Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0125(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0456/2007

Ingivna texter :

A6-0456/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0579

Antagna texter
PDF 192kWORD 77k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Ändring av avtalen om vissa luftfartaspekter mellan EG och Georgien, Libanon, Maldiverna, Moldavien, Singapore och Uruguay med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning *
P6_TA(2007)0579A6-0456/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av protokoll om ändring av avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Georgiens regering, Republiken Libanon, Republiken Maldiverna, Republiken Moldavien, Republiken Singapores regering respektive Republiken Uruguay om vissa luftfartaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0366 – C6-0265/2007 – 2007/0125(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0366),

–   med beaktande av artiklarna 80.2 och 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0265/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0456/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Georgiens regering, Republiken Libanon, Republiken Maldiverna, Republiken Moldavien, Republiken Singapores regering respektive Republiken Uruguay parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy