Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0818(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0434/2007

Ingivna texter :

A6-0434/2007

Debatter :

PV 29/11/2007 - 4
CRE 29/11/2007 - 4

Omröstningar :

PV 29/11/2007 - 7.25

Antagna texter :

P6_TA(2007)0569

Antagna texter
PDF 182kWORD 33k
Torsdagen den 29 november 2007 - Bryssel
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Ioannis Sarmas)
P6_TA(2007)0569A6-0434/2007

Europaparlamentets beslut av den 29 november 2007 om nomineringen av Ioannis Sarmas till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C6-0309/2007 – 2007/0818(CNS))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av artikel 247.3 i EG-fördraget och artikel 160b.3 i Euratomfördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0309/2007),

–   med beaktande av att budgetkontrollutskottet vid sitt sammanträde den 6 november 2007 frågade ut den kandidat som rådet nominerat till uppdraget som ledamot av revisionsrätten och bedömde den nominerade kandidatens meriter med beaktande av de kriterier som fastställs i artikel 247.2 i EG-fördraget och artikel 160b.2 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av artikel 101 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0434/2007).

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Ioannis Sarmas till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska gemenskapernas övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy