Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0432/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0432/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.33
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0577

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 390kWORD 111k
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες
Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας - Πρόταση για τη γεωργική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική
P6_TA(2007)0577A6-0432/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας - πρόταση για τη γεωργική ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική (2007/2231(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 με τίτλο "Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας – Πρόταση για συνεργασία σε ηπειρωτικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο τη γεωργική ανάπτυξη στην Αφρική" (COM(2007)0440),

   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που προέκυψαν από το δεύτερο ευρωπαϊκό φόρουμ του Βερολίνου για την αειφόρο ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 27ης Ιουνίου 2007 με τίτλο "Από το Κάιρο στη Λισαβόνα – Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής" (COM(2007)0357),

–   έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2007 με τίτλο "Επέκεινα της Λισαβόνας για την ευόδωση της στρατηγικής σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής" (SEC(2007)0856),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τη μείωση της φτώχειας των μικροκαλλιεργητών στις χώρες ΑΚΕ ‐ ιδίως στους τομείς των οπωροκηπευτικών και της ανθοκομίας(1) που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στις 28 Ιουνίου 2007 στο Βισμπάντεν,

–   έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο 2006-2010 "One Africa, One Voice" (Μία Αφρική, Μία Φωνή) του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου (ΠΚ), που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2005,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ με τίτλο "Η ΕΕ και η Αφρική: Προς μια στρατηγική εταιρική σχέση" (ευρωπαϊκή στρατηγική για την Αφρική), που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005,

   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης των αφρικανικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την κοινή στρατηγική ΑΕ/ΕΕ για την ανάπτυξη της Αφρικής, που διοργάνωσε η Επιτροπή Αφρικανικής Ένωσης (ΕΑΕ) στην Άκκρα της Γκάνα στις 26-28 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη για το όραμα των αγροτών για τη γεωργία στο πλαίσιο της NEPAD που εγκρίθηκε από εκπροσώπους των τεσσάρων αφρικανικών περιφερειακών δικτύων αγροτών στην Πραιτόρια στις 25 Απριλίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Αμπούζα για την επισιτιστική ασφάλεια, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2006,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, που παρουσιάστηκε από τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο του 2002,

–   έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ), που εγκρίθηκαν κατά τη διάσκεψη κορυφής της Χιλιετηρίδας των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2000, και ιδίως τον ΑΣΧ σχετικά με την αρχή της εξάλειψης της ακραίας φτώχειας και τον περιορισμό της πείνας, μέσω της μείωσης στο ήμισυ, έως το 2015, του αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης της Χιλιετηρίδας των Ηνωμένων Εθνών, η τελευταία από τις οποίες δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2006,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την επισιτιστική βοήθεια που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 13 Απριλίου 1999, της οποίας οι στόχοι είναι να συνεισφέρει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και να βελτιώσει την ικανότητα της διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίζει επείγουσες επισιτιστικές κρίσεις και άλλες επισιτιστικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με "τους αναπτυξιακούς. στόχους της Χιλιετίας 2000-2004" (SEC(2004)1379),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των ΑΣΧ(4), και της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας – το ήμισυ της διαδρομής(5),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004, που επιβεβαιώνουν την απόλυτη προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ΑΣΧ και στη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης – "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη" (ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη), η οποία υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2005(6),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (AKE), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(7), όπως τροποποιήθηκε από τη συμφωνία για την τροποποίηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης (συμφωνία της Κοτονού), η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(8),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ρώμης για την εναρμόνιση, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2003, μετά το πέρας του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την εναρμόνιση, και τη δήλωση των Παρισίων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, που εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (εφεξής "μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ))(9),

–   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ομάδα G8 το 2005 στο Gleneagles για τον όγκο της βοήθειας, τη βοήθεια στην υποσαχάρια Αφρική και την ποιότητα της βοήθειας,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, για την εξάλειψη των κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών,

–   έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στο Μοντερέι τον Μάρτιο του 2002, καθώς και την παγκόσμια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ τον Σεπτέμβριο του 2002,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τη δράση κατά της πείνας και της φτώχειας, της 20ής Σεπτεμβρίου 2004, που έχει υπογραφεί από 111 εθνικές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανελήφθη κατά την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τον επισιτισμό του 1996 να μειωθεί κατά το ήμισυ έως το έτος 2015 ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βοήθεια της ΕΕ: Περισσότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη" (COM(2006)0087),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας – Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας" (COM(2005)0133),

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση αξιολόγηση της ΣΟΕΣ από το περιφερειακό δίκτυο των οργανώσεων αγροτών των χωρών ΑΚΕ, που δημοσιεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2006, και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις ΣΟΕΣ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0432/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα απασχόλησης για την πλειονότητα των αφρικανικών χωρών και ότι η βασική πηγή εσόδων εξαρτάται από τη γεωργική παραγωγή και συναφείς δραστηριότητες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός σκοπός της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την "ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας" είναι να προτείνει αρχές και βασικούς τομείς για τη συνεργασία ΕΕ-ΑΕ (Αφρικανική Ένωση) υπέρ της γεωργικής ανάπτυξης στην Αφρική, με έμφαση στο περιφερειακό και ηπειρωτικό επίπεδο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη όσο και η στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική επαναλαμβάνουν ότι η γεωργία και η ανάπτυξη της υπαίθρου έχουν ζωτική σημασία για τη μείωση της φτώχειας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο στην υποσαχάρια Αφρική περισσότερα από 200 εκατομμύρια άτομα υποσιτίζονται -30 εκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία- και ότι τα άτομα αυτά στην πλειονότητά τους κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και τα εισοδήματά τους και η επισιτιστική τους ασφάλεια εξαρτώνται από τη γεωργία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε υγιεινή, ασφαλή και θρεπτική τροφή, καθώς και το θεμελιώδες δικαίωμα να μην υποφέρουν από την πείνα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας αποτελεί τον πρώτο από τους ΑΣΧ των Ηνωμένων Εθνών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη δεύτερη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο του 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να εγκρίνουν μια κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση της "World Food Summit: Five Years Later" (Παγκόσμια διάσκεψη για τον επισιτισμό: Πέντε χρόνια μετά) επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις υπέρ της επίτευξης επισιτιστικής ασφάλειας για όλους και υπέρ της εν εξελίξει προσπάθειας για την εξάλειψη της πείνας σε όλες τις χώρες, με άμεσο στόχο τη μείωση του αριθμού των υποσιτιζόμενων ανθρώπων στο ήμισυ έως το 2015,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αφρική έως και το 80% του πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές και το 73% του αγροτικού πληθυσμού της Αφρικής αποτελείται από αγρότες με μικρές εκμεταλλεύσεις αυτοσυντήρησης, οι οποίοι εξαρτώνται για την απόκτηση ενός μεγάλου μέρους των βιοτικών τους πόρων από την παραγωγή τροφίμων μέσω της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία παρέχει απασχόληση και βιοτικούς πόρους σε περισσότερο από το 60% του εργατικού δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών και, κατά συνέπεια, χρειάζονται πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά η φτώχεια και η πείνα,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους από τις συγκρούσεις και τις φυσικές και άλλες καταστροφές,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας είναι γυναίκες και ότι, σε ολόκληρο τον κόσμο, οι γυναίκες στερούνται τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική κατάστασή τους, όπως δικαιώματα ιδιοκτησίας ή κληρονομιάς ή πρόσβαση στην εκπαίδευση ή την απασχόληση,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποφεύγουν να χορηγούν πιστώσεις σε αγροτικές περιοχές λόγω του υψηλού κόστους και των κινδύνων που ενέχονται, καθώς και λόγω της έλλειψης επίσημων κτηματολογίων,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση του ΟΗΕ για τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα του νερού (2006), το 75% του πληθυσμού της Αφρικής ζει σε άνυδρες ή ημιάνυδρες περιοχές και περίπου του 20% σε περιοχές με μεγάλες ετήσιες κλιματικές διακυμάνσεις,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές (ΑΑΠ) πάσχουν σε δυσανάλογο βαθμό από έλλειψη υλικών υποδομών για τον ενεργειακό εφοδιασμό, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες, και συχνά δεν έχουν επαρκείς ή αξιόπιστους υδάτινους πόρους,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια, ιδίως το HIV/AIDS, η φυματίωση και η ελονοσία, αποτελούν σημαντική αιτία αλλά και αποτέλεσμα της μεγάλης φτώχειας σε πολλές αφρικανικές χώρες,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ευρωπαϊκές ΜΚΟ έχουν συνάψει με την πάροδο του χρόνου εταιρικές σχέσεις με αγροτικές οργανώσεις στην Αφρική και έχουν διευκολύνει τον διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση με την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, έχουν δε αποκομίσει σημαντική εμπειρία όσον αφορά την προώθηση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη(10) το Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον ρόλο του δίκαιου εμπορίου για τη βελτίωση των βιοτικών πόρων των μικροκαλλιεργητών και των μικροπαραγωγών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς προσφέρει ένα βιώσιμο πρότυπο παραγωγής με εγγυημένες αποδόσεις για τον παραγωγό,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν εξελίξει διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τις ΣΟΕΣ παρουσιάζει τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις για τις χώρες ΑΚΕ και ιδίως για τον γεωργικό τομέα πολλών αφρικανικών χωρών,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοβούλια, ως κύριοι παράγοντες της αναπτυξιακής διαδικασίας, οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε στρατηγικές και σχέδια δράσης που έχουν αντίκτυπο στους πληθυσμούς που εκπροσωπούν,

1.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση σχετικά με την "ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας" και ιδίως τη δήλωση ότι η "η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη έχουν καθοριστική σημασία για τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της ανάπτυξης'· συμφωνεί με τη δήλωση ότι "για να οδηγήσει η ανάπτυξη στη μείωση της φτώχειας, πρέπει να είναι ευρείας βάσης και προσανατολισμένη προς τους μικροκαλλιεργητές, καθώς επίσης να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης'· εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η δήλωση αυτή εμφανίζεται μόνο στο προσαρτημένο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών και όχι στο ίδιο το κείμενο της ανακοίνωσης·

2.   επικροτεί την αναγνώριση των αποκλίσεων μεταξύ των αφρικανικών χωρών, καθώς είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές και οι ανισότητες που υπάρχουν όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο στην Αφρική, αλλά και στο εσωτερικό των αφρικανικών χωρών·

3.   επικροτεί την άποψη που εκφράστηκε στο έγγραφο συζήτησης που εκδόθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2007 πριν από την προαναφερθείσα ανακοίνωση "Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας" ότι: "[μπορεί] η Αφρική έχει μια μακρά ιστορία συχνά δαπανηρής κρατικής παρέμβασης στη γεωργία με ποικίλους βαθμούς αποτελεσματικότητας, αλλά και οι μεταγενέστερες διαδικασίες ελευθέρωσης δεν υπήρξαν πλήρεις, πειστικές ή/και επιτυχείς'·

4.   συμφωνεί ότι η ανταγωνιστικότητα στις περιφερειακές και διεθνείς αγορές αποτελεί προτεραιότητα· υπογραμμίζει σχετικά τη σημασία της παροχής στήριξης και βοήθειας στους μικροπαραγωγούς εξασφαλίζοντάς τους επαρκή πρόσβαση στις αγορές αυτές·

5.   τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης των περιφερειακών αγορών στην Αφρική και της σταδιακής άρσης των φραγμών μεταξύ των αφρικανικών χωρών προκειμένου να διευρυνθούν οι αγορές για τους παραγωγούς·

6.   υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, προασπίζοντας με σθένος το δικαίωμα των αφρικανικών κρατών να προστατεύουν τις εθνικές και περιφερειακές αγορές στην αφρικανική ήπειρο από εισαγωγές που απειλούν την επιβίωση των τοπικών παραγωγών βασικών αγροτικών προϊόντων·

7.   χαιρετίζει την προσέγγιση της ευρείας διαβούλευσης που υιοθέτησε η Επιτροπή για την έκδοση της ανακοίνωσης·

8.   ελπίζει ότι η προσέγγιση αυτή δεν θα παραμείνει μεμονωμένη περίπτωση αλλά ότι θα αποτελέσει μέρος μηχανισμού που θα προσφέρει στην κοινωνία των πολιτών και στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα της Ευρώπης και της Αφρικής τη δυνατότητα να συμμετέχουν, όπως ζητείται στο προαναφερθέν κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου με τίτλο "Επέκεινα της Λισαβόνας: Για την ευόδωση της στρατηγικής σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής'· ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων με τα κοινοβούλια και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τους ρόλους τους στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής·

9.   καλεί την Αφρικανική Ένωση να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στις αξίες που περιλαμβάνει ο Αφρικανικός Χάρτης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών, που κατάρτισε ο προπομπός της ΑΕ, η Οργάνωση Αφρικανικής Ενότητας, και τον οποίο έχει συνυπογράψει η Ζιμπάμπουε·

10.   τονίζει τη σημασία αφενός της προώθησης της μεγαλύτερης συμμετοχής των κυβερνήσεων, των τοπικών αρχών και των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη γεωργική πολιτική και την επισιτιστική ασφάλεια, αφετέρου της διευκόλυνσης μιας πιο εκτεταμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να στηρίξει τη διατύπωση και την εφαρμογή κοινών περιφερειακών αγροτικών πολιτικών, με την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων·

11.   εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στην ανακοίνωση, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ (σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις αφρικανικές κυβερνήσεις)· ζητεί για τον λόγο αυτόν μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Επιτροπή με τις αφρικανικές κυβερνήσεις για την καθιέρωση της συνεργασίας ΕΕ-ΑΕ υπέρ της γεωργικής ανάπτυξης στην Αφρική·

12.   επισημαίνει ότι η πρόταση για συνεργασία κατά κύριο λόγο με τις αφρικανικές ηπειρωτικές και περιφερειακές οργανώσεις –ιδίως με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης (ΕΑΕ), τη νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD) – New Partnership for Africa's Development) και τις περιφερειακές οικονομικές κοινότητες (ΠΟΚ) θα πρέπει να εμπεριέχει επίσης μηχανισμούς για τη συμμετοχή ομάδων συμφερόντων, λαϊκών κινημάτων και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα στους φτωχούς αγρότες της υπαίθρου να επηρεάζουν τις διαδικασίες χάραξης πολιτικών με ουσιαστικό τρόπο·

13.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στην κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υπαίθρου και την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική περιγράφονται απλώς εν συντομία· ευελπιστεί ότι αυτό θα αντισταθμιστεί μέσω του ουσιαστικότερου περιεχομένου του σχεδίου δράσης που προβλέπεται να συνοδεύσει την κοινή στρατηγική·

14.   επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλίσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή τον μεγαλύτερο συντονισμό και την εναρμόνιση της αναπτυξιακής βοήθειας και, γενικώς, την υλοποίηση χωρίς καθυστέρηση όλων των άλλων στόχων που αποτελούν μέρος της διαδικασίας ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής συνεργασίας·

15.   τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αναφέρουν με σαφήνεια η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τον τρόπο με τον οποίον οι αποδέκτριες χώρες και η κοινωνία των πολιτών θα διασφαλίσουν τον πλήρη έλεγχο επί των αναπτυξιακών πολιτικών τους και να θεσπίσουν δείκτες απόδοσης που θα παρέχουν τη δυνατότητα στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια και στην κοινωνία των πολιτών να ελέγχουν τον αντίκτυπο της αναπτυξιακής βοήθειας·

16.   τονίζει τη σημασία των διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων ανταλλαγών απόψεων με καταναλωτές, παραγωγούς και κλαδικές οργανώσεις, και από αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο τη διασφάλιση ότι ο κλάδος της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων θα διαδραματίσει πρωταρχικό και όχι δευτερεύοντα ρόλο·

17.   τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης μιας αφρικανικής βιοοικονομίας η οποία θα βασίζεται στη γνώση και καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να μοιραστούν την γεωπονική τεχνογνωσία τους με αφρικανούς ερευνητές και γεωργούς, καθώς και την τεχνολογία και άλλες καινοτόμες μεθόδους στον γεωργικό τομέα με αφρικανικές χώρες προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της γεωργίας στην αφρικανική ήπειρο·

18.   τονίζει την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της αφρικανικής έρευνας και γνώσης· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε τα οφέλη της ενίοτε αρχαίας γνώσης όσον αφορά τις (π.χ. φαρμακευτικές) ιδιότητες των φυτών να επιστρέψουν σε αυτούς που την ανακάλυψαν στο επίπεδο του απλού λαού·

19.   ζητεί να αναφέρουν κράτη μέλη σε ετήσια βάση και με τη μέγιστη διαφάνεια τα δημοσιονομικά κονδύλια που διαθέτουν για αναπτυξιακή βοήθεια και ζητεί επίσης να αποκλείονται ρητώς από τον υπολογισμό των συνολικών δαπανών για τη δημοσιονομική ανάπτυξη που είναι επιλέξιμες για ταξινόμηση ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια βάσει των κανόνων της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, τα ποσά που διατίθενται σε πρωτοβουλίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη (όπως η ελάφρυνση του χρέους)· επισημαίνει εν προκειμένω ότι το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί στενά τις συζητήσεις σχετικά με το θέμα στο πλαίσιο της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ·

20.   τονίζει ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας δεν πρέπει να εμποδίζουν την ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής ικανότητας παραγωγής τροφίμων ή να συμβάλλουν στην εξάρτηση, τη στρέβλωση των τοπικών και εθνικών αγορών, τη διαφθορά και τη χρήση ειδών διατροφής επιβλαβών για την υγεία (ΓΤΟ)·

21.   καλεί τους διεθνείς φορείς να εφαρμόσουν πολιτικές που θα αντικαταστήσουν σταδιακά την επισιτιστική βοήθεια προωθώντας τη στήριξη και την ανάπτυξη της τοπικής γεωργίας· τονίζει ότι σε περίπτωση που η επισιτιστική βοήθεια αποτελεί τη μόνη εναλλακτική λύση, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πραγματοποίηση αγορών σε τοπικό επίπεδο ή/και από περιοχές πλησίον μιας χώρας που αντιμετωπίζει δυσκολίες ή από την περιφέρεια·

22.   τονίζει τη σημασία αύξησης των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται από τους δωρητές στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην επισιτιστική ασφάλεια και υπογραμμίζει την ανάγκη οι αφρικανικές κυβερνήσεις να συμπεριλάβουν τον γεωργικό τομέα μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων τους για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης·

23.   τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ σε διαφόρους τομείς θα πρέπει να είναι συνεκτικές με τους γενικούς στόχους τους, επιμένει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ και η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι συνεκτικές με την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη άρσης των δασμολογικών φραγμών επί όλων των γεωργικών προϊόντων -ακατέργαστων και μεταποιημένων- προκειμένου να ανοίξει γρήγορα η ευρωπαϊκή αγορά για όλα τα γεωργικά προϊόντα από την αφρικανική ήπειρο·

24.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των γεωργικών εξαγωγικών πολιτικών που πλήττουν τις ευάλωτες γεωργικές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να ασκήσει πίεση σε άλλους διεθνείς παράγοντες προκειμένου να πράξουν το ίδιο·

25.   αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΣΟΕΣ καθώς διευκολύνουν το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, υπενθυμίζει όμως στην Επιτροπή εν προκειμένω ότι οι συμφωνίες αυτές δεν έχουν ακόμη υπογραφεί και ότι πολλά επίμαχα θέματα μένουν ακόμη να επιλυθούν·

26.   υπενθυμίζει ότι οι ΣΟΕΣ μπορούν να καταστούν σημαντικό εργαλείο για το αφρικανικό εμπόριο και την περιφερειακή ολοκλήρωση, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι "φιλικές προς την ανάπτυξη", προβλέποντας εξαιρέσεις και μακρές μεταβατικές περιόδους όπου χρειάζονται, ώστε οι εγχώριοι παραγωγοί και οι "νεοσύστατες" βιομηχανίες να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς·

27.   τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις εισαγωγές καταστροφικών γεωργικών προϊόντων διατροφής ζημιογόνων για την τοπική παραγωγή και οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική, ιστορική και πολιτισμική ποικιλομορφία των αφρικανικών χωρών, ενισχύοντας τη συνεισφορά των αγροτικών και γηγενών κοινοτήτων στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων·

28.   εκφράζει τη θλίψη του για το γεγονός ότι, στην προαναφερθείσα ανακοίνωση με τίτλο "Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας", η αγορά των βιοκαυσίμων έχει συγχωνευθεί με άλλες εξειδικευμένες αγορές, τη στιγμή που η επέκταση της αναδυόμενης βιομηχανίας βιοκαυσίμων θα μπορούσε να έχει επιζήμιο αντίκτυπο στον επισιτιστικό εφοδιασμό, δεδομένου ότι η καλλιέργεια γης για την παραγωγή βιομάζας θα μπορούσε να στερήσει εκτάσεις, ύδατα και άλλους πόρους από τη γεωργική παραγωγή· συμφωνεί, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να στηριχθούν οι αγορές των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και το δίκαιο και αμοιβαία επωφελές εμπόριο·

29.   επαναλαμβάνει την ανάγκη να στηρίξουν οι πολιτικές και τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας το δικαίωμα κάθε λαού να χαράσσει τις δικές του επισιτιστικές στρατηγικές και να προστατεύει και να ρυθμίζει την εθνική γεωργική παραγωγή και την τοπική αγορά·

30.   εφιστά την προσοχή στην ασυνέπεια της προαναφερθείσας ανακοίνωσης με τίτλο "Ανάπτυξη της αφρικανικής γεωργίας", η οποία επισημαίνει μεν τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην αφρικανική γεωργική παραγωγή, δεν τις αναφέρει όμως στο κεφάλαιο σχετικά με τους τομείς συνεργασίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα μέτρα γεωργικής ανάπτυξης στην Αφρική θα έπρεπε να προσανατολίζονται κατά πρώτο και κύριο λόγο προς τις γυναίκες, με την καθιέρωση ειδικών πολιτικών με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους και του ελέγχου τους, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα έγγειου ιδιοκτησίας, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χρηματοδότηση μικροεπιχειρήσεων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την πρόνοια όσον αφορά την υγεία και τον επισιτισμό, την εκπαίδευση και την ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή·

31.   τονίζει την ανάγκη στήριξης της δημιουργίας, οργάνωσης και ενίσχυσης ομάδων γεωργών, ιδίως γυναικών γεωργών, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

32.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση αγνοεί ένα φαινομενικά προφανές γεγονός, ότι αρχικά η βοήθεια πρέπει να κατευθύνεται, κατά προτεραιότητα, στις λιγότερο ευνοημένες ομάδες και περιοχές (απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές – ΑΑΠ), όπου η γεωργική απομόνωση και οι φυσικοί περιορισμοί που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγικότητα επιδεινώνουν το επίπεδο της χρόνιας φτώχειας·

33.   επαναλαμβάνει την ανάγκη να τιμήσουν τα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους υπέρ της επίτευξης βιώσιμης ειρήνης ως προϋπόθεσης για την επισιτιστική ασφάλεια και, κατά συνέπεια, να δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στην προώθηση της ειρήνης· παροτρύνει τις κυβερνήσεις τόσο του Βορρά όσο και του Νότου να επιδιώξουν ειρηνικές λύσεις των συγκρούσεων και επαναλαμβάνει την ανάγκη για τερματισμό της εμπορίας όπλων και ναρκών κατά προσωπικού·

34.   επισημαίνει τη σημασία (για μια ουσιώδη και αποτελεσματική συμβολή στην καταπολέμηση της φτώχειας) της προώθησης των μικροχρηματοδοτικών μέσων, ιδίως προγραμμάτων μικροπιστώσεων, ως ουσιαστικής συνιστώσας των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης στον γεωργικό τομέα·

35.   επαναλαμβάνει ότι η γεωργία πρέπει να διασφαλίζει ότι οι φτωχοί κάτοικοι της υπαίθρου έχουν δίκαιη πρόσβαση και έλεγχο της γης που τους ανήκει, των υδάτων και των πόρων τους που απαιτούνται για τη βιώσιμη διατήρηση των βιοτικών τους πόρων·

36.   ζητεί να κατοχυρωθεί σε διεθνές επίπεδο το δικαίωμα της πρόσβασης όλων των ανθρώπων στο νερό, καθώς οι υδάτινοι πόροι αποτελούν δημόσιο αγαθό που πρέπει να διατηρηθεί ιδίως για τις μελλοντικές γενιές·

37.   καλεί τις αφρικανικές κυβερνήσεις να προωθήσουν τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες τους προκειμένου να δοθεί στον αγροτικό πληθυσμό ασφαλή πρόσβαση στη γη και στους παραγωγικούς πόρους, ιδίως στην περίπτωση των αγροτικών οικογενειών που δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο δράσης που συνοδεύει την κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής να θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την κατάρτιση και βελτίωση των κτηματολογίων, και την ενίσχυση των νομικών συστημάτων με στόχο την αποτελεσματική επιβολή του εμπράγματου δικαίου·

38.   εφιστά εκ νέου την προσοχή στο βασικό θέμα των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας για τη μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας δίνουν τη δυνατότητα δανεισμού με λογικά επιτόκια που μπορούν εν συνεχεία να χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων· συνιστά ως εκ τούτου να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στην κατάρτιση και/ή βελτίωση κτηματολογίων και να προβλεφθούν πόροι για τη χαρτογράφηση και την καταχώριση των ιδιοκτησιών και την επιβολή του εμπράγματου δικαίου από τα δικαστήρια·

39.   καλεί τις αφρικανικές κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των μοντέλων παραγωγής (ώστε να αποφευχθεί η καθιέρωση εντατικών συστημάτων μονοκαλλιέργειας) και να προαγάγουν μοντέλα αειφόρου παραγωγής καλύτερα προσαρμοσμένα στο αφρικανικό περιβάλλον τους·

40.   επιμένει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων είναι ενδεχομένως μεγάλης σημασίας για τη γεωργία στις αφρικανικές χώρες, αλλά τα περιβαλλοντικά οφέλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των ενεργειακών καλλιεργειών καθώς και από την ενέργεια που απορροφάται στη συνολική αλυσίδα παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πραγματικά οφέλη από την άποψη της μείωσης των εκπομπών CO2 δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί και ότι θα πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην αποφυγή πιθανής ζημίας στη φύση και το περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης αύξησης της παραγωγής βιοκαυσίμων·

41.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν αποτελεσματικότερες αναπτυξιακές πολιτικές που θα επιτρέψουν τη δημιουργία πιο εκτεταμένων βασικών υποδομών εξυπηρέτησης του γεωργικού τομέα (άρδευση, ηλεκτρισμός, μεταφορές, οδικό δίκτυο κ.λπ.) και την καλύτερη διάθεση των πόρων που διατίθενται σε τέτοιου είδους βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

42.   πιστεύει ότι προσβάσιμες και καλά στοχευμένες πληροφορίες πρέπει να καταστούν διαθέσιμες σε γεωργούς μικρής κλίμακας και θα πρέπει να διαδοθούν ευρέως στις τοπικές γλώσσες, επί παραδείγματι μέσω αγροτικών ραδιοφωνικών σταθμών, και τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στις αγροτικές περιοχές·

43.   επιμένει στην ανάγκη εφαρμογής πολιτικών που θα στηρίζουν πρακτικές και τεχνικές συμβατές με το περιβάλλον και τη διαχείριση των φυσικών πόρων (στοιχείο απαραίτητο για την αρμονική, αειφόρο ανάπτυξη) και θα διασφαλίζουν την καλύτερη φροντίδα των γεωργικών εκτάσεων και των αγροτικών οικοσυστημάτων, ώστε να αποτρέπεται κάθε επιδείνωση της σημερινής διαδικασίας απερήμωσης·

44.   καλεί την ΕΕ να προωθήσει την αποτελεσματικότερη ένταξη των εθνικών σχεδίων που καταρτίζονται στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές των αφρικανών εταίρων·

45.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματική συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και το Διεθνές Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των εν λόγω οργανισμών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της υπαίθρου·

46.   ζητεί από τη διεθνή κοινότητα και τις αφρικανικές κυβερνήσεις να αναλάβουν κοινή δέσμευση για την καταπολέμηση της πανδημίας του HIV/AIDS·

47.   στηρίζει προσπάθειες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τη συμπερίληψη των ενδιαφερομένων ομάδων γεωργών και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στη διαδικασία διαβούλευσης για θέματα πολιτικής που τους αφορούν· επισημαίνει ότι η δημιουργία ικανοτήτων όσον αφορά την ανθρωποκεντρική υποστήριξη των γεωργικών πληθυσμών είναι θεμελιώδης για την εν λόγω διαδικασία· τονίζει ότι η στήριξη των ιδιοκτητών μικρών εκμεταλλεύσεων, της οικογενειακής γεωργίας, καθώς και οικολογικών γεωργικών πρακτικών, αποτελούν βασικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας·

48.   τονίζει ότι η χρησιμοποίηση και η εκμετάλλευση παιδιών σε γεωργικές εργασίες στην Αφρική είναι διαδεδομένη και δεν υπόκειται σε κανόνες και καλεί την Κοινότητα να στηρίξει διεθνείς προσπάθειες, ιδίως του FAO και της ΔΟΕ, για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού προβλήματος·

49.   ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της κατάρτισης με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να ακολουθούν σπουδές ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα της γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και για τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για τους απόφοιτους του κλάδου αυτού με βασικό σκοπό τη μείωση της μετανάστευσης από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές καθώς και από τις αναπτυσσόμενες προς τις ανεπτυγμένες χώρες· τονίζει ότι αυτό πρέπει να συνδεθεί με την ενίσχυση των τοπικών κυβερνήσεων και αρχών προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η εδαφική διαχείριση από τις τοπικές κοινότητες·

50.   ζητεί μια κοινή στρατηγική με σκοπό να αντιμετωπισθούν τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της διαρροής επιστημονικού δυναμικού· τονίζει ότι ενώ ο περιορισμός της μετανάστευσης προς την ΕΕ δεν θα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για την παροχή βοήθειας, συνιστά ωστόσο μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την τεράστια ζημία που προκαλεί η μετανάστευση στον κοινωνικό ιστό της Αφρικής, και τις αρνητικές επιπτώσεις της για την πρόοδο προς την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Αφρικής·

51.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής βάσει των αρχών της αλληλεγγύης προς τις αφρικανικές χώρες και της από κοινού ανάπτυξης, και ζητεί μια ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ των τοπικών θεσμικών φορέων και εκείνων που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη·

52.   στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενθαρρύνει την κυκλική μετανάστευση, με σκοπό να προαγάγει την κυκλοφορία της αποκτώμενης γνώσης και εμπειρίας, και ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες από κοινού ανάπτυξης, με σκοπό την ενίσχυση της συμβολής των κοινοτήτων των μεταναστών στην ανάπτυξη των χωρών προέλευσής τους·

53.   συνιστά την παροχή ακριβούς πληροφόρησης όσον αφορά τις εφαρμοζόμενες δράσεις για τη στήριξη του γεωργικού τομέα, της ανάπτυξης της υπαίθρου και της επισιτιστικής ασφάλειας στην Αφρική, με σκοπό να προαχθεί η καλύτερη ενημέρωση και να ενισχυθεί, συνεπώς, η δέσμευση των δωρητών·

54.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, στο εκτελεστικό συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 254, 26.10.2007, σ. 25.
(2) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 475.
(3) ΕΕ C 292 E, 1.12.2006, σ. 121.
(4) ΕΕ C 33 E, 9.2.2006, σ. 311.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0274.
(6) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(7) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(8) ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 27.
(9) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
(10) EE C 303 E, 13.12.2006, σ. 865.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου