Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0125(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0456/2007

Esitatud tekstid :

A6-0456/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0579

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 32k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
EÜ ning Gruusia, Liibanoni, Maldiivide, Moldova, Singapuri ja Uruguay vaheliste lennundusküsimusi käsitlevate lepingute muutmine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga *
P6_TA(2007)0579A6-0456/2007

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus protokollide sõlmimise kohta, millega muudetakse teatavaid lennundusküsimusi käsitlevaid lepinguid, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Gruusia valitsuse, Liibanoni Vabariigi, Maldiivi Vabariigi, Moldova Vabariigi, Singapuri Vabariigi valitsuse ning Uruguay Idavabariigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0366 – C6-0265/2007 – 2007/0125(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0366);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 80 lõiget 2 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0265/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0456/2007),

1.   kiidab protokollide sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Gruusia valitsusele, Liibanoni Vabariigile, Maldiivi Vabariigile, Moldova Vabariigile, Singapuri Vabariigi valitsusele ja Uruguay Idavabariigile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika