, a bíró, a vizsgálóbíró vagy az ügyész megtagadhatja az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat elismerését és végrehajtását a következő egy vagy több ok miatt:
(2)  A megkeresett állam illetékes hatósága megtagadhatja az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat elismerését és végrehajtását a következő egy vagy több ok miatt:
Módosítás: 23
12. cikk, (1) bekezdés
(1)  A megkeresett államban a bíróság, a bíró, a vizsgálóbíró vagy az ügyész a lehető leghamarabb, de legkésőbb az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat kézhezvételétől számított öt napon belül dönt arról, hogy a határozatot elismeri és végrehajtja, vagy az elismerést és a végrehajtást valamely okból megtagadja. A megkeresett állam illetékes hatósága a kibocsátó államot e határozatról bármely olyan eszközzel tájékoztatja, amely írásbeli változat készítésére alkalmas.
(1)  A megkeresett állam illetékes hatósága a lehető leghamarabb, de legkésőbb az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat kézhezvételétől számított öt napon belül dönt arról, hogy a határozatot elismeri és végrehajtja, vagy az elismerést és a végrehajtást valamely okból megtagadja. A megkeresett állam illetékes hatósága a kibocsátó államot e határozatról bármely olyan eszközzel tájékoztatja, amely írásbeli változat készítésére alkalmas.
Módosítás: 24
12. cikk, (3) bekezdés
(3)  Amennyiben az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat hiányos, a megkeresett államban a bíróság, a bíró, a vizsgálóbíró vagy az ügyész elhalaszthatja a határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést mindaddig, amíg azt a kibocsátó hatóság ki nem egészíti.
(3)  Amennyiben az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat hiányos, a megkeresett állam illetékes hatósága elhalaszthatja a határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést mindaddig, amíg azt a kibocsátó hatóság ki nem egészíti.
Módosítás: 25
12. cikk, (4) bekezdés
(4)  Amennyiben a (3) bekezdés szerint az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést elhalasztották, a megkeresett államban a bíróság, a bíró, a vizsgálóbíró vagy az ügyész – az okok megadásával – haladéktalanul és közvetlenül tájékoztatja erről a kibocsátó hatóságot bármely olyan eszközzel, amely írásbeli változat készítésére alkalmas.
(4)  Amennyiben a (3) bekezdés szerint az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat elismerésére és végrehajtására vonatkozó döntést elhalasztották, a megkeresett állam illetékes hatósága – az okok megadásával – haladéktalanul és közvetlenül tájékoztatja erről a kibocsátó hatóságot bármely olyan eszközzel, amely írásbeli változat készítésére alkalmas.
Módosítás: 26
12. cikk (4a) bekezdés (új)
(4a)  A kibocsátó hatóság tájékoztatja a gyanúsítottat az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat elismerésének és végrehajtásának bármely elhalasztásáról.
Módosítás: 27
13. cikk (4) bekezdés
(4)  A kibocsátó hatóság a gyanúsítottat a kibocsátó állam jogával összhangban kihallgatja. E követelmény a kibocsátó hatósággal fennálló megfelelő video- vagy telefonkapcsolaton keresztül (video- vagy telefonkonferencia keretében történő kihallgatással) teljesíthető. A kibocsátó hatóság az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat felülvizsgálatával kapcsolatban a végrehajtó hatósággal is konzultál.
(4)  A kibocsátó hatóság a gyanúsítottat a kibocsátó állam jogával összhangban kihallgatja. E követelmény a végrehajtó és a kibocsátó hatóság közötti, a 2000. május 29-i egyezmény 10. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával is teljesíthető. A kibocsátó hatóság az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat felülvizsgálatával kapcsolatban a végrehajtó hatósággal is konzultál.
Módosítás: 28
17. cikk (4) bekezdés
(4)  Az (1) bekezdés szerinti határozat meghozatala előtt a kibocsátó hatóság a gyanúsítottat a kibocsátó állam jogával összhangban kihallgatja. E követelmény a végrehajtó és a kibocsátó hatóság közötti megfelelő video- vagy telefonkapcsolaton keresztül (video- vagy telefonkonferencia keretében történő kihallgatással) teljesíthető. A kibocsátó hatóság a végrehajtó hatósággal is konzultál.
(4)  Az (1) bekezdés szerinti határozat meghozatala előtt a kibocsátó hatóság a gyanúsítottat a kibocsátó állam jogával összhangban kihallgatja. E követelmény a végrehajtó és a kibocsátó hatóság közötti, a 2000. május 29-i egyezmény 10. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával is teljesíthető. A kibocsátó hatóság a végrehajtó hatósággal is konzultál.
Módosítás: 29
18. cikk
A gyanúsított letartóztatásának és átadásának feltételei
A gyanúsított letartóztatása és átadása
(1)  Amennyiben a kibocsátó hatóság a gyanúsított letartóztatásáról és a kibocsátó államnak történő átadásáról határoz, a gyanúsított letartóztatásának helye szerinti tagállam igazságügyi hatósága a gyanúsítottat kihallgatja.
(1)  Amennyiben a kibocsátó hatóság a gyanúsított letartóztatásáról és a kibocsátó államnak történő átadásáról határoz, európai elfogatóparancsot bocsát ki a 2002/584/IB kerethatározat rendelkezéseinek megfelelően.
(2)   Amennyiben a gyanúsított az átadásába beleegyezik, a gyanúsított letartóztatásának helye szerinti tagállam haladéktalanul átadja őt a kibocsátó államnak.
(2)   A kerethatározat 2. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérve, ebben az esetben az európai elfogatóparancs kibocsátható és a gyanúsított átadható a kibocsátó tagállamnak minden olyan bűncselekmény kapcsán, amely miatt felügyeletet elrendelő európai határozatot adhatnak ki.
(3)  Amennyiben a gyanúsított az átadásába nem egyezik bele, a gyanúsított letartóztatásának helye szerinti tagállam haladéktalanul átadja őt a kibocsátó államnak. A tagállam a letartóztatást és az átadást csak akkor tagadhatja meg:
- ha egyértelmű, hogy az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat alapjául szolgáló bűncselekmény miatt büntetőeljárás indítása időközben sértené a ne bis in idem elvét;
- ha a gyanúsított ellen a végrehajtó tagállamban ugyanazon cselekmények miatt, amelyen az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat alapul, büntetőeljárás van folyamatban;
- ha a végrehajtó tagállam joga szerint a gyanúsított büntethetősége vagy a büntetése elévült, és a cselekmények e tagállam büntetőjoga szerint saját joghatósága alá tartoznak;
- ha a letartóztatást és az átadást olyan új cselekményekkel kapcsolatban rendelik el, amelyekre az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat nem vonatkozik.
(4)  A végrehajtó államtól eltérő másik tagállam a gyanúsított letartóztatását és átadását a 10. cikkben foglalt egy vagy több okból is megtagadhatja.
Módosítás: 30
20. cikk
20. cikk
Az átadásra irányadó határidők
törölve
(1)  A 18. cikk alapján a gyanúsítottat az érintett tagállamok által közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a letartóztatást követő három napon belül át kell adni a kibocsátó államnak.
(2)  A gyanúsított átadása kivételesen ideiglenesen felfüggeszthető súlyos humanitárius okokból, például akkor, ha megalapozottan feltételezhető, hogy az átadás nyilvánvalóan veszélyeztetné a gyanúsított életét vagy egészségét. A kibocsátó hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell az átadás ilyen felfüggesztéséről és annak okairól. Ezen okok megszűntével a gyanúsítottat az érintett tagállamok által közösen megállapított időpontban haladéktalanul át kell adni.
Módosítás: 31
21. cikk
21. cikk
Átszállítás
törölve
(1)  Minden tagállam engedélyezi, hogy az e kerethatározat rendelkezései értelmében átadandó gyanúsítottat területén átszállítsák, feltéve hogy tájékoztatást kapott az alábbiakról:
a) annak a személynek a személyazonossága és állampolgársága, akivel szemben az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatot kibocsátották;
b) igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat megléte;
c) a bűncselekmény jellege és jogi minősítése;
d) a bűncselekmény körülményei, ideértve annak időpontját és helyét is.
(2)  Minden tagállam kijelöli az átszállítás iránti megkeresések és a szükséges iratok, valamint az átszállítási kérelmekkel kapcsolatos bármely egyéb hivatalos levelezés átvételére illetékes hatóságot. A tagállamok a kijelölt hatóság nevét közlik a Tanáccsal.
(3)  Az átszállítás iránti megkeresés és az (1) bekezdésben felsorolt információk a (2) bekezdés szerint kijelölt hatósághoz bármilyen, írásbeli változat készítésére alkalmas eszközzel továbbíthatók. Az átszállításban érintett tagállam ugyanilyen módon közli határozatát.
(4)  E kerethatározat nem alkalmazandó azon légi úton történő átszállítások esetén, ahol nem terveznek közbenső leszállást. Ha azonban nem tervezett leszállásra kerül sor, a kibocsátó állam továbbítja a (2) bekezdés szerint kijelölt hatóság részére az (1) bekezdésben előírt információkat.
Módosítás: 32
22. cikk (1a) bekezdés (új)
Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, ha az európai elfogatóparancs a 6. cikk (2) bekezdése d) pontjának megfelelően elrendelte, hogy a gyanúsított nem hagyhatja el lakhelyét vagy egyéb tartózkodási helyét a határozatban megszabott teljes időtartam alatt.
Módosítás: 33
Cím, a 22. cikk után, 5a. fejezet (új)
5a.  FEJEZET – ADATVÉDELEM
Módosítás: 34
22a. cikk (új)
22a. cikk
Adatvédelem
E kerethatározat alkalmazásában a személyes adatok feldolgozása során legalább a következő alapelveket tiszteletben kell tartani:
a) az adatok feldolgozására csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt jogszabály engedélyezi, valamint az szükséges és arányos az adatgyűjtés és/vagy további feldolgozás céljai szempontjából;
b) adatgyűjtésre csak meghatározott, törvényes célból kerülhet sor, és a további feldolgozást ezeknek a céloknak megfelelően kell végezni;
c) az adatok helytállók és naprakészek;
d) a faji vagy etnikai származással, politikai nézetekkel, vallási vagy filozófiai meggyőződéssel, párt- vagy szakszervezeti tagsággal, szexuális beállítottsággal vagy az egészséggel kapcsolatos adatok csak rendkívül indokolt esetben, egy adott ügy céljából és megfelelő védelmi intézkedések mellett dolgozhatók fel.
Módosítás: 35
22b. cikk (új)
22b. cikk
Az érintettek jogai
(1)  Valamennyi érintettet értesíteni kell arról, hogy rá vonatkozó személyes adatokat dolgoznak fel.
A tájékoztatás elhalasztható, amennyiben erre az adatfeldolgozás céljainak elérése érdekében van szükség.
(2)  Az érintettnek joga van ahhoz, hogy indokolatlan késedelem nélkül számára érthető nyelven tájékoztatást kapjon arról, hogy milyen adatokat dolgoznak fel, illetve hogy kijavítsa, vagy adott esetben törölje a 22a. cikkben foglalt alapelvek megsértésével feldolgozott adatokat.
(3)  Az (1) vagy (2) bekezdésben előírt tájékoztatás rendkívül indokolt esetben elhalasztható az alábbiak érdekében:
a) a közrend és a közbiztonság védelme;
b) bűncselekmény megelőzése;
c) bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás vagy bűnüldözés akadályozásának elkerülése;
d) harmadik felek jogainak védelme.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat