Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0812(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0451/2007

Predkladané texty :

A6-0451/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2007 - 7.9

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0553

Prijaté texty
PDF 194kWORD 32k
Štvrtok, 29. novembra 2007 - Brusel
Konanie o prejudiciálnych otázkach, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti *
P6_TA(2007)0553A6-0451/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení protokolu o štatúte Súdneho dvora s ohľadom na konanie o prejudiciálnych otázkach, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (11824/2007 – C6-0292/2007 – 2007/0812(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11824/2007),

–   so zreteľom na článok 245 ods. 2 Zmluvy o ES a článok 160 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0292/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0451/2007),

1.   schvaľuje návrh rozhodnutia Rady;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť text predložený na konzultáciu;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a Súdnemu dvoru.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia