Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0183(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0457/2007

Ingivna texter :

A6-0457/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0578

Antagna texter
PDF 190kWORD 77k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Ändring av avtalet mellan EG och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning *
P6_TA(2007)0578A6-0457/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0497 – C6-0329/2007 – 2007/0183(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0497),

–   med beaktande av artikel 80 samt artikel 300.2 och 300.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0329/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0457/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Marocko parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy