Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0217(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0455/2007

Ingivna texter :

A6-0455/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.3

Antagna texter :

P6_TA(2007)0580

Antagna texter
PDF 192kWORD 77k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien *
P6_TA(2007)0580A6-0455/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets beslut om anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (KOM(2007)0594 – C6-0405/2007 – 2007/0217(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0594),

–   med beaktande av artikel 34.4 i anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0405/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0455/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy